Kategórie poisťovní 2005 až 2016: Životné a zdravotné poistenie

Kapitálové životné poistenie
Investičné životné poistenie
Rizikové životné poistenie
Úrazové poistenie
Zdravotné poistenie


©ZŠ
Kapitálové životné poistenie
2016
1.  50 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa  ■  Program Senior
2.  39 bodov   Wüstenrot poisťovňa  ■  Životné poistenie pre zdravie a dôchodok
3.  28 bodov   Uniqa  ■  VitalŽivot
4.  26 bodov   Aegon Životná poisťovňa  ■  Detské životné poistenie Štart
5.  19 bodov   Poisťovňa Slovenskej sporiteľne  ■  Poistenie Život
6.    8 bodov   Komunálna poisťovňa  ■  Provital DUO

2015
1.   56   bodov    Allianz - Slovenská poisťovňa Program Senior
2.   41   bodov    Wüstenrot poisťovňa Životné poistenie pre zdravie a dôchodok
3.   39   bodov    Aegon Životná poisťovňa Detské životné poistenie Štart
4.   34   bodov    Uniqa UNIQÁČIK *
5.   17   bodov    Union poisťovňa Kapitálové životné poistenie Život Plus
6.   12   bodov    Poisťovňa Slovenskej sporiteľne Poistenie Život
7.   10   bodov    Komunálna poisťovňa Provital Junior

2014
1.   53 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa ■ Poistenie Program Senior
2.   45 bodov   Wüstenrot poisťovňa ■ Životné poistenie pre zdravie a dôchodok
3.   34 bodov   Generali Poisťovňa ■ Prima Vita
4.   20 bodov   Uniqa ■ VitalŽivot Baby
5.   17 bodov   Union poisťovňa ■ Kapitálové životné poistenie ŽIVOT PLUS
6.     8 bodov   Komunálna poisťovňa ■ Pilier Plus
6.     8 bodov   Poisťovňa Slovenskej sporiteľne ■ Poistenie Život

2013
1.    81 bodov    Allianz - Slovenská poisťovňa ■ Flexi Život ONA a ON
2.    49 bodov    Wüstenrot poisťovňa ■ Životné poistenie pre zdravie a dôchodok
3.    30 bodov    MetLife Amslico poisťovňa ■ GARANCIA PLUS
4.    24 bodov    Uniqa ■ VitalŽivot
5.    18 bodov    Generali Slovensko poisťovňa ■ Prima Vita
6.    15 bodov    Union poisťovňa ■ Kapitálové životné poistenie ŽIVOT PLUS
7.    13 bodov    Komunálna poisťovňa ■ Prémiové poistenie dieťaťa
8.    10 bodov    Poisťovňa Slovenskej sporiteľne ■ Poistenie Život

2012
93 Allianz - Slovenská poisťovňa    Flexi Život
42 Wüstenrot poisťovňa    Životné poistenie pre zdravie a dôchodok viac
41 Generali Slovensko poisťovňa    Slniečko viac
20 AXA    Tradičné životné poistenie viac
17 Kooperativa poisťovňa    Príjemný život
16 Uniqa    Život & Hodnota
14 Union poisťovňa    Kapitálové životné poistenie ŽIVOT PLUS viac

2011
61 Allianz - Slovenská poisťovňa,  Život Premium  viac
32 Wüstenrot poisťovňa,  Životné poistenie pre zdravie a dôchodok  viac
28 Generali Slovensko poisťovňa,  SLNIEČKO  viac
18 MetLife Amslico, Variabilné životné poistenie MetLife Garant viac
16 Kooperativa poisťovňa, Variant Kapital
13 Union poisťovňa, Život plus viac
12 Kooperativa poisťovňa, Dukátik
  8 Uniqa, Život & Hodnota viac
  8 AXA, Tradičné životné poistenie viac
  7 Kooperativa poisťovňa, Dôchodok Plus

2010
67 Allianz - Slovenská poisťovňa, Život Premium viac
56 Wüstenrot poisťovňa, Životné poistenie pre zdravie a dôchodok s daňovým zvýhodnením viac
26 AXA, Tradičné životné poistenie viac
25 Amslico AIG Life, Global Garant
21 Union poisťovňa, Kapitálové životné poistenie Život Plus
15 ING, Komplet
14 Generali Slovensko poisťovňa, Kapitál
12 KOOPERATIVA  poisťovňa, Variant Kapitál
10 Uniqa, Život & Hodnota
  3 Rapid life životná poisťovňa, Kapitálové životné poistenie Kapitál

2009
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Život Premium, 55
2.Generali Slovensko poisťovňa, Variabilné životné poistenie DYNAMIK Plus, 40
3.Wüstenrot poisťovňa, Euro poistenie, 26
4.AXA, Tradičné životné poistenie, 20
5.Amslico AIG Life, Global Garant, 18
6.KOOPERATIVA poisťovňa, Variant Kapitál, 15

2008
1.Wüstenrot poisťovňa, Jediné rizikové poistenie s garantovaným podielom na zisku a daňovým zvýhodnením, 41
2.Allianz - Slovenská poisťovňa, Program Život, 37
3.GENERALI Slovensko, Variabilné životné poistenie DYNAMIK Plus, 25
4.KOOPERATIVA poisťovňa, Variant Kapital (SD1), 23
5.ING, Životné poistenie KOMPLET, 12
6.Union poisťovňa, Kapitálové životné poistenie Život Plus, 11
6.Kontinuita, KAPITÁL super plus, 11

2007
1.Česká poisťovňa Slovensko, DYNAMIK, 53
2.Allianz - Slovenská poisťovňa, Program Život, 47
3.ING, Životné poistenie KOMPLET, 37
4.KOOPERATIVA poisťovňa, Variant Kapitál, 30
5.Amslico AIG Life, Zlatý Kapitál Plus, 29
6.Generali, KAPITÁL, 14

2006 (kategória Životné poistenie)
1.ING, Investičné životné poistenie, 35
2.Allianz - Slovenská poisťovňa, Program Invest, 31
3.Wüstenrot poisťovňa, Životné poistenie pre zdravie a dôchodok, 24
4.Česká poisťovňa Slovensko, Variabilné kapitálové životné poistenie Dynamik, 21
4.Allianz - Slovenská poisťovňa, Program Život, 21
6.KOOPERATIVA poisťovňa, Variant Kapitál, 10

2005 (kategória Životné a kapitálové poistenie)
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Program Život, 33
2.Česká poisťovňa Slovensko, Variabilné kapitálové životné poistenie Dynamik, 27
3.Kontinuita, Kapitál, 26
4.Amslico, Zlatý Kapitál Plus, 19
5.Allianz - Slovenská poisťovňa, Invest - Investičné životné poistenie, 18
5.ČSOB Poisťovňa, Kvarteto - kapitálové životné poistenie s pripoistením vážnych chorôb, 18

Investičné životné poistenie

2016
1.   46 bodov   AXA  ■  Kumulativ MAX
2.   38 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa  ■  Investičné životné poistenie v programe Môj Život
3.   31 bodov   Generali Poisťovňa  ■   La Vita s detskými pripoisteniami*
4.   23 bodov   MetLife   ■  EASY LIFE
5.   10 bodov   NOVIS Poisťovňa  ■  Pre rodiny
6.     8 bodov   NN Životná poisťovňa  ■  NN Smart  
7.     5 bodov   ČSOB Poistovňa  ■  Vario Junior
7.     5 bodov   Groupama poisťovňa  ■  Program Oblúk života - Spolu
7.     5 bodov   Komunálna poisťovňa  ■  Dôstojný život
*Produkt La Vita s detskými pripoisteniami je možné uzatvoriť aj ako investičné životné poistenie aj ako rizikové životné poistenie. 

