Aká je podľa vás "hodnota" Zlatej mince?

Aka je hodnota Zlatej mince.jpg

© Aňa Kern-Struhárová, QEP

Zlatá minca je ocenenie významné tým, že nezávisí od hospodárskych výsledkov spoločnosti, ale od spokojnosti klientov s produktom a od kvality produktu v očiach hlasujúcej odbornej poroty.
Peter Kolárik, TotalMoney.sk

Moliere povedal: “Veci majú len tú hodnotu, ktorú im človek prepožičia.” No a prepožičaná hodnota Zlatej mince je tvorená jej významnosťou a prestížou, ktorú toto ocenenie v sebe zahŕňa.
Anna Harumová, Ekonomická univerzita Bratislava

Na súťaži Zlatá minca oceňujem, že je nezávislá a transparentná, keďže o víťazoch rozhodujú ľudia, ktorí pôsobia v inštitúciách mimo finančného sektora. Myslím si, že má veľkú cenu aj pre samotné ocenené spoločnosti, nakoľko sa víťazi týmto ocenením prezentujú na verejnosti. Zároveň je súťaž prínosom aj pre klientov spoločností, pretože im pomáha zorientovať sa vo finančných produktoch.
Martina Štefanková, TASR

Zlatá minca je výsledkom pracovitosti, umu a najmä kreativity ľudí pôsobiacich v oblasti finančných služieb. Našťastie máme takýchto ľudí na Slovensku stále dosť.
Imrich Fekete, Slovenská kancelária poisťovateľov

Príbeh Zlatej mince je podobný úspešnému životu. Keďže si pamätám všetky ročníky, viem, že to začalo skôr skromne. Dnes je to vysoko rešpektovaná udalosť, ktorú si veľmi považuje každá z finančných organizácií. Teším sa na budúci ročník, najmä v súvislosti s rozvojom bankovníctva cez mobilné zariadenia aj na Slovensku.
Ondrej Macko, PC Revue

Získanie Zlatej Mince pre Generali znamená potvrdenie nášho výnimočného vzťahu s klientmi i odbornou verejnosťou.
Roman Juráš, Generali Slovensko

Zlatá minca je komodita, ktorej  hodnota rastie každým rokom a pritom sa nedá kúpiť. Ak totiž dokážete uspieť v čoraz silnejšej konkurencii finančných produktov a služieb a získať uznanie nezávislých odborníkov, máte istotu, že ste svoj čas a energiu investovali do správnych vecí. A táto spätná väzba má (nielen) v biznise nevyčísliteľnú hodnotu.
Jitka Liczki, VÚB

Zlatá minca je "zrkadlom" pre finančné inštitúcie a verím že aj podnetom , či motiváciou ku skvalitňovaniu produktov, ktoré vytvárajú a ponúkajú klientom.
Juraj Sokol

K hodnote finančnej sa vyjadriť nedokážem, tá je dôležitá iba pre autora projektu.
Zlatú mincu však hodnotím ako najlepší navigačný systém, ktorý môže slúžiť pre kvalitnú orientáciu státisícom užívateľov v obrovskej spleti finančných produktov.
Adrián Ďurček, Slovenská obchodná a priemyselná komora

Zlatá minca už 9 rokov nastavuje zrkadlo odbornej verejnosti finančným produktom na Slovensku. Šírkou záberu ako aj schopnosťou zostaviť relevantné rebríčky dôsledne podľa špecifík a odlišností jednotlivých finančných produktov vytvára pre občanov Slovenska kompas na mape stoviek ponúkaných produktov. Kto už aspoň raz v živote zostal sám v hustom lese, ten pozná pravú hodnotu kompasu – Zlatej mince.
Imrich Béreš, Prvá stavebná sporiteľňa

Zlatá minca je jedinečná v tom, že skupina nezávislých odborníkov hodnotí každoročne kvalitu tých najlepších produktov z poisťovníctva a kapitálového trhu. Potešiteľné je, že aj jednotlivé finančné spoločnosti k oceneniu pristupujú s plnou vážnosťou. Udelenie Zlatej mince každého stupňa má pre nich veľký význam, lebo to zvýrazňuje kvalitu ich činnosti, a pre klientov je to pomoc pri výbere produktu, resp. spoločnosti.
Ivan Penz, Universal maklérsky dom

