Kategórie poisťovní 2005 až 2015: Neživotné poistenie

Cestovné poistenie
Poistenie majetku
PZP motorových vozidiel
Havarijné poistenie
Poistenie podnikania

©ZŠ

Cestovné poistenie

2016
1.   84 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa  ■  Cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov
2.   53 bodov   Union poisťovňa  ■  Krátkodobé cestovné poistenie
3.   38 bodov   Generali Poisť., od. z. Európska cestovná poisťovňa  ■  Ročné cestovné poistenie liečebných nákladov za 19€
4.   23 bodov   Generali Poisťovňa  ■   Cestovné poistenie na dobu neurčitú
5.   22 bodov   Uniqa  ■  Cestovanie & Sloboda
6.   10 bodov   Generali Poisťovňa   ■  Krátkodobé cestovné poistenie
7.     5 bodov   ČSOB Poisťovňa  ■  Dlhodobé cestovné poistenie

2015
1.   84   bodov    Allianz - Slovenská poisťovňa Cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov
2.   80   bodov    Union poisťovňa Individuálne komplexné cestovné poistenie s bezlimitným krytím liečebných nákladov
3.   37   bodov    Európska Cestovná Poisťovňa Ročné cestovné poistenie za 46 € do celého sveta
4.   28   bodov    Generali Poisťovňa Cestovné poistenie
5.   14   bodov    ČSOB Poisťovňa Individuálne cestovné poistenie
5.   14   bodov    Uniqa Cestovanie & Sloboda
7.    6    bodov    MetLife Ročné cestovné poistenie

2014
1.    96 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa ■ Cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov
2.    62 bodov   Union poisťovňa ■ Krátkodobé cestovné poistenie
3.    37 bodov   Európska Cestovná Poisťovňa ■ Komplexné cestovné poistenie - ročné PLUS
4.    25 bodov   Generali Poisťovňa ■ Cestovné poistenie
5.    13 bodov   Európska Cestovná Poisťovňa ■ Komplexné cestovné poistenie
6.    12 bodov   Uniqa ■ Cestovanie & Sloboda
7.      7 bodov   MetLife Amslico poisťovňa ■ Ročné cestovné poistenie

2013
1.  101 bodov   Allianz - SP ■ Cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov viac.jpg
2.    68 bodov   Union poisťovňa ■ Individuálne komplexné cestovné poistenie
3.    41 bodov   Európska Cestovná Poisťovňa ■ Komplexné cestovné poistenie - ročné PLUS
4.    30 bodov   Generali Slovensko poisťovňa ■ Cestovné poistenie
5.    19 bodov   AXA ■ Cestovné poistenie od AXA
6.    17 bodov   Uniqa ■ Cestovanie & Sloboda
7.    12 bodov   MetLife Amslico poisťovňa ■ Ročné cestovné poistenie
8.      9 bodov   Európska Cestovná Poisťovňa ■ Komplexné cestovné poistenie
9.      8 bodov   VÚB ■ Cestovné poistenie rodiny ku karte Blue od American Express
10.    6 bodov   Wüstenrot poisťovňa ■ Cestovné poistenie


2012
96 Union poisťovňa    Online krátkodobé cestovné poistenie
94 Allianz - Slovenská poisťovňa    Cestovné poistenie s neobmedzeným
     krytím liečebných nákladov
41 Európska Cestovná Poisťovňa    Komplexné cestovné poistenie -
     ročné PLUS
31 Generali Slovensko poisťovňa    Cestovné poistenie
17 Uniqa    Cestovanie & Sloboda – individuálne online poistenie
16 AXA    Balík cestovného poistenia AXA
13 Európska Cestovná Poisťovňa    Komplexné cestovné poistenie
  5 Komunálna poisťovňa    Cestovné poistenie EUROTRAVEL-online

2011
82 Union poisťovňa,  Individuálne komplexné cestovné poistenie online   viac
79 Allianz - Slovenská poisťovňa,  Cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov  viac
34 Generali Slovensko poisťovňa,  SVETOBEŽNÍK  viac
28 Uniqa, Cestovanie & Sloboda – individuálne online poistenie viac
10 MetLife Amslico, Ročné cestovné poistenie viac
  8 AXA, Balík cestovného poistenia AXA viac
  6 Wüstenrot poisťovňa, Cestovné poistenie viac

2010
80 Union poisťovňa, Celoročné cestovné poistenie on-line viac
66 Allianz - Slovenská poisťovňa, Cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov viac
30 Európska cestovná poisťovňa, Komplexné cestovné poistenie EURO ročné PLUS
19 Uniqa, Cestovanie & Sloboda
16 Generali Slovensko Poisťovňa, Svetobežník
13 KOOPERATIVA poisťovňa, Celoročné poistenie liečebných nákladov
12 Wüstenrot poisťovňa, Cestovné poistenie
11 KOOPERATIVA poisťovňa, Eurotravel – stavebnicové cestovné poistenie
  6 AXA, Cestovné poistenie viac
  5 ČSOB Poisťovňa, Cestovné poistenie

2009
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov, 82
2.Union poisťovňa, On-line cestovné poistenie, 76
3.Uniqa, „Cestovanie & Sloboda“ - Viacročné cestovné poistenie, 27
3.Európska cestovná poisťovňa, Komplexné cestovné poistenie EURO ročné PLUS, 27
5.KOOPERATIVA  poisťovňa, Celoročné poistenie liečebných nákladov, 18
6.Generali Slovensko Poisťovňa, Ročné poistenie do zahraničia TRAVEL GLÓBUS, 14

2008
1.Union poisťovňa, On-line cestovné poistenie, 75
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov, 75
3.UNIQA, Cestovanie & Sloboda - Viacročné cestovné poistenie, 31
4.Európska cestovná poisťovňa, Komplexné cestovné poistenie PLUS, 13
5.GENERALI Slovensko, Ročné poistenie do zahraničia TRAVEL GLÓBUS, 10
6.GENERALI Slovensko, Celoročné poistenie do zahraničia TRAVEL 365, 9

2007
1.Union poisťovňa, Prvé cestovné a horské poistenie cez SMS, 86
2.Allianz Slovenská poisťovňa, Cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov, 83
3.Európska cestovná poisťovňa, Ročné cestovné poistenie, 20
4.KOOPERATIVA poisťovňa, Eurotravel, 18
5.ČSOB Poisťovňa, Cestovné poistenie, 14
6.Európska cestovná poisťovňa, Komplexné cestovné poistenie Standard, 11

2006
1.Allianz Slovenská poisťovňa, Cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov, 64
2.Union poisťovňa, Celoročné cestovné poistenie, 43
3.Union poisťovňa, Online cestovné poistenie, 42
4.Generali, Cestovné poistenie, 17
5.Union poisťovňa, Cestovné poistenie pre účastníkov zájazdu, 15
6.Uniqa, Cestovanie & sloboda“ – ročné cestovné poistenie online, 11

2005
1.Union poisťovňa, Celoročné cestovné poistenie, 61
2.Union poisťovňa, On Line cestovné poistenie, 37
3.Union poisťovňa, Cestovné poistenie pre účastníkov zájazdov, 34
4.Allianz - Slovenská poisťovňa, Cestovné poistenie pre celoročný pobyt, 32
5.Uniqa, Cestovanie & sloboda - ročné cestovné poistenie on-line, 17
 Poistenie majetku

2016
1.   69 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa  ■  Môj domov - Komplexné poistenie domova
2.   44 bodov   AXA  ■  Poistenie Domov IN
3.   43 bodov   Uniqa  ■  Domov & Šťastie
4.   40 bodov   Generali Poisťovňa   ■  DOMino Extra
5.   12 bodov   Aegon Životná poisťovňa  ■  Dom KOMPLET
6.   10 bodov   ČSOB Poisťovňa  ■  Domos Kompakt (poistenie budovy, domácnosti a zodpovednosti za škodu)
7.     6 bodov   Wüstenrot poisťovňa  ■  Komplexné poistenie bytu a domu
8.     5 bodov   ERGO Poisťovňa  ■  ERGO Skvelé bývanie ONLINE
8.     5 bodov   Komunálna poisťovňa  ■  Poistenie občanov - ProDomo

2015
1.   79   bodov    Allianz - Slovenská poisťovňa Môj domov - Komplexné poistenie domova
2.   53   bodov    Uniqa Domov & Šťastie
3.   33   bodov    Generali Poisťovňa DOMino Extra
4.   23   bodov    Aegon Životná poisťovňa Dom KOMPLET
5.   22   bodov    ČSOB Poisťovňa Poistenie budovy, domácnosti a zodpovednosti za škodu
6.   20   bodov    Union poisťovňa Poistenie majetku a zodpovednosti za škody pre fyzické osoby UNIDOM
7.   16   bodov    Wüstenrot poisťovňa Komplexné poistenie bytu a domu
8.   12   bodov    AXA DOMOV IN
9.    9    bodov    Groupama poisťovňa Bezpečný domov – komplexné poistenie nehnuteľností a domácností

2014
1.   84 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa ■ Môj domov - Komplexné poistenie domova
2.   61 bodov   Uniqa ■ Domov & Šťastie
3.   30 bodov   Aegon Slovensko ■ Dom KOMPLET
4.   21 bodov   Generali Poisťovňa ■ DOMino
5.   19 bodov   ČSOB Poisťovňa ■ Domos Kompakt
6.   16 bodov   AXA ■ Poistenie Domov
7.   11 bodov   Union poisťovňa ■ Poistenie bytových domov
8.     9 bodov   Wüstenrot poisťovňa ■ Poistenie bývania a zodpovednosti za škodu pri výkone povolania
9.     6 bodov   Astra poisťovňa ■ Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

