Doplnkové dôchodkové sporenie

Najlepšie finančné produkty v hlasovaní odbornej poroty 2017

1.  51 bodov   AXA  ■  Doplnkové dôchodkové sporenie
2.  42 bodov   NN Tatry – Sympatia  ■  Doplnkove
                     dôchodkové sporenie
3.  37 bodov   DDS Tatra banky  ■  Doplnkové dôchodkové
                     sporenie Comfort life


4.    7 bodov   Stabilita  ■  Doplnkové dôchodkové sporeniemince_ilustr 260x115.jpg


Doplnkové dôchodkové sporenie

Najlepšie finančné produkty v hlasovaní odbornej poroty 2017

1.  51 bodov   AXA  ■  Doplnkové dôchodkové sporenie
2.  42 bodov   NN Tatry – Sympatia  ■  Doplnkove
                     dôchodkové sporenie
3.  37 bodov   DDS Tatra banky  ■  Doplnkové dôchodkové
                     sporenie Comfort life


4.    7 bodov   Stabilita  ■  Doplnkové dôchodkové sporeniemince_ilustr 260x115.jpg