Určite vysoká. Pre prihlásené subjekty Zlatá minca predstavuje dôležitý "benchmark" ich ponuky vytvorený panelom významných expertov v odbore. Zákazníkom a potenciálnym zákazníkom môže pomôcť pri orientácii sa v produktoch.
Juraj Nemec, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

“Hodnota” Zlatej mince je taká, akú si ju v nej kto nájde. Je iná pre finančný dom, pre poisťovňu, médiá, a samozrejme pre samotného klienta.
Karel Kettner, Hypomaklér

Zlatá minca je ďalšia do mozaiky informácií, ktoré môžu ovplyvniť finančné rozhodovanie ľudí.
Maroš Ovčarik, analytik bankových produktov

Hodnota Zlatej mince rok od roka stúpa. Oplatí sa viac ako hociktorá iná mena.
Jindřich Bardon, Median SK

Hodnota Zlatej mince je podľa mňa stále rastúca, nakoľko sa odvíja od vždy profesionálnej organizácie súťaže, cez výber a zloženie nezávislých členov odbornej poroty, až po nominácie tých najlepších produktov a služieb od jednotlivých finančných inštitúcií. Takto vzniká každoročne ocenenie, ktoré má prestížnu hodnotu pre víťazov jednotlivých kategórií a istý druh „pridanej“ hodnoty vo forme podporných argumentov pre finančných sprostredkovateľov, a ich prostredníctvom aj pre klientov, teda konečných užívateľov (aj ocenených) finančných produktov a služieb.
Zdenko Banci, Univerzálna maklérska spoločnosť

Opakované získanie ocenenia Zlatá minca, tentoraz pre rok 2013, je pre Prvú Penzijnú predovšetkým uznaním stabilnej a kvalitnej práce. Zároveň je však silným záväzkom do budúcnosti. Ocenenie ukazuje, že naša práca bola dôsledná a prospešná pre našich klientov. Potvrdzuje sa, že klienti i odborná verejnosť dokážu oceniť dlhodobo profesionálny prístup k práci.
Stanislav Žofčák, PRVÁ PENZIJNÁ správcovská spoločnosť

Hodnota Zlatej mince spočíva hlavne v jej priblížení sa spotrebiteľovi, v tomto prípade širokej verejnosti. Hodnotí nielen na základe ekonomických ukazovateľov a pozitívnych výsledkov hodnotených subjektov, ale podáva obraz o spoločnostiach z pohľadu ich vnímania ostatnými účastníkmi trhu.
Ján Čuňočka

Mince, hoci zlaté, obvykle stanovujú jasnú a preukázateľnú hodnotu pri platení. Zlatá minca je výnimka, lebo vytvára prestíž, dôveru a dobré meno. A to všetko je na nezaplatenie.
Richard Kvasňovský, TASR

Zlaté mince sú dlhoročným znakom najvyššej kvality našich produktov, ktoré tvoríme na základe požiadaviek našich klientov. Zároveň sú pre nás motiváciou neustáleho zlepšovania produktov, služieb i komunikácie v silnej konkurencii na finančnom trhu.
Miroslav Pacher, Allianz Slovenská poisťovňa

Chcete mať kanceláriu reprezentatívnu? Aby odzrkadľovala vysoký štandard služieb firmy, transparentnosť vašich rozhodnutí, skvelé nápady, inováciu a pokrok? Vyšší level jej dá Zlatá minca. Získajte ju!
Valéria Nagyová, mesačník GoodWill

Pre UNIQA poisťovňu je odovzdávanie Zlatej mince najhodnotnejšou spätnou väzbou od nezávislých maklérov na naše produkty. Tak ako každého športovca, aj celý UNIQA tým výhra medaile napĺňa veľkou hrdosťou. Je to veľmi jednoduché - excelentné produkty sú základom pre náš úspech. Sme veľmi šťastní, že z roku na rok môžeme zvyšovať počet získaných medailí, čo nás motivuje, aby sme "išli po zlate" ešte ambicióznejšie. Veľká vďaka patrí pánovi Ščobákovi za organizáciu súťaže a OVB za jej podporu.
Wolfgang Friedl, UNIQA poisťovňa

Odpovede boli prijaté 23. a 24. októbra 2013.


Aká je podľa vás "hodnota" Zlatej mince?

Aka je hodnota Zlatej mince.jpg

© Aňa Kern-Struhárová, QEP

Zlatá minca je ocenenie významné tým, že nezávisí od hospodárskych výsledkov spoločnosti, ale od spokojnosti klientov s produktom a od kvality produktu v očiach hlasujúcej odbornej poroty.
Peter Kolárik, TotalMoney.sk

Moliere povedal: “Veci majú len tú hodnotu, ktorú im človek prepožičia.” No a prepožičaná hodnota Zlatej mince je tvorená jej významnosťou a prestížou, ktorú toto ocenenie v sebe zahŕňa.
Anna Harumová, Ekonomická univerzita Bratislava

Na súťaži Zlatá minca oceňujem, že je nezávislá a transparentná, keďže o víťazoch rozhodujú ľudia, ktorí pôsobia v inštitúciách mimo finančného sektora. Myslím si, že má veľkú cenu aj pre samotné ocenené spoločnosti, nakoľko sa víťazi týmto ocenením prezentujú na verejnosti. Zároveň je súťaž prínosom aj pre klientov spoločností, pretože im pomáha zorientovať sa vo finančných produktoch.
Martina Štefanková, TASR

Zlatá minca je výsledkom pracovitosti, umu a najmä kreativity ľudí pôsobiacich v oblasti finančných služieb. Našťastie máme takýchto ľudí na Slovensku stále dosť.
Imrich Fekete, Slovenská kancelária poisťovateľov

Príbeh Zlatej mince je podobný úspešnému životu. Keďže si pamätám všetky ročníky, viem, že to začalo skôr skromne. Dnes je to vysoko rešpektovaná udalosť, ktorú si veľmi považuje každá z finančných organizácií. Teším sa na budúci ročník, najmä v súvislosti s rozvojom bankovníctva cez mobilné zariadenia aj na Slovensku.
Ondrej Macko, PC Revue

Získanie Zlatej Mince pre Generali znamená potvrdenie nášho výnimočného vzťahu s klientmi i odbornou verejnosťou.
Roman Juráš, Generali Slovensko

Zlatá minca je komodita, ktorej  hodnota rastie každým rokom a pritom sa nedá kúpiť. Ak totiž dokážete uspieť v čoraz silnejšej konkurencii finančných produktov a služieb a získať uznanie nezávislých odborníkov, máte istotu, že ste svoj čas a energiu investovali do správnych vecí. A táto spätná väzba má (nielen) v biznise nevyčísliteľnú hodnotu.
Jitka Liczki, VÚB

Zlatá minca je "zrkadlom" pre finančné inštitúcie a verím že aj podnetom , či motiváciou ku skvalitňovaniu produktov, ktoré vytvárajú a ponúkajú klientom.
Juraj Sokol

K hodnote finančnej sa vyjadriť nedokážem, tá je dôležitá iba pre autora projektu.
Zlatú mincu však hodnotím ako najlepší navigačný systém, ktorý môže slúžiť pre kvalitnú orientáciu státisícom užívateľov v obrovskej spleti finančných produktov.
Adrián Ďurček, Slovenská obchodná a priemyselná komora

Zlatá minca už 9 rokov nastavuje zrkadlo odbornej verejnosti finančným produktom na Slovensku. Šírkou záberu ako aj schopnosťou zostaviť relevantné rebríčky dôsledne podľa špecifík a odlišností jednotlivých finančných produktov vytvára pre občanov Slovenska kompas na mape stoviek ponúkaných produktov. Kto už aspoň raz v živote zostal sám v hustom lese, ten pozná pravú hodnotu kompasu – Zlatej mince.
Imrich Béreš, Prvá stavebná sporiteľňa

Zlatá minca je jedinečná v tom, že skupina nezávislých odborníkov hodnotí každoročne kvalitu tých najlepších produktov z poisťovníctva a kapitálového trhu. Potešiteľné je, že aj jednotlivé finančné spoločnosti k oceneniu pristupujú s plnou vážnosťou. Udelenie Zlatej mince každého stupňa má pre nich veľký význam, lebo to zvýrazňuje kvalitu ich činnosti, a pre klientov je to pomoc pri výbere produktu, resp. spoločnosti.
Ivan Penz, Universal maklérsky dom

