​Chcete si udržať vašu súčasnú životnú úroveň?

chcete zabezpečiť životnú uroveň© Jena Šimková

Predpokladajme, že nemáte rodinu, ktorú potrebujete zabezpečiť, a iba chcete udržať váš aktuálny životný štandard.

Zo životných poistení sú pre vás dôležité dve kategórie produktov:
Úrazové poistenie - poskytne krytie, ak vás na určitú dobu obmedzí úraz. Pomôže v prípade vážnejších, ale aj ľahších zranení.
Rizikové životné poistenie – finančne kryje vašich blízkych v prípade vašej smrti – ak blízkych nemáte, jeho význam je v tom, že je možné ako jeho súčasť poistiť aj ťažkosti spôsobené chorobou, ktoré v úrazovom poistení nie je možné pokryť.

Zdravotné poistenie – povinné.

Z neživotných poistení sú pre vás dôležité:
Poistenie majetku – pre prípad, že by vás vytopili, vykradli, alebo by iná neočakávaná udalosť poškodila alebo zničila váš hnuteľný, ale aj nehnuteľný majetok.
PZP motorových vozidiel – je povinné zo zákona, kryje škody, ktoré spôsobíte ostatným účastníkom cestnej premávky. Spoločnosti k nemu poskytujú množstvo pripoistení a výhod, z ktorých je možné si vybrať to najvhodnejšie práve pre vás a vaše vozidlo.
Havarijné poistenie – odporúčame, ak si chcete chrániť vaše vozidlo. Aj napriek tomu, že ste skvelý vodič, treba počítať aj s tým, že niekto spôsobí škodu vám. Ak nechcete zostať bez vozidla, keď vám ho ukradnú, prípadne zničí živel alebo iný účastník premávky, je potrebné práve havarijné poistenie.

Z bankových produktov sa vám na preklenutie dočasnej nesolventnosti môže zísť kreditná karta. Odporúčame  tiež optimalizovať vaše bankové náklady, nadefinovať váš vlastný "balík bankových služieb" a zistiť, v ktorej banke ho (bankový účet a príslušenstvo) budete mať za najlepšiu cenu.

zalozka_standard80.jpg©

​Chcete si udržať vašu súčasnú životnú úroveň?

chcete zabezpečiť životnú uroveň© Jena Šimková

Predpokladajme, že nemáte rodinu, ktorú potrebujete zabezpečiť, a iba chcete udržať váš aktuálny životný štandard.

Zo životných poistení sú pre vás dôležité dve kategórie produktov:
Úrazové poistenie - poskytne krytie, ak vás na určitú dobu obmedzí úraz. Pomôže v prípade vážnejších, ale aj ľahších zranení.
Rizikové životné poistenie – finančne kryje vašich blízkych v prípade vašej smrti – ak blízkych nemáte, jeho význam je v tom, že je možné ako jeho súčasť poistiť aj ťažkosti spôsobené chorobou, ktoré v úrazovom poistení nie je možné pokryť.

Zdravotné poistenie – povinné.

Z neživotných poistení sú pre vás dôležité:
Poistenie majetku – pre prípad, že by vás vytopili, vykradli, alebo by iná neočakávaná udalosť poškodila alebo zničila váš hnuteľný, ale aj nehnuteľný majetok.
PZP motorových vozidiel – je povinné zo zákona, kryje škody, ktoré spôsobíte ostatným účastníkom cestnej premávky. Spoločnosti k nemu poskytujú množstvo pripoistení a výhod, z ktorých je možné si vybrať to najvhodnejšie práve pre vás a vaše vozidlo.
Havarijné poistenie – odporúčame, ak si chcete chrániť vaše vozidlo. Aj napriek tomu, že ste skvelý vodič, treba počítať aj s tým, že niekto spôsobí škodu vám. Ak nechcete zostať bez vozidla, keď vám ho ukradnú, prípadne zničí živel alebo iný účastník premávky, je potrebné práve havarijné poistenie.

Z bankových produktov sa vám na preklenutie dočasnej nesolventnosti môže zísť kreditná karta. Odporúčame  tiež optimalizovať vaše bankové náklady, nadefinovať váš vlastný "balík bankových služieb" a zistiť, v ktorej banke ho (bankový účet a príslušenstvo) budete mať za najlepšiu cenu.

zalozka_standard80.jpg©