2013
1.   79 bodov   Allianz - SP ■ Môj domov viac.jpg
2.   65 bodov   UNIQA poisťovňa ■ Domov & Šťastie
3.   28 bodov   Generali Slovensko poisťovňa ■ DOMino

4.   23 bodov   ČSOB Poisťovňa ■ Domos Kompakt
5.   20
bodov   Aegon Slovensko ■ Dom Komplet
6.   18
bodov   Wüstenrot poisťovňa ■ Poistenie bývania a zodpovednosti za škodu pri výkone povolania
7.   17
bodov   AXA ■ Poistenie Domov
8.     8
bodov   Union poisťovňa ■ Poistenie bytových domov
8.     8
bodov   Komunálna poisťovňa ■ Nový produkt ProDomo - majetkové poistenie občanov
10.   7
bodov   Astra poisťovňa ■ Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti - Poklad

2012
70 Allianz - Slovenská poisťovňa    Môj domov
58 Uniqa    Domov & Šťastie
45 Generali Slovensko poisťovňa    DOMino
39 Aegon Slovensko    Dom Komplet
25 AXA    Poistenie Domov
21 Wüstenrot poisťovňa    Poistenie bývania a zodpovednosti za škodu
     pri výkone povolania
18 Union poisťovňa    Online poistenie domu, bytu, domácnosti a zodpovednosti
     za škodu
14 Komunálna poisťovňa    Nový produkt ProDomo - majetkové
     poistenie občanov

2011
69 Allianz - Slovenská poisťovňa,  Produkt "Môj domov"  viac
42 Uniqa,  Domov & Šťastie  viac
28 Wüstenrot poisťovňa,  Komplexné poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu  viac
26 Generali Slovensko poisťovňa, DOMino viac
24 Aegon Slovensko, Dom Komplet viac
20 AXA, Poistenie Domov viac
11 Kooperativa poisťovňa, Bezstarostný domov
  8 Komunálna poisťovňa, Nový produkt ProDomo - majetkové poistenie občanov
  4 Union poisťovňa, Poistenie rodinných domov alebo bytov viac
Do roku 2010 bola kategória Poistenie majetku rozdelená na Poistenie domácností a Poistenie nehnuteľností.

Poistenie domácností
2010
73 Allianz - Slovenská poisťovňa, Produkt "Môj domov" viac
50 Uniqa, Domov & Šťastie
36 Generali Slovensko Poisťovňa, Moje BÝVANIE
35 KOOPERATIVA  poisťovňa, Bezstarostný domov
21 Aegon, DOM KOMPLET - ideálna kombinácia poistení (novinka)
16 AXA, Poistenie Domov viac
12 Union poisťovňa, Poistenie domácností
  9 Komunálna poisťovňa, Nový produkt ProDomo - majetkové poistenie občanov

2009
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Produkt "Môj domov", 74
2.Uniqa, Domov & Šťastie“ - Top 2 Byt, 37
3.Wüstenrot poisťovňa, Komplexné poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu, 31
3.Generali Slovensko Poisťovňa, Poistenie MOJA DOMÁCNOSŤ cez telefón, 31
5.AXA, Poistenie Domov, 21
6.KOOPERATIVA poisťovňa, Bezstarostný domov, 20

2008
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Poistenie domácnosti, 49
2.Uniqa, Domov & Šťastie - Top 2 Byt, 44
3.GENERALI Slovensko, Balík poistenia domácnosti MOJE BÝVANIE, 35
4.KOOPERATIVA poisťovňa, Bezstarostný domov (444), 31
5.Wüstenrot poisťovňa, Komplexné poistenie rodinného domu (bytu), domácnosti a zodpovednosti za škodu, 24
6.Union poisťovňa, Krátkodobé poistenie domácnosti počas dovolenky, 16

2007
1.Allianz Slovenská poisťovňa, Poistenie domácnosti, 77
2.KOOPERATIVA poisťovňa, Poistenie domácnosti, 44
3.Česká poisťovňa Slovensko, MOJA DOMÁCNOSŤ, 39
4.Uniqa, „domov & šťastie“ - Top 2 Byt, 26
5.Union poisťovňa, Poistenie domácnosti, 15
5.Generali, AllFa7, 15

2006
1.Allianz Slovenská poisťovňa, Poistenie domácnosti, 74
2.Česká poisťovňa Slovensko, Poistenie zariadenia domácností cez telefón, 46
3.Uniqa, Domov & šťastie - Top 2 Byt, 34
4.KOOPERATIVA poisťovňa, Poistenie domácností, 25
5.ČSOB Poisťovňa, Domos Kompakt, 21
6.Union poisťovňa, Poistenie domácností, 16

2005
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Poistenie domácností, 40
2.ČSOB Poisťovňa, Domos Kompakt - komplexné poistenie rodinnych domov, bytov a domácností, 35
3.Allianz - Slovenská poisťovňa, Poistenie budov, 29
4.Česká poisťovňa Slovensko, Poistenie bytu vo vlastníctve, 26
5.Generali, Allfa 7, 23
Od ročníka 2011 sú kategórie Poistenie domácností a Poistenie nehnuteľností spojené do jednej kategórie Poistenie majetku.

Poistenie nehnuteľností
2010
59 Allianz - Slovenská poisťovňa, Produkt "Môj domov" viac
42 Uniqa, Domov & Šťastie
25 Generali Slovensko Poisťovňa, Môj BYT
25 KOOPERATIVA poisťovňa, Bezstarostný domov
23 Wüstenrot poisťovňa, Komplexné poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu (po úpravách platných od 1.11.2010)
16 Aegon, DOM KOMPLET - ideálna kombinácia poistení (novinka)
16 Union poisťovňa, Poistenie bytových domov - kombinovaný produkt (nehnutelnosť+zodpovednosť)
15 AXA, Poistenie Domov viac
12 ČSOB Poisťovňa, Domos Kompakt

2009
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Produkt "Môj domov", 59
2.Generali Slovensko Poisťovňa, Poistenie nehnuteľností MÔJ DOM, 49
3.Uniqa, Domov & Šťastie“ - Top 2 Dom, 38
4.AXA, Poistenie Domov, 23
5.KOOPERATIVA poisťovňa, Bezstarostný domov, 21
6.ČSOB Poisťovňa, Domos Kompakt, 9

2008
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Poistenie budov, 57
2.Uniqa, Domov & Šťastie - Top 2 Dom, 49
3.ČSOB Poisťovňa, Domos Kompakt, 28
4.GENERALI Slovensko, Poistenie nehnuteľností MÔJ DOM, 20
5.GENERALI Slovensko, Poistenie nehnuteľností MÔJ BYT, 17
6.Union poisťovňa, Poistenie bytových domov, 12

2007
1.Wüstenrot poisťovňa, Komplexné poistenie rodinného domu/bytu/domácnosti a zodpovednosti za škodu, 35
2.Allianz Slovenská poisťovňa, Poistenie budov, 33
3.Uniqa, „domov & šťastie“ - Top 2 Dom, 28
4.KOOPERATIVA poisťovňa, Poistenie budov, 24
5.ČSOB Poisťovňa, Domos Kompakt - komplexné poistenie rodinných domov, bytov a domácností, 23
6.Česká poisťovňa Slovensko, MôJ BYT, 13
6.Generali, Reality, 13

2006
1.Allianz Slovenská poisťovňa, Poistenie budov, 50
2.Česká poisťovňa Slovensko, Poistenie rodinných domov cez telefón, 33
3.Wüstenrot poisťovňa, Komplexné poistenie bývania od základov, 27
4.Generali, Allfa 7, 24
5.Uniqa, Domov & šťastie - Top 2 Dom, 20
6.ČSOB Poisťovňa, Domos Kompakt, 19

2005
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Poistenie domácností, 40
2.ČSOB Poisťovňa, Domos Kompakt - komplexné poistenie rodinnych domov, bytov a domácností, 35
3.Allianz - Slovenská poisťovňa, Poistenie budov, 29
4.Česká poisťovňa Slovensko, Poistenie bytu vo vlastníctve, 26
5.Generali, Allfa 7, 2


 


PZP motorových vozidiel

2016
1.   67 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa  ■  Povinné zmluvné poistenie
2.   54 bodov   Generali Poisťovňa  ■   AUTOMATIK s havarijnými pripoisteniami AUTOSET
3.   30 bodov   Kooperativa poisťovňa  ■  Povinné zmluvné poistenie
4.   22 bodov   AXA  ■  Povinné zmluvné poistenie
4.   22 bodov   Uniqa  ■  Auto & Voľnosť PZP
6.   17 bodov   Komunálna poisťovňa  ■  Povinné zmluvné poistenie
7.   12 bodov   Union poisťovňa  ■  Povinné zmluvné poistenie (Onlia)
8.   11 bodov   Genertel poisťovňa  ■  Povinné zmluvné poistenie Genertel
9.     9 bodov   Groupama poisťovňa  ■  Povinné zmluvné poistenie

2015
1.   78   bodov    Allianz - Slovenská poisťovňa Povinné zmluvné poistenie
2.   59   bodov    Generali Poisťovňa AUTOMATIK s havarijnými pripoisteniami AUTOSET
3.   33   bodov    Uniqa Auto & Voľnosť - PZP
4.   31   bodov    Komunálna poisťovňa Povinné zmluvné poistenie
5.   25   bodov    Union poisťovňa Šikovné poistenie pre vodičov Onlia
6.   15   bodov    AXA Povinné zmluvné poistenie
6.   15   bodov    Genertel poisťovňa Povinné zmluvné poistenie
8.    9    bodov    Groupama poisťovňa Povinné zmluvné poistenie
9.    7    bodov    ČSOB Poisťovňa Povinné zmluvné poistenie