Určite vysoká. Pre prihlásené subjekty Zlatá minca predstavuje dôležitý "benchmark" ich ponuky vytvorený panelom významných expertov v odbore. Zákazníkom a potenciálnym zákazníkom môže pomôcť pri orientácii sa v produktoch.
Juraj Nemec, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

“Hodnota” Zlatej mince je taká, akú si ju v nej kto nájde. Je iná pre finančný dom, pre poisťovňu, médiá, a samozrejme pre samotného klienta.
Karel Kettner, Hypomaklér

Zlatá minca je ďalšia do mozaiky informácií, ktoré môžu ovplyvniť finančné rozhodovanie ľudí.
Maroš Ovčarik, analytik bankových produktov

Hodnota Zlatej mince rok od roka stúpa. Oplatí sa viac ako hociktorá iná mena.
Jindřich Bardon, Median SK

Hodnota Zlatej mince je podľa mňa stále rastúca, nakoľko sa odvíja od vždy profesionálnej organizácie súťaže, cez výber a zloženie nezávislých členov odbornej poroty, až po nominácie tých najlepších produktov a služieb od jednotlivých finančných inštitúcií. Takto vzniká každoročne ocenenie, ktoré má prestížnu hodnotu pre víťazov jednotlivých kategórií a istý druh „pridanej“ hodnoty vo forme podporných argumentov pre finančných sprostredkovateľov, a ich prostredníctvom aj pre klientov, teda konečných užívateľov (aj ocenených) finančných produktov a služieb.
Zdenko Banci, Univerzálna maklérska spoločnosť

Opakované získanie ocenenia Zlatá minca, tentoraz pre rok 2013, je pre Prvú Penzijnú predovšetkým uznaním stabilnej a kvalitnej práce. Zároveň je však silným záväzkom do budúcnosti. Ocenenie ukazuje, že naša práca bola dôsledná a prospešná pre našich klientov. Potvrdzuje sa, že klienti i odborná verejnosť dokážu oceniť dlhodobo profesionálny prístup k práci.
Stanislav Žofčák, PRVÁ PENZIJNÁ správcovská spoločnosť

Hodnota Zlatej mince spočíva hlavne v jej priblížení sa spotrebiteľovi, v tomto prípade širokej verejnosti. Hodnotí nielen na základe ekonomických ukazovateľov a pozitívnych výsledkov hodnotených subjektov, ale podáva obraz o spoločnostiach z pohľadu ich vnímania ostatnými účastníkmi trhu.
Ján Čuňočka

Mince, hoci zlaté, obvykle stanovujú jasnú a preukázateľnú hodnotu pri platení. Zlatá minca je výnimka, lebo vytvára prestíž, dôveru a dobré meno. A to všetko je na nezaplatenie.
Richard Kvasňovský, TASR

Zlaté mince sú dlhoročným znakom najvyššej kvality našich produktov, ktoré tvoríme na základe požiadaviek našich klientov. Zároveň sú pre nás motiváciou neustáleho zlepšovania produktov, služieb i komunikácie v silnej konkurencii na finančnom trhu.
Miroslav Pacher, Allianz Slovenská poisťovňa

Chcete mať kanceláriu reprezentatívnu? Aby odzrkadľovala vysoký štandard služieb firmy, transparentnosť vašich rozhodnutí, skvelé nápady, inováciu a pokrok? Vyšší level jej dá Zlatá minca. Získajte ju!
Valéria Nagyová, mesačník GoodWill

Pre UNIQA poisťovňu je odovzdávanie Zlatej mince najhodnotnejšou spätnou väzbou od nezávislých maklérov na naše produkty. Tak ako každého športovca, aj celý UNIQA tým výhra medaile napĺňa veľkou hrdosťou. Je to veľmi jednoduché - excelentné produkty sú základom pre náš úspech. Sme veľmi šťastní, že z roku na rok môžeme zvyšovať počet získaných medailí, čo nás motivuje, aby sme "išli po zlate" ešte ambicióznejšie. Veľká vďaka patrí pánovi Ščobákovi za organizáciu súťaže a OVB za jej podporu.
Wolfgang Friedl, UNIQA poisťovňa

Odpovede boli prijaté 23. a 24. októbra 2013.