31 produktových kategórií

29 produktových kategórií.png© Ingrid Patočková

Zlatá minca prezentuje výsledky hlasovania odbornej poroty v 31 produktových kategóriách (29 v ročníkoch 2013 až 2015, 30 v ročníku 2016). Pri každom produkte je uvedené, koľko bodov získal (podrobnosti pozrite v pravidlách súťaže), a tak môžu záujemcovia o finančné produkty posúdiť bodové rozdiely. Produkt, ktorý zvíťazil s výrazným náskokom, je pravdepodobne výborný alebo výnimočný. V prípade, pokiaľ sú výsledky na prvých troch miestach tesné, odporúčame zaujímať sa o všetky tieto produkty. Keďže môže byť zaujímavé aj porovnanie s minulosťou, pri všetkých kategóriách je uvedený odkaz - link  na výsledky predošlých ročníkov, často už od roku 2005.

Produktové kategórie Zlatá minca 2017:

Kapitálové životné poistenie
Investičné životné poistenie
Rizikové životné poistenie
Úrazové poistenie
Poistenie majetku
PZP zodpovednosti z prevádzky motorových vozidiel
Havarijné poistenie
Cestovné poistenie
Poistenie podnikania
Zdravotné poistenie
Bankové účty
Študentské účty
Internet banking
Mobile banking
Sporiace účty
Termínované vklady
Spotrebné úvery
Úvery na bývanie
Kreditné karty
Debetné karty
Stavebné sporenie
Podnikateľské účty
Podnikateľské úvery
Investičné bankovníctvo
Doplnkové dôchodkové sporenie
Akciové fondy
Dlhopisové fondy
Peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií
Realitné fondy
Zmiešané fondy
Fondy fondov

Okrem týchto produktových kategórií rozhoduje odborná porota aj v špeciálnych kategóriách - OBJAV roka, Najinovatívnejšia banka a Najinovatívnejšia poisťovňa.

 

 

 minca120_svetla
31 produktových kategórií

29 produktových kategórií.png© Ingrid Patočková

Zlatá minca prezentuje výsledky hlasovania odbornej poroty v 31 produktových kategóriách (29 v ročníkoch 2013 až 2015, 30 v ročníku 2016). Pri každom produkte je uvedené, koľko bodov získal (podrobnosti pozrite v pravidlách súťaže), a tak môžu záujemcovia o finančné produkty posúdiť bodové rozdiely. Produkt, ktorý zvíťazil s výrazným náskokom, je pravdepodobne výborný alebo výnimočný. V prípade, pokiaľ sú výsledky na prvých troch miestach tesné, odporúčame zaujímať sa o všetky tieto produkty. Keďže môže byť zaujímavé aj porovnanie s minulosťou, pri všetkých kategóriách je uvedený odkaz - link  na výsledky predošlých ročníkov, často už od roku 2005.

Produktové kategórie Zlatá minca 2017:

Kapitálové životné poistenie
Investičné životné poistenie
Rizikové životné poistenie
Úrazové poistenie
Poistenie majetku
PZP zodpovednosti z prevádzky motorových vozidiel
Havarijné poistenie
Cestovné poistenie
Poistenie podnikania
Zdravotné poistenie
Bankové účty
Študentské účty
Internet banking
Mobile banking
Sporiace účty
Termínované vklady
Spotrebné úvery
Úvery na bývanie
Kreditné karty
Debetné karty
Stavebné sporenie
Podnikateľské účty
Podnikateľské úvery
Investičné bankovníctvo
Doplnkové dôchodkové sporenie
Akciové fondy
Dlhopisové fondy
Peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií
Realitné fondy
Zmiešané fondy
Fondy fondov

Okrem týchto produktových kategórií rozhoduje odborná porota aj v špeciálnych kategóriách - OBJAV roka, Najinovatívnejšia banka a Najinovatívnejšia poisťovňa.

 

 

 minca120_svetla