2014
1.   72 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa ■ Povinné zmluvné poistenie
2.   65 bodov   Generali Poisťovňa ■ AUTOMATIK s havarijnými pripoisteniami AUTOSET
3.   38 bodov   Uniqa ■ Auto & Voľnosť - PZP
4.   23 bodov   AXA ■ Auto GO
5.   19 bodov   Komunálna poisťovňa ■ Povinné zmluvné poistenie
6.   13 bodov   Genertel ■ Povinné zmluvné poistenie
7.     9 bodov   Union poisťovňa ■ Povinné zmluvné poistenie auta
8.     8 bodov   ČSOB Poisťovňa ■ Povinné zmluvné poistenie
8.     8 bodov   Groupama Garancia poisťovňa ■ Povinné zmluvné poistenie
8.     8 bodov   Astra poisťovňa ■ Povinné zmluvné poistenie

2013
1.   60 bodov   UNIQA poisťovňa ■ Auto & Voľnosť - PZP
1.   60 bodov   Allianz - SP ■ Povinné zmluvné poistenie viac.jpg
3.   31 bodov   Generali Slovensko poisťovňa ■ Automatik
3.   31 bodov   Komunálna poisťovňa ■ Povinné zmluvné poistenie
5.   21 bodov   AXA ■ Poistenie Auto
5.   21 bodov   Union poisťovňa ■ Povinné zmluvné poistenie PZP Mini
5.   21 bodov   Wüstenrot poisťovňa ■ Povinné zmluvné poistenie
8.   18 bodov   Genertel ■ Povinné zmluvné poistenie
9.   14 bodov   ČSOB Poisťovňa ■ Povinné zmluvné poistenie
10.   9 bodov   Astra poisťovňa ■ Povinné zmluvné poistenie
11.   6 bodov   Groupama Garancia poisťovňa ■ Povinné zmluvné poistenie

2012
83 Allianz - Slovenská poisťovňa    Povinné zmluvné poistenie
64 Uniqa    Auto & Voľnosť - PZP
39 Komunálna poisťovňa    Povinné zmluvné poistenie
37 Generali Slovensko poisťovňa    Automatik+
32 Wüstenrot poisťovňa    Povinné zmluvné poistenie
28 AXA    Poistenie Auto
28 Union poisťovňa    Povinné zmluvné poistenie PZP Mini
21 Genertel    Povinné zmluvné poistenie
  8 Groupama Garancia poisťovňa    Povinné zmluvné poistenie

2011
46 Allianz - Slovenská poisťovňa,  Povinné zmluvné poistenie  viac
41 Union poisťovňa,  Online poistenie vozidiel PZP  viac
36 Uniqa,  Auto & Voľnosť - PZP  viac
33 Wüstenrot poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie viac
24 Generali Slovensko poisťovňa, AUTOMATIK+ viac
22 Komunálna poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie
16 Genertel, Povinné zmluvné poistenie
16 Groupama poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie
15 AXA, Poistenie Auto viac

2010
58 Allianz - Slovenská poisťovňa, Modré povinné zmluvné poistenie viac
55 Union poisťovňa, PZP s Garanciou odmeny pre zodpovedného vodiča
43 Wüstenrot poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie
33 KOOPERATIVA poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie
28 Generali Slovensko Poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie AUTOMATIK+
16 AXA, Auto viac
15 Uniqa, Auto & Voľnosť – PZP
11 Komunálna poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie
  9 Genertel, Online povinné zmluvné poistenie
  8 ČSOB Poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie
  5 Groupama poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie

2009
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Modré povinné zmluvné poistenie, 59
2.AXA, Auto, 46
3.KOOPERATIVA poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie, 36
4.Union poisťovňa, Optimum - cena poistenia vypočítaná na základe NOVINKY - hmotnosti vozidla, 34
5.Wüstenrot poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie, 32
6.Uniqa, "Auto & Voľnosť" – PZP, 24

2008
1.KOOPERATIVA poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie, 51
2.Allianz - Slovenská poisťovňa, Modré povinné zmluvné poistenie, 43
3.AXA, Auto, 40
4.Uniqa, Auto & Voľnosť – PZP, 38
5.GENERALI Slovensko, Povinné zmluvné poistenie AUTOMATIK, 31
6.OTP Garancia, Povinné zmluvné poistenie, 6

2007
1.KOOPERATIVA poisťovňa, PZP s poistným obdobím na technický rok, 58
2.Allianz Slovenská poisťovňa, Modré povinné zmluvné poistenie, 55
3.Uniqa, „auto & voľnosť“ – PZP, 37
4.Česká poisťovňa Slovensko, AUTOMATIK, 32
5.Komunálna poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie – technický rok, 28
6.Generali, Euro Extra, 16    

2006
1.Allianz Slovenská poisťovňa, Modré povinné zmluvné poistenie, 80
2.KOOPERATIVA poisťovňa, PZP s poistným obdobím na technický rok, 54
3.Česká poisťovňa Slovensko, Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel cez telefón, 48
4.Generali, Euro Plus, 21
5.Uniqa, Auto & voľnosť – PZP, 20
6.Komunálna poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie, 17

2005
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie so spoluúčasťou, 89
2.Česká poisťovňa Slovensko, Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla,  57
3.KOOPERATIVA poisťovňa, Europartner, 40
4.Generali, Euro Plus, 21
5.KOOPERATIVA poisťovňa, 136 - Partner, 15

Havarijné poistenie

2016
1.   76 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa  ■  Moje Auto KASKO
2.   64 bodov   Generali Poisťovňa   ■  Automax s možnosťou telematického pripoistenia SOS Partner
3.   27 bodov   Uniqa  ■  Auto & Voľnosť  KASKO
4.   20 bodov   AXA  ■  Havarijné poistenie
4.   20 bodov   Komunálna poisťovňa  ■  Havarijné poistenie
6.   18 bodov   Kooperativa poisťovňa  ■  Havarijné poistenie Auto komplet
7.   14 bodov   ČSOB Poisťovňa  ■  Havarijné poistenie Autopartner
8.     7 bodov   Union poisťovňa  ■  Havária a vandalizmus (Onlia)

2015
1.   77   bodov    Allianz - Slovenská poisťovňa Moje Auto KASKO
2.   52   bodov    Generali Poisťovňa AUTOMAX
3.   39   bodov    Kooperativa poisťovňa Havarijné poistenie
4.   32   bodov    Komunálna poisťovňa Havarijné poistenie
5.   31   bodov    Uniqa Auto & Voľnosť -  KASKO
6.   15   bodov    Union poisťovňa Šikovné poistenie pre vodičov Onlia
7.   11   bodov    ČSOB Poisťovňa Havarijné poistenie
8.   10   bodov    Groupama poisťovňa Bezpečná jazda - havarijné poistenie motorových vozidiel
9.    8    bodov    Genertel poisťovňa Havarijné poistenie SOS

2014
1.   74 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa ■ Moje Auto KASKO
2.   44 bodov   Generali Poisťovňa ■ Autoprima
3.   38 bodov   Kooperativa poisťovňa ■ Havarijné poistenie EUROKASKO EXTRA
4.   37 bodov   Uniqa ■ Auto & Voľnosť - KASKO
5.   21 bodov   Komunálna poisťovňa ■ Havarijné poistenie
6.   15 bodov   Wüstenrot poisťovňa ■ POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL pre prípad havárie, krádeže a živelnej udalosti – komplexné a čiastočné KASKO
7.   10 bodov   Genertel ■ Havarijné poistenie SOS
8.     5 bodov   Union poisťovňa ■ Havarijné poistenie

2013
1.   68 bodov   Allianz - SP ■ Moje Auto viac.jpg
2.   53 bodov   UNIQA poisťovňa ■ Auto & Voľnosť -  KASKO
3.   34 bodov   Kooperativa poisťovňa ■ Havarijné poistenie Eurokasko Extra
4.   30 bodov   Generali Slovensko poisťovňa ■ Autoprima
5.   28 bodov   Wüstenrot poisťovňa ■ Poistenie motorových vozidiel pre prípad havárie, krádeže a živelnej udalosti – komplexné a čiastočné KASKO
6.   26 bodov   Komunálna poisťovňa ■ Individuálne havarijné poistenie Autobonus
7.   12 bodov   AXA ■ Poistenie Auto
8.   10 bodov   ČSOB Poisťovňa ■ Autopartner
9.     8 bodov   Union poisťovňa ■ Havarijné poistenie s poistením pre prípad krádeže vozidla
10.   7 bodov   Astra poisťovňa ■ Titán
11.   5 bodov   Genertel ■ miniHavarijné poistenie
11.   5 bodov   Groupama Garancia poisťovňa ■ Havarijné poistenie

2012
95 Allianz - Slovenská poisťovňa    Moje Auto
53 Uniqa    Auto & Voľnosť -  KASKO
41 Generali Slovensko poisťovňa    Autožolík
27 Wüstenrot poisťovňa    POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL pre prípad
     havárie, krádeže a živelnej udalosti – komplexné a čiastočné KASKO
25 Kooperativa poisťovňa    Poistenie Auto Plus
20 Komunálna poisťovňa    Poistenie MV do 3 500 kg
17 AXA    Poistenie Auto
17 Union poisťovňa    Havarijné poistenie KASKO Mini s nulovou spoluúčasťou
14 Kooperativa poisťovňa    Poistenie čelného skla motorových vozidiel
13 Genertel    miniHavarijné poistenie
  5 Groupama Garancia poisťovňa    Havarijné poistenie

