Čo je Zlatá minca?

Co je Zlata minca.jpg© Vladimír Veverka

Zlatá minca je prestížna súťaž finančných produktov, ktorá sa na Slovensku koná od roku 2005. Oslovuje všetkých, ktorí sa zaujímajú o kvalitu finančných produktov a ich optimálny výber pre svoje požiadavky a potreby.

Pre finančné spoločnosti poskytuje Zlatá minca príležitosť porovnať a vylepšiť svoje produkty so zreteľom na úžitok klienta.

Svojím zameraním projekt Zlatá minca šíri finančnú gramotnosť a finančnú zodpovednosť medzi slovenských občanov.

O poradí v jednotlivých kategóriách rozhoduje porota, ktorú tvoria ekonomickí novinári, zástupcovia vysokých škôl, spravodajských agentúr, ekonomických serverov, finančných poradcov, profesijných asociácií a spoločností realizujúcich prieskum trhu.

Každý člen poroty vyberá tri najlepšie produkty v kategórii, v ktorej má odborný názor. Odporúčanými kritériami výberu sú kvalita, zaujímavosť a využiteľnosť produktov pre čo najširšiu skupinu populácie. Člen odbornej poroty nemusí vyplňovať kategóriu, o ktorej nemá dostatok informácií.

Výsledkom je tabuľka najlepších finančných produktov. U každého je uvedený počet bodov, ktoré produkt v hlasovaní odbornej poroty získal (tri za prvé miesto, dva za druhé, jeden bod za tretie).

Nezávisle na hlasovaní odbornej poroty prebieha hlasovanie verejnosti.

"Zlatá minca sa stáva jedným z mála informatívnych kanálov, ktoré nie sú ovplyvnené plateným marketingom súťažiacich.
Zo strany odbornej verejnosti poskytuje jedno z najobjektívnejších a najkomplexnejších hodnotení produktov na trhu poisťovníctva a bankovníctva v Slovenskej republike."
Viliam Végh, Garančný fond investícií, člen odbornej poroty

 

 

 

Reklama

 


Galavečer 2013 očami fotografov:


Čo je Zlatá minca?

Co je Zlata minca.jpg© Vladimír Veverka

Zlatá minca je prestížna súťaž finančných produktov, ktorá sa na Slovensku koná od roku 2005. Oslovuje všetkých, ktorí sa zaujímajú o kvalitu finančných produktov a ich optimálny výber pre svoje požiadavky a potreby.

Pre finančné spoločnosti poskytuje Zlatá minca príležitosť porovnať a vylepšiť svoje produkty so zreteľom na úžitok klienta.

Svojím zameraním projekt Zlatá minca šíri finančnú gramotnosť a finančnú zodpovednosť medzi slovenských občanov.

O poradí v jednotlivých kategóriách rozhoduje porota, ktorú tvoria ekonomickí novinári, zástupcovia vysokých škôl, spravodajských agentúr, ekonomických serverov, finančných poradcov, profesijných asociácií a spoločností realizujúcich prieskum trhu.

Každý člen poroty vyberá tri najlepšie produkty v kategórii, v ktorej má odborný názor. Odporúčanými kritériami výberu sú kvalita, zaujímavosť a využiteľnosť produktov pre čo najširšiu skupinu populácie. Člen odbornej poroty nemusí vyplňovať kategóriu, o ktorej nemá dostatok informácií.

Výsledkom je tabuľka najlepších finančných produktov. U každého je uvedený počet bodov, ktoré produkt v hlasovaní odbornej poroty získal (tri za prvé miesto, dva za druhé, jeden bod za tretie).

Nezávisle na hlasovaní odbornej poroty prebieha hlasovanie verejnosti.

"Zlatá minca sa stáva jedným z mála informatívnych kanálov, ktoré nie sú ovplyvnené plateným marketingom súťažiacich.
Zo strany odbornej verejnosti poskytuje jedno z najobjektívnejších a najkomplexnejších hodnotení produktov na trhu poisťovníctva a bankovníctva v Slovenskej republike."
Viliam Végh, Garančný fond investícií, člen odbornej poroty

 

 

 

Reklama

 


Galavečer 2013 očami fotografov: