Kapitálové životné poistenie

Najlepšie finančné produkty v hlasovaní odbornej poroty 2016

1.  50 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa    Program
                     Senior
2.  39 bodov   Wüstenrot poisťovňa    Životné poistenie
                     pre zdravie a dôchodok
3.  28 bodov   Uniqa    VitalŽivot


4.  26 bodov   Aegon Životná poisťovňa  ■  Detské životné
                     poistenie Štart
5.  19 bodov   Poisťovňa Slovenskej sporiteľne    Poistenie
                     Život
6.    8 bodov   Komunálna poisťovňa  ■  Provital DUO

 allianzSP.jpg

Pýtate sa:
Mám dva roky uzatvorené kapitálové životné poistenie
a stanem sa práceneschopným - bude za mňa poisťovňa
splácať sporiacu zložku?

2bbp1.jpg
Kapitálové životné poistenie

Najlepšie finančné produkty v hlasovaní odbornej poroty 2016

1.  50 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa    Program
                     Senior
2.  39 bodov   Wüstenrot poisťovňa    Životné poistenie
                     pre zdravie a dôchodok
3.  28 bodov   Uniqa    VitalŽivot


4.  26 bodov   Aegon Životná poisťovňa  ■  Detské životné
                     poistenie Štart
5.  19 bodov   Poisťovňa Slovenskej sporiteľne    Poistenie
                     Život
6.    8 bodov   Komunálna poisťovňa  ■  Provital DUO

 allianzSP.jpg

Pýtate sa:
Mám dva roky uzatvorené kapitálové životné poistenie
a stanem sa práceneschopným - bude za mňa poisťovňa
splácať sporiacu zložku?

2bbp1.jpg