2011
74 Allianz - Slovenská poisťovňa,  Moje auto  viac
35 Generali Slovensko poisťovňa,  AUTOŽOLÍK  viac
31 Uniqa,  Auto & Voľnosť -  KASKO  viac
25 Union poisťovňa, Online poistenie vozidiel Kasko viac
24 Wüstenrot poisťovňa, POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL pre prípad havárie, krádeže a živelnej udalosti – komplexné a čiastočné KASKO viac
14 AXA, Poistenie Auto viac
14 Komunálna poisťovňa, Poistenie MV do 3 500 kg
13 Kooperativa poisťovňa, Eurokasko Bazar
  7 Genertel, miniHavarijné poistenie
  4 Groupama poisťovňa, Havarijné poistenie

2010
52 Allianz - Slovenská poisťovňa, Havarijné poistenie viac
39 Generali Slovensko Poisťovňa, AUTOŽOLÍK
37 Union poisťovňa, Poistenie motorového a prípojného vozidla s 0% spoluúčastou
36 Uniqa, Auto & Voľnosť -  KASKO
32 Wüstenrot poisťovňa, POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL pre prípad havárie, krádeže a živelnej udalosti – komplexné a čiastočné KASKO
17 KOOPERATIVA poisťovňa, Eurokasko
17 Komunálna poisťovňa, Poistenie MV do 3 500 kg
15 AXA, Auto viac
  8 ČSOB Poisťovňa, Auto Partner
  4 KOOPERATIVA poisťovňa, Eurokasko Bazar

2009
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Havarijné poistenie, 65
2.KOOPERATIVA poisťovňa, Eurokasko, 38
3.Uniqa, "Super Kasko", 36
4.Generali Slovensko Poisťovňa, AUTOSEKÁČ, 30
5.AXA, Auto, 29
6.Wüstenrot poisťovňa, Havarijné poistenie, 20

2008
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Havarijné poistenie, 50
2.GENERALI Slovensko, Havarijné poistenie AUTOŽOLÍK, 36
3.KOOPERATIVA poisťovňa, Eurokasko, 35
4.Uniqa, Super Kasko, 30
5.Wüstenrot poisťovňa, Poistenie motorových vozidiel pre prípad havárie, krádeže a úrazu, 24
6.Komunálna poisťovňa, Poistenie MV do 3 500 kg, 14

2007
1.Allianz Slovenská poisťovňa, Havarijné poistenie, 62
2.Kooperativa, Eurokasko, 51
3.Česká poisťovňa Slovensko, AUTOSEKÁČ, 31
4.Komunálna poisťovňa, Poistenie motorových vozidiel do 3500 kg, 27
5.Česká poisťovňa Slovensko, AUTOŽOLÍK, 25
6.Uniqa, „Flexi Kasko“, 23

2006
1.Allianz Slovenská poisťovňa, Havarijné poistenie, 88
2.KOOPERATIVA poisťovňa, Eurokasko, 47
3.Generali, Auto 6 - všetko pre vaše auto, 26
4.Uniqa, Flexi Kasko, 25

2005
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Havarijné poistenie, 46
2.Allianz - Slovenská poisťovňa, Havarijné poistenie Limit, 38
3.Kooperativa, 570 - Eurokasko, 31
4.Generali, Auto 6 - všetko pre vaše auto, 28
5.Komunálna poisťovňa, Autobonus (havarijné poistenie), 22


 

Poistenie podnikania

2016
1.   74 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa  ■  Podnikatelia
2.   31 bodov   Generali Poisťovňa  ■   ProFi
3.   16 bodov   Colonnade (QBE)  ■  Allriskové poistenie majetku
4.   12 bodov   Uniqa  ■  Majetok & Pohoda
5.   10 bodov   Euler Hermes   ■  Simplicity
5.   10 bodov   Union poisťovňa  ■   Poistenie majetku pre podnikateľov a firmy
7.     7 bodov   ČSOB Poisťovňa  ■  Bytové domy
8.     5 bodov   Komunálna poisťovňa  ■  Moja Firma

2015
1.   74   bodov    Allianz - Slovenská poisťovňa Podnikatelia
2.   40   bodov    Generali Poisťovňa Pro-Fi
3.   21   bodov    Uniqa Majetok & Pohoda
4.   19   bodov    QBE Allrisk
5.   12   bodov    Euler Hermes Simplicity
6.   10   bodov    Union poisťovňa Poistenie tankovacích kariet
7.    9    bodov    Komunálna poisťovňa Moja Firma

2014
1.   80 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa ■ Podnikatelia
2.   32 bodov   Generali Poisťovňa ■ Pro-Fi
3.   21 bodov   Uniqa ■ Majetok & Efekt
4.   15 bodov   QBE ■ Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi štatutárnych orgánov a ďalšími manažérmi („D&O“)
5.   11 bodov   Union poisťovňa ■ Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu
6.     6 bodov   Komunálna poisťovňa ■ Moja Firma
6.     6 bodov   VÚB ■ Poistenie schopnosti splácať úver spojené s rizikami kľúčovej osoby

2013
1.   76 bodov   Allianz - SP ■ Podnikatelia viac.jpg
2.   42 bodov   Generali Slovensko poisťovňa ■ Pro-Fi
3.   28 bodov   UNIQA poisťovňa ■ Majetok & Efekt
4.   27 bodov   QBE ■ Poistenie zodpovednosti manažmentu (D&O)
5.   14 bodov   Komunálna poisťovňa ■ Moja Firma
6.   11 bodov   VÚB ■ Poistenie schopnosti splácať úver spojené s rizikami kľúčovej osoby
7.     5 bodov   Union poisťovňa ■ Poistenie zodpovednosti medzinárodného dopravcu

2012
61 Allianz - Slovenská poisťovňa    Poistenie zodpovednosti
     za enviromentálnu škodu
33 Generali Slovensko poisťovňa    Pro-Fi
32 Uniqa    Majetok & Efekt
30 QBE    Poistenie zodpovednosti manažmentu (D&O)
24 Union poisťovňa    Poistenie bytových domov
16 Wüstenrot poisťovňa    Individuálne poistenie majetku a zodpovednosti
     podnikateľov
12 Komunálna poisťovňa    Poistenie malých a stredných podnikateľov
  5 Groupama Garancia poisťovňa    Poistenie majetku a zodpovednosti
     podnikajúcich fyzických a právnických osôb

2011
72 Allianz - SP,  Komplexné poistenie podnikateľov  viac
28 Generali Slovensko poisťovňa,  Pro-Fi  viac
19 Uniqa,  Majetok & Efekt  viac
19 QBE,  Poistenie zodpovednosti manažmentu (D&O)
13 Komunálna poisťovňa, Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľmi
10 Wüstenrot poisťovňa, Individuálne poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov viac

2010
61 Allianz - Slovenská poisťovňa, Komplexné poistenie malých podnikateľov viac
28 Generali Slovensko Poisťovňa, Pro-Fi
19 QBE Insurance (Europe) Limited, Poistenie manazmentu (D&O)
18 Uniqa, Majetok & Efekt
14 KOOPERATIVA poisťovňa, Profesionál
  8 Union poisťovňa, Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
  8 Komunálna poisťovňa, Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľmi
  7 ČSOB Poisťovňa, Biznis Kompakt
  6 Wüstenrot poisťovňa, Individuálne poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov
  4 Eximbanka, Poistenie krátkodobých vývozných dodávateľských úverov proti politickým rizikám
  4 HDI Versicherung AG, Poistenie požiaru vrátane doplnkových rizík a krádeže

2009
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Komplexné poistenie podnikateľov, 40
2.Generali Slovensko Poisťovňa, Poistenie pre podnikateľov TOP4BIZ, 15
3.Union poisťovňa, Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, 13
3.Triglav poisťovňa, Poistenie zodpovednosti za škodu, 13
5.KOOPERATIVA poisťovňa, Profesionál, 12
5.QBE poisťovňa, Poistenie managementu, 12

2008
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Komplexné poistenie malých podnikateľov, 47
2.Uniqa, Majetok & Efekt, 22
3.GENERALI Slovensko, Poistenie pre podnikateľov TOP4BIZ, 14
4.ČSOB Poisťovňa, Biznis Kompakt, 12
5.Union poisťovňa, Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, 9
5.QBE poisťovňa, Poistenie proti krádeži a lúpeži, 9

2007
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Komplexné poistenie malých podnikateľov, 48
2.Uniqa, „majetok & efekt“, 24
3.Union poisťovňa, Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, 20
4.Poisťovňa Gerling, Poistenie majetku, 16
5.KOOPERATIVA poisťovňa, Poistenie prerušenia prevádzky osôb podnikajúcich na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe osobitného právneho predpisu (BUFT), 13
6.Generali, TOP 2000, 12

2006
 1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Poistenie hnuteľných vecí a zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou a vadným výrobkom, 27
2.KOOPERATIVA poisťovňa, Poistenie prerušenia prevádzky osôb podnikajúcich na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe osobitného právneho predpisu (BUFT), 12
3.Poisťovňa Gerling, Poistenie majetku, 11
4.Union poisťovňa, Poistenie zodpovednosti medzinárodného cestného doporavcu, 10
5.Uniqa, Majetok & efekt, 9
6.Poisťovňa Gerling, Poistenie zodpovednosti, 9

2005
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Poistenie hnuteľných vecí a zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou a vadným výrobkom, 22
2.KOOPERATIVA poisťovňa, 41 - Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov, 19
3.QBE, Poistenie proti všetkým rizikám, 16
4.Union poisťovňa, Poistenie všeobecnej zodpovednosti - poistenie finančnej spôsobilosti, 13
5.Eximbanka, Poistenie krátkodobých vývozných úverov proti politickým rizikám, 9
Kategórie poisťovní 2005 až 2015: Neživotné poistenie

