Investičné bankovníctvo

Najlepšie finančné produkty v hlasovaní odbornej poroty 2016

1.   29 bodov   J&T Banka    Investičný vklad
2.   23 bodov   Privatbanka    Privatbanka Wealth
                      Management
3.   18 bodov   Tatra banka    Private Banking


4.   17 bodov   Pioneer Investments  ■   Program
                      pravidelného investovania RYTMUS

5.     9 bodov   Slovenská sporiteľňa  ■  Erste Private Banking
6.     8 bodov   ČSOB  ■  Investičný program
Investičné bankovníctvo

Najlepšie finančné produkty v hlasovaní odbornej poroty 2016

1.   29 bodov   J&T Banka    Investičný vklad
2.   23 bodov   Privatbanka    Privatbanka Wealth
                      Management
3.   18 bodov   Tatra banka    Private Banking


4.   17 bodov   Pioneer Investments  ■   Program
                      pravidelného investovania RYTMUS

5.     9 bodov   Slovenská sporiteľňa  ■  Erste Private Banking
6.     8 bodov   ČSOB  ■  Investičný program