2015
1.    55    bodov    Allianz - Slovenská poisťovňa    Investičné životné poistenie v programe Môj Život
2.    38    bodov    MetLife     EASY LIFE
3.    35    bodov    AXA    Kumulativ MAX
3.    35    bodov    Generali Poisťovňa     La Vita
5.    16    bodov    NN Životná poisťovňa    NN Smart   
6.    11    bodov    NOVIS Poisťovňa    Pre rodiny
7.      9    bodov    ČSOB Poisťovňa    Vario
8.      7    bodov    Komunálna poisťovňa    Dôstojný život
9.      6    bodov    Union poisťovňa    Investičné životné poistenie pre deti VLÁČIK
10.    5    bodov    Groupama poisťovňa    Program Oblúk života - Spolu

2014
1.   47 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa ■ Investičné životné poistenie v programe Môj Život
2.   36 bodov   MetLife Amslico poisťovňa ■ EASY LIFE
3.   32 bodov   AXA ■ Kumulativ MAX
4.   29 bodov   ING Životná poisťovňa ■ ING Smart
5.   26 bodov   Wüstenrot poisťovňa ■ Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok
6.   16 bodov   Generali Poisťovňa ■ La Vita
7.   13 bodov   Union poisťovňa ■ Flexi Life Extra
8.     9 bodov   Aegon Slovensko ■ Detské životné poistenie - Juventus
9.     7 bodov   ČSOB Poisťovňa ■ Vario

2013
1.   50 bodov   Allianz - SP ■ Invest Plus
2.   41 bodov   AXA ■ Kumulativ Life
3.   38 bodov   Wüstenrot poisťovňa ■ Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok
4.   36 bodov   ING Životná poisťovňa ■ ING Smart    
5.   28 bodov   Generali Slovensko poisťovňa ■ La Vita
6.   17 bodov   Aegon Slovensko ■ Detské životné poistenie - Juventus
7.   16 bodov   MetLife Amslico poisťovňa ■ V.I.P. Prémia
7.   16 bodov   Union poisťovňa ■ Flexi Life Extra
9.     9 bodov   ČSOB Poisťovňa ■ Vario
10.   7 bodov   Komunálna poisťovňa ■ Dôstojný život

2012
60 Wüstenrot poisťovňa    Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok viac
43 Allianz - Slovenská poisťovňa    Invest Plus viac
38 ING Životná poisťovňa    ING Smart viac
35 AXA    Kumulativ Life viac
28 Generali Slovensko poisťovňa    La Vita viac
26 Aegon Slovensko    Detské životné poistenie - Juventus
20 Uniqa    Istota & Profit 
15 MetLife Amslico    Kamarát
10 Union poisťovňa    Investičné životné poistenie FLEXI LIFE EXTRA viac
  5 ČSOB    Invest Mix
  5    Kooperativa poisťovňa    Tvoja voľba

2011
34 Wüstenrot poisťovňa,  Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok  viac
33 Generali Slovensko poisťovňa, SLNEČNICA+  viac
33 Allianz - Slovenská poisťovňa, Invest Plus  viac
29 AXA, IŽP Comfort Exclussive viac
23 ING Životná poisťovňa, Životné poistenie ING Smart viac
19 Uniqa, Istota & Profit (rizikové životné poistenie s dividendou) viac
15 Union poisťovňa, Flexi Life Extra viac
13 MetLife Amslico, Investičné životné poistenie MetLife Invest viac
13 Aegon Slovensko, Penzia Plus
13 Kooperativa poisťovňa, Futura Invest Plus
  6 ČSOB Poisťovňa, Junior Mix viac
 

2010
53 Wüstenrot poisťovňa, Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok viac
53 Allianz - Slovenská poisťovňa, Invest Plus viac
34 AXA, Comfort Exclusive viac
21 Generali Slovensko poisťovňa, Dynamik Plus
19 Union poisťovňa, Investičné životné poistenie - variabilny životný plán Flexi Life
17 Amslico AIG Life, Global Invest
15 Uniqa, Istota & Profit (rizikové životné poistenie s dividendou)
14 Aegon, Penzia Plus
  8 ING, Top Life
  7 KOOPERATIVA poisťovňa, Index Istota