Cestovné poistenie
Poistenie majetku
PZP motorových vozidiel
Havarijné poistenie
Poistenie podnikania

©ZŠ

Cestovné poistenie

2016
1.   84 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa  ■  Cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov
2.   53 bodov   Union poisťovňa  ■  Krátkodobé cestovné poistenie
3.   38 bodov   Generali Poisť., od. z. Európska cestovná poisťovňa  ■  Ročné cestovné poistenie liečebných nákladov za 19€
4.   23 bodov   Generali Poisťovňa  ■   Cestovné poistenie na dobu neurčitú
5.   22 bodov   Uniqa  ■  Cestovanie & Sloboda
6.   10 bodov   Generali Poisťovňa   ■  Krátkodobé cestovné poistenie
7.     5 bodov   ČSOB Poisťovňa  ■  Dlhodobé cestovné poistenie

2015
1.   84   bodov    Allianz - Slovenská poisťovňa Cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov
2.   80   bodov    Union poisťovňa Individuálne komplexné cestovné poistenie s bezlimitným krytím liečebných nákladov
3.   37   bodov    Európska Cestovná Poisťovňa Ročné cestovné poistenie za 46 € do celého sveta
4.   28   bodov    Generali Poisťovňa Cestovné poistenie
5.   14   bodov    ČSOB Poisťovňa Individuálne cestovné poistenie
5.   14   bodov    Uniqa Cestovanie & Sloboda
7.    6    bodov    MetLife Ročné cestovné poistenie

2014
1.    96 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa ■ Cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov
2.    62 bodov   Union poisťovňa ■ Krátkodobé cestovné poistenie
3.    37 bodov   Európska Cestovná Poisťovňa ■ Komplexné cestovné poistenie - ročné PLUS
4.    25 bodov   Generali Poisťovňa ■ Cestovné poistenie
5.    13 bodov   Európska Cestovná Poisťovňa ■ Komplexné cestovné poistenie
6.    12 bodov   Uniqa ■ Cestovanie & Sloboda
7.      7 bodov   MetLife Amslico poisťovňa ■ Ročné cestovné poistenie

2013
1.  101 bodov   Allianz - SP ■ Cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov viac.jpg
2.    68 bodov   Union poisťovňa ■ Individuálne komplexné cestovné poistenie
3.    41 bodov   Európska Cestovná Poisťovňa ■ Komplexné cestovné poistenie - ročné PLUS
4.    30 bodov   Generali Slovensko poisťovňa ■ Cestovné poistenie
5.    19 bodov   AXA ■ Cestovné poistenie od AXA
6.    17 bodov   Uniqa ■ Cestovanie & Sloboda
7.    12 bodov   MetLife Amslico poisťovňa ■ Ročné cestovné poistenie
8.      9 bodov   Európska Cestovná Poisťovňa ■ Komplexné cestovné poistenie
9.      8 bodov   VÚB ■ Cestovné poistenie rodiny ku karte Blue od American Express
10.    6 bodov   Wüstenrot poisťovňa ■ Cestovné poistenie


2012
96 Union poisťovňa    Online krátkodobé cestovné poistenie
94 Allianz - Slovenská poisťovňa    Cestovné poistenie s neobmedzeným
     krytím liečebných nákladov
41 Európska Cestovná Poisťovňa    Komplexné cestovné poistenie -
     ročné PLUS
31 Generali Slovensko poisťovňa    Cestovné poistenie
17 Uniqa    Cestovanie & Sloboda – individuálne online poistenie
16 AXA    Balík cestovného poistenia AXA
13 Európska Cestovná Poisťovňa    Komplexné cestovné poistenie
  5 Komunálna poisťovňa    Cestovné poistenie EUROTRAVEL-online

2011
82 Union poisťovňa,  Individuálne komplexné cestovné poistenie online   viac
79 Allianz - Slovenská poisťovňa,  Cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov  viac
34 Generali Slovensko poisťovňa,  SVETOBEŽNÍK  viac
28 Uniqa, Cestovanie & Sloboda – individuálne online poistenie viac
10 MetLife Amslico, Ročné cestovné poistenie viac
  8 AXA, Balík cestovného poistenia AXA viac
  6 Wüstenrot poisťovňa, Cestovné poistenie viac

2010
80 Union poisťovňa, Celoročné cestovné poistenie on-line viac
66 Allianz - Slovenská poisťovňa, Cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov viac
30 Európska cestovná poisťovňa, Komplexné cestovné poistenie EURO ročné PLUS
19 Uniqa, Cestovanie & Sloboda
16 Generali Slovensko Poisťovňa, Svetobežník
13 KOOPERATIVA poisťovňa, Celoročné poistenie liečebných nákladov
12 Wüstenrot poisťovňa, Cestovné poistenie
11 KOOPERATIVA poisťovňa, Eurotravel – stavebnicové cestovné poistenie
  6 AXA, Cestovné poistenie viac
  5 ČSOB Poisťovňa, Cestovné poistenie

2009
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov, 82
2.Union poisťovňa, On-line cestovné poistenie, 76
3.Uniqa, „Cestovanie & Sloboda“ - Viacročné cestovné poistenie, 27
3.Európska cestovná poisťovňa, Komplexné cestovné poistenie EURO ročné PLUS, 27
5.KOOPERATIVA  poisťovňa, Celoročné poistenie liečebných nákladov, 18
6.Generali Slovensko Poisťovňa, Ročné poistenie do zahraničia TRAVEL GLÓBUS, 14

2008
1.Union poisťovňa, On-line cestovné poistenie, 75
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov, 75
3.UNIQA, Cestovanie & Sloboda - Viacročné cestovné poistenie, 31
4.Európska cestovná poisťovňa, Komplexné cestovné poistenie PLUS, 13
5.GENERALI Slovensko, Ročné poistenie do zahraničia TRAVEL GLÓBUS, 10
6.GENERALI Slovensko, Celoročné poistenie do zahraničia TRAVEL 365, 9

2007
1.Union poisťovňa, Prvé cestovné a horské poistenie cez SMS, 86
2.Allianz Slovenská poisťovňa, Cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov, 83
3.Európska cestovná poisťovňa, Ročné cestovné poistenie, 20
4.KOOPERATIVA poisťovňa, Eurotravel, 18
5.ČSOB Poisťovňa, Cestovné poistenie, 14
6.Európska cestovná poisťovňa, Komplexné cestovné poistenie Standard, 11

2006
1.Allianz Slovenská poisťovňa, Cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov, 64
2.Union poisťovňa, Celoročné cestovné poistenie, 43
3.Union poisťovňa, Online cestovné poistenie, 42
4.Generali, Cestovné poistenie, 17
5.Union poisťovňa, Cestovné poistenie pre účastníkov zájazdu, 15
6.Uniqa, Cestovanie & sloboda“ – ročné cestovné poistenie online, 11

2005
1.Union poisťovňa, Celoročné cestovné poistenie, 61
2.Union poisťovňa, On Line cestovné poistenie, 37
3.Union poisťovňa, Cestovné poistenie pre účastníkov zájazdov, 34
4.Allianz - Slovenská poisťovňa, Cestovné poistenie pre celoročný pobyt, 32
5.Uniqa, Cestovanie & sloboda - ročné cestovné poistenie on-line, 17
 Poistenie majetku

2016
1.   69 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa  ■  Môj domov - Komplexné poistenie domova
2.   44 bodov   AXA  ■  Poistenie Domov IN
3.   43 bodov   Uniqa  ■  Domov & Šťastie
4.   40 bodov   Generali Poisťovňa   ■  DOMino Extra
5.   12 bodov   Aegon Životná poisťovňa  ■  Dom KOMPLET
6.   10 bodov   ČSOB Poisťovňa  ■  Domos Kompakt (poistenie budovy, domácnosti a zodpovednosti za škodu)
7.     6 bodov   Wüstenrot poisťovňa  ■  Komplexné poistenie bytu a domu
8.     5 bodov   ERGO Poisťovňa  ■  ERGO Skvelé bývanie ONLINE
8.     5 bodov   Komunálna poisťovňa  ■  Poistenie občanov - ProDomo

2015
1.   79   bodov    Allianz - Slovenská poisťovňa Môj domov - Komplexné poistenie domova
2.   53   bodov    Uniqa Domov & Šťastie
3.   33   bodov    Generali Poisťovňa DOMino Extra
4.   23   bodov    Aegon Životná poisťovňa Dom KOMPLET
5.   22   bodov    ČSOB Poisťovňa Poistenie budovy, domácnosti a zodpovednosti za škodu
6.   20   bodov    Union poisťovňa Poistenie majetku a zodpovednosti za škody pre fyzické osoby UNIDOM
7.   16   bodov    Wüstenrot poisťovňa Komplexné poistenie bytu a domu
8.   12   bodov    AXA DOMOV IN
9.    9    bodov    Groupama poisťovňa Bezpečný domov – komplexné poistenie nehnuteľností a domácností

2014
1.   84 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa ■ Môj domov - Komplexné poistenie domova
2.   61 bodov   Uniqa ■ Domov & Šťastie
3.   30 bodov   Aegon Slovensko ■ Dom KOMPLET
4.   21 bodov   Generali Poisťovňa ■ DOMino
5.   19 bodov   ČSOB Poisťovňa ■ Domos Kompakt
6.   16 bodov   AXA ■ Poistenie Domov
7.   11 bodov   Union poisťovňa ■ Poistenie bytových domov
8.     9 bodov   Wüstenrot poisťovňa ■ Poistenie bývania a zodpovednosti za škodu pri výkone povolania
9.     6 bodov   Astra poisťovňa ■ Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

