Autori webu, poďakovanie

© Jena Šimková

Autori webu:

 • Webovú stránku www.zlataminca.sk navrhla, dizajnovala a realizovala spoločnosť Cre8iv Studio, Londýn, Veľká Británia.
 • Fotografie z galavečera Zlatá minca vytvorili 29. októbra 2013 v bratislavskom hoteli Sheraton fotografi Ingrid Patočková (Bratislava), Vladimír Veverka (Banská Bystrica) a Braňo Konečný (Martin).
 • Autormi fotografií s origami sú Anna Struhárová a Jena Šimková (obe Bratislava).
 • Origami figúrky z eurových bankoviek vytvoril Ateliér Origami.Graz, Rakúsko.
 • Maľbu pláže pre koncept "Plníte si svoje sny?" namaľovala Zuzana Ščobáková (Bratislava).
 • Povolenie fotografovať poskytli:
  1) nákupné centrum Eurovea, Pribinova 8, Bratislava,
  2) pobočka VÚB banky, Mlynské nivy 1, Bratislava,
  3) pobočka Erste Bank, Graben 21, Viedeň,
  4) Palais Ferstel, Herrengasse 14, Viedeň,
  5) pobočka Allianz - Slovenská poisťovňa, Dostojevského rad, 14, Bratislava,
  6)
  Die Genussquelle Rosalia, Schulstrasse 14, Bad Sauerbrunn.
 • Jazykové úpravy a kontrolu textu mali na starosti Gabika Čepičanová a Jiří Výborný.


Za pomoc pri vytváraní nového webu Zlatej mince ďakujem:

 • Romanovi Truhlářovi, riaditeľovi mBank pre Českú republiku a Slovensko, ktorý navrhol koncept "rozprávanie príbehov" a inšpiroval ma webom poľskej mBank.
 • Miriam Štaffovej zo spoločnosti Deluvis a členke odbornej poroty Zlatej mince, a jej kolegovi Martinovi Keszőczemu, konateľovi spoločnosti Deluvis, ktorí definovali päť základných "životných situácií" a následne pomohli s rozpracovaním tohto konceptu.
 • Pavlovi Pitoňákovi, viceprezidentovi poisťovne Allianz - SP, a Branislavovi Jendroľovi, riaditeľovi životného poistenia poisťovne Generali (od 1. 1. 2014 riaditeľovi analytického centra OVB Allfinanz Slovensko), ktorí si v období Vianoc a nového roku našli čas na osobné konzultácie. Pán Jendroľ navyše napísal pre web Zlatej mince článok o uzatváraní zmlúv.
 • Ondrejovi Mackovi, šéfredaktorovi PC Revue a členovi odbornej poroty Zlatej mince, ktorý ku konzultáciám pridal tiež články publikované v PC Revue o internet bankingu.
 • Ďakujem členom odbornej poroty, pánovi Petrovi Šimkovi z Poistenie.sk a pánovi Ivanovi Penczovi z Universal maklérsky dom, ktorí na konci roku 2013 napísali príspevky špeciálne pre web Zlatej mince.
 • Za praktické poznámky k myšlienke ďakujem členom odbornej poroty: Anne Harumovej z Ekonomickej univerzity v Bratislave, Jurajovi Nemcovi z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Adriánovi Ďurčekovi zo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Jindřichovi Bardonovi z Median SK.
 • Za praktické poznámky ďakujem tiež pánovi Jurajovi Štefanovičovi, PR špecialistovi Československej obchodnej banky.
 • Pani Ivici Chačaturianovej z OVB Allfinanz Slovensko, ktorá bola ochotná poskytnúť konzultáciu aj večer 23. decembra.
 • Za ochotu telefonicky konzultovať otázky do jednotlivých kategórií v období prelomu roka ďakujem pánovi Jozefovi Froncovi z OVB Allfinanz Slovensko a členom odbornej poroty: Viktórii Ďurajovej z Bankovní institut vysoká škola, Petrovi Világimu z Medical & Financial Consulting, Petrovi Šimkovi z Poistenie.sk, Ondrejovi Mackovi z PC Revue, Ľubomírovi Motyčkovi z magazínu Cestovateľ, Petrovi Kolárikovi z TotalMoney, Marošovi Ovčarikovi z Finančnej hitparády, Ivanovi Znášikovi zo Slovenskej asociácie správcovských spoločností a Miroslave Mizerákovej z Hypocentra (členka odbornej poroty z roku 2012).
 • Ďakujem vydavateľstvu Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Prinzenstraße 85, Berlin za povolenie fotografovať ich kalendár pre potreby Zlatej mince.
 • Ďakujem svojej manželke, Žanete Ščobákovej, ktorá so mnou mala nekonečnú trpezlivosť a dcére Zuzane Ščobákovej, ktorá mala niekoľko dobrých nápadov.
 • Na záver ďakujem niekoľkým desiatkam členov odbornej poroty a zástupcom ocenených finančných subjektov za ich komentáre a príspevky do prílohy Zlatá minca, ktoré som použil na webe.

