Cestovné poistenie

Najlepšie finančné produkty v hlasovaní odbornej poroty 2017

1.  68 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa  ■  Cestovné
                     poistenie s neobmedzeným krytím liečebných
                     nákladov
2.  41 bodov   Union poisťovňa  ■  Krátkodobé cestovné
                     poistenie
3.  28 bodov   AXA  ■  Cestovne poistenie AXA


4.  16 bodov   Generali Poisť., od. z. Európska cestovná
                     poisťovňa  ■  Poistenie POHODA (kryje 100%
                     rizika spojeného s kúpou zájazdu, ak sa zájazd
                     z dôvodu úpadku cestovnej kancelárie
                     neuskutoční)
5.  15 bodov   Generali Poisť., od. z. Európska cestovná
                     poisťovňa  ■  Cestovné poistenie PLUS
5.  15 bodov   Uniqa  ■  Cestovanie & Sloboda
7.    8 bodov   ČSOB Poisťovňa  ■  Dlhodobé cestovné poistenie
8.    6 bodov   Generali Poisťovňa  ■  Cestovné poistenie na
                     dobu neurčitú
8.    6 bodov   MetLife  ■  Cestovné poistenie
10.  5 bodov   Groupama poisťovňa  ■  Cestovné poistenie –
                     komplexné poistenie na cestovanie a dovolenkuallianzSP.jpg


Pýtate sa:
Čo sa mám pýtať pri uzatváraní cestovného poistenia?
2bbp8.jpg


Cestovné poistenie

Najlepšie finančné produkty v hlasovaní odbornej poroty 2017

1.  68 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa  ■  Cestovné
                     poistenie s neobmedzeným krytím liečebných
                     nákladov
2.  41 bodov   Union poisťovňa  ■  Krátkodobé cestovné
                     poistenie
3.  28 bodov   AXA  ■  Cestovne poistenie AXA


4.  16 bodov   Generali Poisť., od. z. Európska cestovná
                     poisťovňa  ■  Poistenie POHODA (kryje 100%
                     rizika spojeného s kúpou zájazdu, ak sa zájazd
                     z dôvodu úpadku cestovnej kancelárie
                     neuskutoční)
5.  15 bodov   Generali Poisť., od. z. Európska cestovná
                     poisťovňa  ■  Cestovné poistenie PLUS
5.  15 bodov   Uniqa  ■  Cestovanie & Sloboda
7.    8 bodov   ČSOB Poisťovňa  ■  Dlhodobé cestovné poistenie
8.    6 bodov   Generali Poisťovňa  ■  Cestovné poistenie na
                     dobu neurčitú
8.    6 bodov   MetLife  ■  Cestovné poistenie
10.  5 bodov   Groupama poisťovňa  ■  Cestovné poistenie –
                     komplexné poistenie na cestovanie a dovolenkuallianzSP.jpg


Pýtate sa:
Čo sa mám pýtať pri uzatváraní cestovného poistenia?
2bbp8.jpg