2013
1.   79 bodov   Allianz - SP ■ Môj domov viac.jpg
2.   65 bodov   UNIQA poisťovňa ■ Domov & Šťastie
3.   28 bodov   Generali Slovensko poisťovňa ■ DOMino

4.   23 bodov   ČSOB Poisťovňa ■ Domos Kompakt
5.   20
bodov   Aegon Slovensko ■ Dom Komplet
6.   18
bodov   Wüstenrot poisťovňa ■ Poistenie bývania a zodpovednosti za škodu pri výkone povolania
7.   17
bodov   AXA ■ Poistenie Domov
8.     8
bodov   Union poisťovňa ■ Poistenie bytových domov
8.     8
bodov   Komunálna poisťovňa ■ Nový produkt ProDomo - majetkové poistenie občanov
10.   7
bodov   Astra poisťovňa ■ Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti - Poklad

2012
70 Allianz - Slovenská poisťovňa    Môj domov
58 Uniqa    Domov & Šťastie
45 Generali Slovensko poisťovňa    DOMino
39 Aegon Slovensko    Dom Komplet
25 AXA    Poistenie Domov
21 Wüstenrot poisťovňa    Poistenie bývania a zodpovednosti za škodu
     pri výkone povolania
18 Union poisťovňa    Online poistenie domu, bytu, domácnosti a zodpovednosti
     za škodu
14 Komunálna poisťovňa    Nový produkt ProDomo - majetkové
     poistenie občanov

2011
69 Allianz - Slovenská poisťovňa,  Produkt "Môj domov"  viac
42 Uniqa,  Domov & Šťastie  viac
28 Wüstenrot poisťovňa,  Komplexné poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu  viac
26 Generali Slovensko poisťovňa, DOMino viac
24 Aegon Slovensko, Dom Komplet viac
20 AXA, Poistenie Domov viac
11 Kooperativa poisťovňa, Bezstarostný domov
  8 Komunálna poisťovňa, Nový produkt ProDomo - majetkové poistenie občanov
  4 Union poisťovňa, Poistenie rodinných domov alebo bytov viac
Do roku 2010 bola kategória Poistenie majetku rozdelená na Poistenie domácností a Poistenie nehnuteľností.

Poistenie domácností
2010
73 Allianz - Slovenská poisťovňa, Produkt "Môj domov" viac
50 Uniqa, Domov & Šťastie
36 Generali Slovensko Poisťovňa, Moje BÝVANIE
35 KOOPERATIVA  poisťovňa, Bezstarostný domov
21 Aegon, DOM KOMPLET - ideálna kombinácia poistení (novinka)
16 AXA, Poistenie Domov viac
12 Union poisťovňa, Poistenie domácností
  9 Komunálna poisťovňa, Nový produkt ProDomo - majetkové poistenie občanov

2009
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Produkt "Môj domov", 74
2.Uniqa, Domov & Šťastie“ - Top 2 Byt, 37
3.Wüstenrot poisťovňa, Komplexné poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu, 31
3.Generali Slovensko Poisťovňa, Poistenie MOJA DOMÁCNOSŤ cez telefón, 31
5.AXA, Poistenie Domov, 21
6.KOOPERATIVA poisťovňa, Bezstarostný domov, 20

2008
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Poistenie domácnosti, 49
2.Uniqa, Domov & Šťastie - Top 2 Byt, 44
3.GENERALI Slovensko, Balík poistenia domácnosti MOJE BÝVANIE, 35
4.KOOPERATIVA poisťovňa, Bezstarostný domov (444), 31
5.Wüstenrot poisťovňa, Komplexné poistenie rodinného domu (bytu), domácnosti a zodpovednosti za škodu, 24
6.Union poisťovňa, Krátkodobé poistenie domácnosti počas dovolenky, 16

2007
1.Allianz Slovenská poisťovňa, Poistenie domácnosti, 77
2.KOOPERATIVA poisťovňa, Poistenie domácnosti, 44
3.Česká poisťovňa Slovensko, MOJA DOMÁCNOSŤ, 39
4.Uniqa, „domov & šťastie“ - Top 2 Byt, 26
5.Union poisťovňa, Poistenie domácnosti, 15
5.Generali, AllFa7, 15

2006
1.Allianz Slovenská poisťovňa, Poistenie domácnosti, 74
2.Česká poisťovňa Slovensko, Poistenie zariadenia domácností cez telefón, 46
3.Uniqa, Domov & šťastie - Top 2 Byt, 34
4.KOOPERATIVA poisťovňa, Poistenie domácností, 25
5.ČSOB Poisťovňa, Domos Kompakt, 21
6.Union poisťovňa, Poistenie domácností, 16

2005
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Poistenie domácností, 40
2.ČSOB Poisťovňa, Domos Kompakt - komplexné poistenie rodinnych domov, bytov a domácností, 35
3.Allianz - Slovenská poisťovňa, Poistenie budov, 29
4.Česká poisťovňa Slovensko, Poistenie bytu vo vlastníctve, 26
5.Generali, Allfa 7, 23
Od ročníka 2011 sú kategórie Poistenie domácností a Poistenie nehnuteľností spojené do jednej kategórie Poistenie majetku.

Poistenie nehnuteľností
2010
59 Allianz - Slovenská poisťovňa, Produkt "Môj domov" viac
42 Uniqa, Domov & Šťastie
25 Generali Slovensko Poisťovňa, Môj BYT
25 KOOPERATIVA poisťovňa, Bezstarostný domov
23 Wüstenrot poisťovňa, Komplexné poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu (po úpravách platných od 1.11.2010)
16 Aegon, DOM KOMPLET - ideálna kombinácia poistení (novinka)
16 Union poisťovňa, Poistenie bytových domov - kombinovaný produkt (nehnutelnosť+zodpovednosť)
15 AXA, Poistenie Domov viac
12 ČSOB Poisťovňa, Domos Kompakt

2009
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Produkt "Môj domov", 59
2.Generali Slovensko Poisťovňa, Poistenie nehnuteľností MÔJ DOM, 49
3.Uniqa, Domov & Šťastie“ - Top 2 Dom, 38
4.AXA, Poistenie Domov, 23
5.KOOPERATIVA poisťovňa, Bezstarostný domov, 21
6.ČSOB Poisťovňa, Domos Kompakt, 9

2008
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Poistenie budov, 57
2.Uniqa, Domov & Šťastie - Top 2 Dom, 49
3.ČSOB Poisťovňa, Domos Kompakt, 28
4.GENERALI Slovensko, Poistenie nehnuteľností MÔJ DOM, 20
5.GENERALI Slovensko, Poistenie nehnuteľností MÔJ BYT, 17
6.Union poisťovňa, Poistenie bytových domov, 12

2007
1.Wüstenrot poisťovňa, Komplexné poistenie rodinného domu/bytu/domácnosti a zodpovednosti za škodu, 35
2.Allianz Slovenská poisťovňa, Poistenie budov, 33
3.Uniqa, „domov & šťastie“ - Top 2 Dom, 28
4.KOOPERATIVA poisťovňa, Poistenie budov, 24
5.ČSOB Poisťovňa, Domos Kompakt - komplexné poistenie rodinných domov, bytov a domácností, 23
6.Česká poisťovňa Slovensko, MôJ BYT, 13
6.Generali, Reality, 13

2006
1.Allianz Slovenská poisťovňa, Poistenie budov, 50
2.Česká poisťovňa Slovensko, Poistenie rodinných domov cez telefón, 33
3.Wüstenrot poisťovňa, Komplexné poistenie bývania od základov, 27
4.Generali, Allfa 7, 24
5.Uniqa, Domov & šťastie - Top 2 Dom, 20
6.ČSOB Poisťovňa, Domos Kompakt, 19

2005
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Poistenie domácností, 40
2.ČSOB Poisťovňa, Domos Kompakt - komplexné poistenie rodinnych domov, bytov a domácností, 35
3.Allianz - Slovenská poisťovňa, Poistenie budov, 29
4.Česká poisťovňa Slovensko, Poistenie bytu vo vlastníctve, 26
5.Generali, Allfa 7, 2


 


PZP motorových vozidiel

2016
1.   67 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa  ■  Povinné zmluvné poistenie
2.   54 bodov   Generali Poisťovňa  ■   AUTOMATIK s havarijnými pripoisteniami AUTOSET
3.   30 bodov   Kooperativa poisťovňa  ■  Povinné zmluvné poistenie
4.   22 bodov   AXA  ■  Povinné zmluvné poistenie
4.   22 bodov   Uniqa  ■  Auto & Voľnosť PZP
6.   17 bodov   Komunálna poisťovňa  ■  Povinné zmluvné poistenie
7.   12 bodov   Union poisťovňa  ■  Povinné zmluvné poistenie (Onlia)
8.   11 bodov   Genertel poisťovňa  ■  Povinné zmluvné poistenie Genertel
9.     9 bodov   Groupama poisťovňa  ■  Povinné zmluvné poistenie

2015
1.   78   bodov    Allianz - Slovenská poisťovňa Povinné zmluvné poistenie
2.   59   bodov    Generali Poisťovňa AUTOMATIK s havarijnými pripoisteniami AUTOSET
3.   33   bodov    Uniqa Auto & Voľnosť - PZP
4.   31   bodov    Komunálna poisťovňa Povinné zmluvné poistenie
5.   25   bodov    Union poisťovňa Šikovné poistenie pre vodičov Onlia
6.   15   bodov    AXA Povinné zmluvné poistenie
6.   15   bodov    Genertel poisťovňa Povinné zmluvné poistenie
8.    9    bodov    Groupama poisťovňa Povinné zmluvné poistenie
9.    7    bodov    ČSOB Poisťovňa Povinné zmluvné poistenie