Jiří Ščobák, organizátor súťaže Zlatá minca

 

kytice_01
Autori webu, poďakovanie

© Jena Šimková

Autori webu:

 • Webovú stránku www.zlataminca.sk navrhla, dizajnovala a realizovala spoločnosť Cre8iv Studio, Londýn, Veľká Británia.
 • Fotografie z galavečera Zlatá minca vytvorili 29. októbra 2013 v bratislavskom hoteli Sheraton fotografi Ingrid Patočková (Bratislava), Vladimír Veverka (Banská Bystrica) a Braňo Konečný (Martin).
 • Autormi fotografií s origami sú Anna Struhárová a Jena Šimková (obe Bratislava).
 • Origami figúrky z eurových bankoviek vytvoril Ateliér Origami.Graz, Rakúsko.
 • Maľbu pláže pre koncept "Plníte si svoje sny?" namaľovala Zuzana Ščobáková (Bratislava).
 • Povolenie fotografovať poskytli:
  1) nákupné centrum Eurovea, Pribinova 8, Bratislava,
  2) pobočka VÚB banky, Mlynské nivy 1, Bratislava,
  3) pobočka Erste Bank, Graben 21, Viedeň,
  4) Palais Ferstel, Herrengasse 14, Viedeň,
  5) pobočka Allianz - Slovenská poisťovňa, Dostojevského rad, 14, Bratislava,
  6)
  Die Genussquelle Rosalia, Schulstrasse 14, Bad Sauerbrunn.
 • Jazykové úpravy a kontrolu textu mali na starosti Gabika Čepičanová a Jiří Výborný.


Za pomoc pri vytváraní nového webu Zlatej mince ďakujem:

 • Romanovi Truhlářovi, riaditeľovi mBank pre Českú republiku a Slovensko, ktorý navrhol koncept "rozprávanie príbehov" a inšpiroval ma webom poľskej mBank.
 • Miriam Štaffovej zo spoločnosti Deluvis a členke odbornej poroty Zlatej mince, a jej kolegovi Martinovi Keszőczemu, konateľovi spoločnosti Deluvis, ktorí definovali päť základných "životných situácií" a následne pomohli s rozpracovaním tohto konceptu.
 • Pavlovi Pitoňákovi, viceprezidentovi poisťovne Allianz - SP, a Branislavovi Jendroľovi, riaditeľovi životného poistenia poisťovne Generali (od 1. 1. 2014 riaditeľovi analytického centra OVB Allfinanz Slovensko), ktorí si v období Vianoc a nového roku našli čas na osobné konzultácie. Pán Jendroľ navyše napísal pre web Zlatej mince článok o uzatváraní zmlúv.
 • Ondrejovi Mackovi, šéfredaktorovi PC Revue a členovi odbornej poroty Zlatej mince, ktorý ku konzultáciám pridal tiež články publikované v PC Revue o internet bankingu.
 • Ďakujem členom odbornej poroty, pánovi Petrovi Šimkovi z Poistenie.sk a pánovi Ivanovi Penczovi z Universal maklérsky dom, ktorí na konci roku 2013 napísali príspevky špeciálne pre web Zlatej mince.
 • Za praktické poznámky k myšlienke ďakujem členom odbornej poroty: Anne Harumovej z Ekonomickej univerzity v Bratislave, Jurajovi Nemcovi z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Adriánovi Ďurčekovi zo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Jindřichovi Bardonovi z Median SK.
 • Za praktické poznámky ďakujem tiež pánovi Jurajovi Štefanovičovi, PR špecialistovi Československej obchodnej banky.
 • Pani Ivici Chačaturianovej z OVB Allfinanz Slovensko, ktorá bola ochotná poskytnúť konzultáciu aj večer 23. decembra.
 • Za ochotu telefonicky konzultovať otázky do jednotlivých kategórií v období prelomu roka ďakujem pánovi Jozefovi Froncovi z OVB Allfinanz Slovensko a členom odbornej poroty: Viktórii Ďurajovej z Bankovní institut vysoká škola, Petrovi Világimu z Medical & Financial Consulting, Petrovi Šimkovi z Poistenie.sk, Ondrejovi Mackovi z PC Revue, Ľubomírovi Motyčkovi z magazínu Cestovateľ, Petrovi Kolárikovi z TotalMoney, Marošovi Ovčarikovi z Finančnej hitparády, Ivanovi Znášikovi zo Slovenskej asociácie správcovských spoločností a Miroslave Mizerákovej z Hypocentra (členka odbornej poroty z roku 2012).
 • Ďakujem vydavateľstvu Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Prinzenstraße 85, Berlin za povolenie fotografovať ich kalendár pre potreby Zlatej mince.
 • Ďakujem svojej manželke, Žanete Ščobákovej, ktorá so mnou mala nekonečnú trpezlivosť a dcére Zuzane Ščobákovej, ktorá mala niekoľko dobrých nápadov.
 • Na záver ďakujem niekoľkým desiatkam členov odbornej poroty a zástupcom ocenených finančných subjektov za ich komentáre a príspevky do prílohy Zlatá minca, ktoré som použil na webe.

Jiří Ščobák, organizátor súťaže Zlatá minca

 

kytice_01