2009
1.Allianz - Slovenská poisťovňa,  Invest Plus, 58
2.Wüstenrot poisťovňa, Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok, 48
3.AXA, Partner Invest Plus, 32
4.Generali Slovensko poisťovňa, Investičné životné poistenie GARANT Plus, 18
5.Uniqa, GPS – Global Profit System, 15
5.ING, Investičné životné poistenie Invest Life, 15

2008
1.Wüstenrot poisťovňa, Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok, 37
2.Allianz - Slovenská poisťovňa, Program Invest Strategie, 34
3.AXA, Investičné životné poistenie Partner Invest, 25
4.ING, Investičné životné poistenie, 19
5.Uniqa, FIDELITY GPS, 14
6.Amslico AIG Life, Global Invest, 11

2007
1.Wüstenrot poisťovňa, Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok, 54
2.AXA, Investičné životné poistenie Comfort Plus, 33
2.Allianz Slovenská poisťovňa, Program Invest, 33
4.ING, Investičné životné poistenie, 26
5.Česká poisťovňa Slovensko, DYNAMIK Plus, 21
6.Amslico AIG Life, Global Invest, 15   
V ročnících 2006 a 2005 byla pouze jedna kategorie životního pojištení. Viz. výsledky uvedené u kategorie Kapitálové životné poistenie.

 
 

 

Rizikové životné poistenie
2016
1.   45 bodov   AXA  ■  ActiveLife
2.   41 bodov   Generali Poisťovňa  ■   La Vita s detskými pripoisteniami*
3.   36 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa  ■  Program Šťastný Život
4.   19 bodov   MetLife   ■  MetLife EASY
5.   15 bodov   Uniqa  ■  FlexiDividenda
6.   11 bodov   Wüstenrot poisťovňa  ■  Rizikové poistenie Wariabil
7.     9 bodov   Aegon Životná poisťovňa  ■  Budúcnosť KOMPLET
8.     6 bodov   Union poisťovňa  ■  Rizikové životné poistenie UniRisk
9.     5 bodov   NN Životná poisťovňa  ■  NN Protect
*Produkt La Vita s detskými pripoisteniami je možné uzatvoriť aj ako investičné životné poistenie aj ako rizikové životné poistenie.

2015
1.  43   bodov    AXA ActiveLife
2.  36   bodov    Allianz - Slovenská poisťovňa Rizikové životné poistenie
3.  33   bodov    Aegon Životná poisťovňa Budúcnosť KOMPLET
4.  32   bodov    Generali Poisťovňa La Vita
5.   30   bodov    MetLife MetLife EASY
6.   16   bodov    Wüstenrot poisťovňa Wariabil - Komplexné rizikové poistenie s vrátením časti poistného
7.   15   bodov    Groupama poisťovňa Bezpečný život - rizikové životné poistenie
7.   15   bodov    Uniqa FlexiDividenda
9.     6   bodov    Union poisťovňa Životné poistenie Grand Duo Life

2014
1.   44 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa ■ Rizikové životné poistenie
2.   38 bodov   MetLife Amslico poisťovňa ■ MetLife EASY
3.   35 bodov   AXA ■ ActiveLife
4.   32 bodov   Generali Poisťovňa ■ La Vita
5.   27 bodov   Aegon Slovensko ■ Budúcnosť KOMPLET
6.   23 bodov   Uniqa ■ FlexiDividenda
7.   16 bodov   ČSOB Poisťovňa ■ Life Plus
8.   11 bodov   ERGO Poisťovňa ■ ERGO Respect