2014
1.   72 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa ■ Povinné zmluvné poistenie
2.   65 bodov   Generali Poisťovňa ■ AUTOMATIK s havarijnými pripoisteniami AUTOSET
3.   38 bodov   Uniqa ■ Auto & Voľnosť - PZP
4.   23 bodov   AXA ■ Auto GO
5.   19 bodov   Komunálna poisťovňa ■ Povinné zmluvné poistenie
6.   13 bodov   Genertel ■ Povinné zmluvné poistenie
7.     9 bodov   Union poisťovňa ■ Povinné zmluvné poistenie auta
8.     8 bodov   ČSOB Poisťovňa ■ Povinné zmluvné poistenie
8.     8 bodov   Groupama Garancia poisťovňa ■ Povinné zmluvné poistenie
8.     8 bodov   Astra poisťovňa ■ Povinné zmluvné poistenie

2013
1.   60 bodov   UNIQA poisťovňa ■ Auto & Voľnosť - PZP
1.   60 bodov   Allianz - SP ■ Povinné zmluvné poistenie viac.jpg
3.   31 bodov   Generali Slovensko poisťovňa ■ Automatik
3.   31 bodov   Komunálna poisťovňa ■ Povinné zmluvné poistenie
5.   21 bodov   AXA ■ Poistenie Auto
5.   21 bodov   Union poisťovňa ■ Povinné zmluvné poistenie PZP Mini
5.   21 bodov   Wüstenrot poisťovňa ■ Povinné zmluvné poistenie
8.   18 bodov   Genertel ■ Povinné zmluvné poistenie
9.   14 bodov   ČSOB Poisťovňa ■ Povinné zmluvné poistenie
10.   9 bodov   Astra poisťovňa ■ Povinné zmluvné poistenie
11.   6 bodov   Groupama Garancia poisťovňa ■ Povinné zmluvné poistenie

2012
83 Allianz - Slovenská poisťovňa    Povinné zmluvné poistenie
64 Uniqa    Auto & Voľnosť - PZP
39 Komunálna poisťovňa    Povinné zmluvné poistenie
37 Generali Slovensko poisťovňa    Automatik+
32 Wüstenrot poisťovňa    Povinné zmluvné poistenie
28 AXA    Poistenie Auto
28 Union poisťovňa    Povinné zmluvné poistenie PZP Mini
21 Genertel    Povinné zmluvné poistenie
  8 Groupama Garancia poisťovňa    Povinné zmluvné poistenie

2011
46 Allianz - Slovenská poisťovňa,  Povinné zmluvné poistenie  viac
41 Union poisťovňa,  Online poistenie vozidiel PZP  viac
36 Uniqa,  Auto & Voľnosť - PZP  viac
33 Wüstenrot poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie viac
24 Generali Slovensko poisťovňa, AUTOMATIK+ viac
22 Komunálna poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie
16 Genertel, Povinné zmluvné poistenie
16 Groupama poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie
15 AXA, Poistenie Auto viac

2010
58 Allianz - Slovenská poisťovňa, Modré povinné zmluvné poistenie viac
55 Union poisťovňa, PZP s Garanciou odmeny pre zodpovedného vodiča
43 Wüstenrot poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie
33 KOOPERATIVA poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie
28 Generali Slovensko Poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie AUTOMATIK+
16 AXA, Auto viac
15 Uniqa, Auto & Voľnosť – PZP
11 Komunálna poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie
  9 Genertel, Online povinné zmluvné poistenie
  8 ČSOB Poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie
  5 Groupama poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie

2009
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Modré povinné zmluvné poistenie, 59
2.AXA, Auto, 46
3.KOOPERATIVA poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie, 36
4.Union poisťovňa, Optimum - cena poistenia vypočítaná na základe NOVINKY - hmotnosti vozidla, 34
5.Wüstenrot poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie, 32
6.Uniqa, "Auto & Voľnosť" – PZP, 24

2008
1.KOOPERATIVA poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie, 51
2.Allianz - Slovenská poisťovňa, Modré povinné zmluvné poistenie, 43
3.AXA, Auto, 40
4.Uniqa, Auto & Voľnosť – PZP, 38
5.GENERALI Slovensko, Povinné zmluvné poistenie AUTOMATIK, 31
6.OTP Garancia, Povinné zmluvné poistenie, 6

2007
1.KOOPERATIVA poisťovňa, PZP s poistným obdobím na technický rok, 58
2.Allianz Slovenská poisťovňa, Modré povinné zmluvné poistenie, 55
3.Uniqa, „auto & voľnosť“ – PZP, 37
4.Česká poisťovňa Slovensko, AUTOMATIK, 32
5.Komunálna poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie – technický rok, 28
6.Generali, Euro Extra, 16    

2006
1.Allianz Slovenská poisťovňa, Modré povinné zmluvné poistenie, 80
2.KOOPERATIVA poisťovňa, PZP s poistným obdobím na technický rok, 54
3.Česká poisťovňa Slovensko, Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel cez telefón, 48
4.Generali, Euro Plus, 21
5.Uniqa, Auto & voľnosť – PZP, 20
6.Komunálna poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie, 17

2005
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie so spoluúčasťou, 89
2.Česká poisťovňa Slovensko, Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla,  57
3.KOOPERATIVA poisťovňa, Europartner, 40
4.Generali, Euro Plus, 21
5.KOOPERATIVA poisťovňa, 136 - Partner, 15

Havarijné poistenie

2016
1.   76 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa  ■  Moje Auto KASKO
2.   64 bodov   Generali Poisťovňa   ■  Automax s možnosťou telematického pripoistenia SOS Partner
3.   27 bodov   Uniqa  ■  Auto & Voľnosť  KASKO
4.   20 bodov   AXA  ■  Havarijné poistenie
4.   20 bodov   Komunálna poisťovňa  ■  Havarijné poistenie
6.   18 bodov   Kooperativa poisťovňa  ■  Havarijné poistenie Auto komplet
7.   14 bodov   ČSOB Poisťovňa  ■  Havarijné poistenie Autopartner
8.     7 bodov   Union poisťovňa  ■  Havária a vandalizmus (Onlia)

2015
1.   77   bodov    Allianz - Slovenská poisťovňa Moje Auto KASKO
2.   52   bodov    Generali Poisťovňa AUTOMAX
3.   39   bodov    Kooperativa poisťovňa Havarijné poistenie
4.   32   bodov    Komunálna poisťovňa Havarijné poistenie
5.   31   bodov    Uniqa Auto & Voľnosť -  KASKO
6.   15   bodov    Union poisťovňa Šikovné poistenie pre vodičov Onlia
7.   11   bodov    ČSOB Poisťovňa Havarijné poistenie
8.   10   bodov    Groupama poisťovňa Bezpečná jazda - havarijné poistenie motorových vozidiel
9.    8    bodov    Genertel poisťovňa Havarijné poistenie SOS

2014
1.   74 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa ■ Moje Auto KASKO
2.   44 bodov   Generali Poisťovňa ■ Autoprima
3.   38 bodov   Kooperativa poisťovňa ■ Havarijné poistenie EUROKASKO EXTRA
4.   37 bodov   Uniqa ■ Auto & Voľnosť - KASKO
5.   21 bodov   Komunálna poisťovňa ■ Havarijné poistenie
6.   15 bodov   Wüstenrot poisťovňa ■ POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL pre prípad havárie, krádeže a živelnej udalosti – komplexné a čiastočné KASKO
7.   10 bodov   Genertel ■ Havarijné poistenie SOS
8.     5 bodov   Union poisťovňa ■ Havarijné poistenie

2013
1.   68 bodov   Allianz - SP ■ Moje Auto viac.jpg
2.   53 bodov   UNIQA poisťovňa ■ Auto & Voľnosť -  KASKO
3.   34 bodov   Kooperativa poisťovňa ■ Havarijné poistenie Eurokasko Extra
4.   30 bodov   Generali Slovensko poisťovňa ■ Autoprima
5.   28 bodov   Wüstenrot poisťovňa ■ Poistenie motorových vozidiel pre prípad havárie, krádeže a živelnej udalosti – komplexné a čiastočné KASKO
6.   26 bodov   Komunálna poisťovňa ■ Individuálne havarijné poistenie Autobonus
7.   12 bodov   AXA ■ Poistenie Auto
8.   10 bodov   ČSOB Poisťovňa ■ Autopartner
9.     8 bodov   Union poisťovňa ■ Havarijné poistenie s poistením pre prípad krádeže vozidla
10.   7 bodov   Astra poisťovňa ■ Titán
11.   5 bodov   Genertel ■ miniHavarijné poistenie
11.   5 bodov   Groupama Garancia poisťovňa ■ Havarijné poistenie

2012
95 Allianz - Slovenská poisťovňa    Moje Auto
53 Uniqa    Auto & Voľnosť -  KASKO
41 Generali Slovensko poisťovňa    Autožolík
27 Wüstenrot poisťovňa    POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL pre prípad
     havárie, krádeže a živelnej udalosti – komplexné a čiastočné KASKO
25 Kooperativa poisťovňa    Poistenie Auto Plus
20 Komunálna poisťovňa    Poistenie MV do 3 500 kg
17 AXA    Poistenie Auto
17 Union poisťovňa    Havarijné poistenie KASKO Mini s nulovou spoluúčasťou
14 Kooperativa poisťovňa    Poistenie čelného skla motorových vozidiel
13 Genertel    miniHavarijné poistenie
  5 Groupama Garancia poisťovňa    Havarijné poistenie

2011
74 Allianz - Slovenská poisťovňa,  Moje auto  viac
35 Generali Slovensko poisťovňa,  AUTOŽOLÍK  viac
31 Uniqa,  Auto & Voľnosť -  KASKO  viac
25 Union poisťovňa, Online poistenie vozidiel Kasko viac
24 Wüstenrot poisťovňa, POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL pre prípad havárie, krádeže a živelnej udalosti – komplexné a čiastočné KASKO viac
14 AXA, Poistenie Auto viac
14 Komunálna poisťovňa, Poistenie MV do 3 500 kg
13 Kooperativa poisťovňa, Eurokasko Bazar
  7 Genertel, miniHavarijné poistenie
  4 Groupama poisťovňa, Havarijné poistenie

2010
52 Allianz - Slovenská poisťovňa, Havarijné poistenie viac
39 Generali Slovensko Poisťovňa, AUTOŽOLÍK
37 Union poisťovňa, Poistenie motorového a prípojného vozidla s 0% spoluúčastou
36 Uniqa, Auto & Voľnosť -  KASKO
32 Wüstenrot poisťovňa, POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL pre prípad havárie, krádeže a živelnej udalosti – komplexné a čiastočné KASKO
17 KOOPERATIVA poisťovňa, Eurokasko
17 Komunálna poisťovňa, Poistenie MV do 3 500 kg
15 AXA, Auto viac
  8 ČSOB Poisťovňa, Auto Partner
  4 KOOPERATIVA poisťovňa, Eurokasko Bazar

2009
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Havarijné poistenie, 65
2.KOOPERATIVA poisťovňa, Eurokasko, 38
3.Uniqa, "Super Kasko", 36
4.Generali Slovensko Poisťovňa, AUTOSEKÁČ, 30
5.AXA, Auto, 29
6.Wüstenrot poisťovňa, Havarijné poistenie, 20

2008
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Havarijné poistenie, 50
2.GENERALI Slovensko, Havarijné poistenie AUTOŽOLÍK, 36
3.KOOPERATIVA poisťovňa, Eurokasko, 35
4.Uniqa, Super Kasko, 30
5.Wüstenrot poisťovňa, Poistenie motorových vozidiel pre prípad havárie, krádeže a úrazu, 24
6.Komunálna poisťovňa, Poistenie MV do 3 500 kg, 14

2007
1.Allianz Slovenská poisťovňa, Havarijné poistenie, 62
2.Kooperativa, Eurokasko, 51
3.Česká poisťovňa Slovensko, AUTOSEKÁČ, 31
4.Komunálna poisťovňa, Poistenie motorových vozidiel do 3500 kg, 27
5.Česká poisťovňa Slovensko, AUTOŽOLÍK, 25
6.Uniqa, „Flexi Kasko“, 23

2006
1.Allianz Slovenská poisťovňa, Havarijné poistenie, 88
2.KOOPERATIVA poisťovňa, Eurokasko, 47
3.Generali, Auto 6 - všetko pre vaše auto, 26
4.Uniqa, Flexi Kasko, 25

2005
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Havarijné poistenie, 46
2.Allianz - Slovenská poisťovňa, Havarijné poistenie Limit, 38
3.Kooperativa, 570 - Eurokasko, 31
4.Generali, Auto 6 - všetko pre vaše auto, 28
5.Komunálna poisťovňa, Autobonus (havarijné poistenie), 22


 

Poistenie podnikania

2016
1.   74 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa  ■  Podnikatelia
2.   31 bodov   Generali Poisťovňa  ■   ProFi
3.   16 bodov   Colonnade (QBE)  ■  Allriskové poistenie majetku
4.   12 bodov   Uniqa  ■  Majetok & Pohoda
5.   10 bodov   Euler Hermes   ■  Simplicity
5.   10 bodov   Union poisťovňa  ■   Poistenie majetku pre podnikateľov a firmy
7.     7 bodov   ČSOB Poisťovňa  ■  Bytové domy
8.     5 bodov   Komunálna poisťovňa  ■  Moja Firma

2015
1.   74   bodov    Allianz - Slovenská poisťovňa Podnikatelia
2.   40   bodov    Generali Poisťovňa Pro-Fi
3.   21   bodov    Uniqa Majetok & Pohoda
4.   19   bodov    QBE Allrisk
5.   12   bodov    Euler Hermes Simplicity
6.   10   bodov    Union poisťovňa Poistenie tankovacích kariet
7.    9    bodov    Komunálna poisťovňa Moja Firma

2014
1.   80 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa ■ Podnikatelia
2.   32 bodov   Generali Poisťovňa ■ Pro-Fi
3.   21 bodov   Uniqa ■ Majetok & Efekt
4.   15 bodov   QBE ■ Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi štatutárnych orgánov a ďalšími manažérmi („D&O“)
5.   11 bodov   Union poisťovňa ■ Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu
6.     6 bodov   Komunálna poisťovňa ■ Moja Firma
6.     6 bodov   VÚB ■ Poistenie schopnosti splácať úver spojené s rizikami kľúčovej osoby

2013
1.   76 bodov   Allianz - SP ■ Podnikatelia viac.jpg
2.   42 bodov   Generali Slovensko poisťovňa ■ Pro-Fi
3.   28 bodov   UNIQA poisťovňa ■ Majetok & Efekt
4.   27 bodov   QBE ■ Poistenie zodpovednosti manažmentu (D&O)
5.   14 bodov   Komunálna poisťovňa ■ Moja Firma
6.   11 bodov   VÚB ■ Poistenie schopnosti splácať úver spojené s rizikami kľúčovej osoby
7.     5 bodov   Union poisťovňa ■ Poistenie zodpovednosti medzinárodného dopravcu

2012
61 Allianz - Slovenská poisťovňa    Poistenie zodpovednosti
     za enviromentálnu škodu
33 Generali Slovensko poisťovňa    Pro-Fi
32 Uniqa    Majetok & Efekt
30 QBE    Poistenie zodpovednosti manažmentu (D&O)
24 Union poisťovňa    Poistenie bytových domov
16 Wüstenrot poisťovňa    Individuálne poistenie majetku a zodpovednosti
     podnikateľov
12 Komunálna poisťovňa    Poistenie malých a stredných podnikateľov
  5 Groupama Garancia poisťovňa    Poistenie majetku a zodpovednosti
     podnikajúcich fyzických a právnických osôb

2011
72 Allianz - SP,  Komplexné poistenie podnikateľov  viac
28 Generali Slovensko poisťovňa,  Pro-Fi  viac
19 Uniqa,  Majetok & Efekt  viac
19 QBE,  Poistenie zodpovednosti manažmentu (D&O)
13 Komunálna poisťovňa, Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľmi
10 Wüstenrot poisťovňa, Individuálne poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov viac

2010
61 Allianz - Slovenská poisťovňa, Komplexné poistenie malých podnikateľov viac
28 Generali Slovensko Poisťovňa, Pro-Fi
19 QBE Insurance (Europe) Limited, Poistenie manazmentu (D&O)
18 Uniqa, Majetok & Efekt
14 KOOPERATIVA poisťovňa, Profesionál
  8 Union poisťovňa, Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
  8 Komunálna poisťovňa, Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľmi
  7 ČSOB Poisťovňa, Biznis Kompakt
  6 Wüstenrot poisťovňa, Individuálne poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov
  4 Eximbanka, Poistenie krátkodobých vývozných dodávateľských úverov proti politickým rizikám
  4 HDI Versicherung AG, Poistenie požiaru vrátane doplnkových rizík a krádeže

2009
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Komplexné poistenie podnikateľov, 40
2.Generali Slovensko Poisťovňa, Poistenie pre podnikateľov TOP4BIZ, 15
3.Union poisťovňa, Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, 13
3.Triglav poisťovňa, Poistenie zodpovednosti za škodu, 13
5.KOOPERATIVA poisťovňa, Profesionál, 12
5.QBE poisťovňa, Poistenie managementu, 12

2008
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Komplexné poistenie malých podnikateľov, 47
2.Uniqa, Majetok & Efekt, 22
3.GENERALI Slovensko, Poistenie pre podnikateľov TOP4BIZ, 14
4.ČSOB Poisťovňa, Biznis Kompakt, 12
5.Union poisťovňa, Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, 9
5.QBE poisťovňa, Poistenie proti krádeži a lúpeži, 9

2007
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Komplexné poistenie malých podnikateľov, 48
2.Uniqa, „majetok & efekt“, 24
3.Union poisťovňa, Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, 20
4.Poisťovňa Gerling, Poistenie majetku, 16
5.KOOPERATIVA poisťovňa, Poistenie prerušenia prevádzky osôb podnikajúcich na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe osobitného právneho predpisu (BUFT), 13
6.Generali, TOP 2000, 12

2006
 1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Poistenie hnuteľných vecí a zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou a vadným výrobkom, 27
2.KOOPERATIVA poisťovňa, Poistenie prerušenia prevádzky osôb podnikajúcich na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe osobitného právneho predpisu (BUFT), 12
3.Poisťovňa Gerling, Poistenie majetku, 11
4.Union poisťovňa, Poistenie zodpovednosti medzinárodného cestného doporavcu, 10
5.Uniqa, Majetok & efekt, 9
6.Poisťovňa Gerling, Poistenie zodpovednosti, 9

2005
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Poistenie hnuteľných vecí a zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou a vadným výrobkom, 22
2.KOOPERATIVA poisťovňa, 41 - Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov, 19
3.QBE, Poistenie proti všetkým rizikám, 16
4.Union poisťovňa, Poistenie všeobecnej zodpovednosti - poistenie finančnej spôsobilosti, 13
5.Eximbanka, Poistenie krátkodobých vývozných úverov proti politickým rizikám, 9