2013
1.   59 bodov   Allianz - SP Rizikové životné poistenie viac.jpg
2.   41
bodov   AXA Active Life
3.   32
bodov   Aegon Slovensko Budúcnosť Komplet
3.   32
bodov   UNIQA poisťovňa FlexiDividenda
5.   31 bodov   MetLife Amslico poisťovňa Život v istote
6.   25 bodov   Generali Slovensko poisťovňa La Vita
7.   21
bodov   Wüstenrot poisťovňa Rizikové poistenie
8.   11
bodov   ING Životná poisťovňa Životné poistenie ING Smart Senior
9.     6
bodov   Komunálna poisťovňa Pokoj
Kategória byla prvý raz vyhlásena v ročníku 2013.Úrazové poistenie

2016
1.   50 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa  ■  Poistenie invalidity následkom úrazu
2.   40 bodov   AXA  ■  Úrazové poistenie 5 PLUS
3.   36 bodov   Uniqa  ■  Úraz & Starostlivosť
4.   28 bodov   MetLife  ■   Kamarát Snoopy**
5.   27 bodov   Union poisťovňa  ■  Úrazové poistenie online
6.   13 bodov   ČSOB Poistovňa  ■  Úrazové poistenie vodiča
** úrazová časť

2015
1.   56   bodov    Allianz - Slovenská poisťovňa Poistenie invalidity následkom úrazu
2.   47   bodov    AXA Úrazové poistenie 5 PLUS
3.   40   bodov    Union poisťovňa Online úrazové poistenie Union Istota
4.   39   bodov    Uniqa Úraz & Starostlivosť
5.   33   bodov    MetLife Kamarát Snoopy

2014
1.   61 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa ■ Poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou a plnením od 10%
2.   37 bodov   MetLife Amslico poisťovňa ■ Kamarát Snoopy
3.   35 bodov   Union poisťovňa ■ Online úrazové poistenie UNION ISTOTA
4.   30 bodov   Uniqa ■ Úraz & Starostlivosť
5.   26 bodov   Wüstenrot poisťovňa ■ Poistenie úrazu a zodpovednosti
6.   22 bodov   Generali Poisťovňa ■ Aktiv+

2013
1.   62 bodov   Allianz - SP ■ Úrazové poistenie osôb
vo vozidle viac.jpg
2.   60 bodov   UNIQA poisťovňa ■ Úraz & Starostlivosť
3.   38 bodov   Union poisťovňa ■ Online úrazové poistenie
Union Istota
4.   35 bodov   Generali Slovensko poisťovňa ■ Aktiv+
4.   35 bodov   Wüstenrot poisťovňa ■ Poistenie úrazu
a zodpovednosti
6.   30 bodov   MetLife Amslico poisťovňa ■ Poistenie denných
dávok nevyhnutného liečenia úrazu / Bolestné za liečenie úrazu


2012
58 Allianz - Slovenská poisťovňa    Úrazové poistenie osôb vo vozidle
48 AXA    Rodinné úrazové poistenie
46 Uniqa    Úraz & Starostlivosť
39 MetLife Amslico    Eva Plus
26 ING Životná poisťovňa    ING Smart Senior
25 Generali Slovensko poisťovňa    Aktiv+
23 Union poisťovňa    Online úrazové poistenie UNION ISTOTA
19 Wüstenrot poisťovňa    Poistenie úrazu a zodpovednosti

2011
47 Allianz - Slovenská poisťovňa,  Miliónové poistenie  viac
45 Uniqa,  Úraz & Starostlivosť  viac
38 AXA,  Rodinné úrazové poistenie  viac
33 Wüstenrot poisťovňa, Poistenie Úrazu a zodpovednosti viac
25 ING Životná poisťovňa, Rizikové životné poistenie ING ProAktiv viac
23 Union poisťovňa, Online úrazové poistenie Union Istota viac
20 Generali Slovensko poisťovňa, BeneFit viac

2010
53 Wüstenrot poisťovňa, Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok viac
53 Allianz - Slovenská poisťovňa, Invest Plus viac
34 AXA, Comfort Exclusive viac
21 Generali Slovensko poisťovňa, Dynamik Plus
19 Union poisťovňa, Investičné životné poistenie - variabilny životný plán Flexi Life
17 Amslico AIG Life, Global Invest
15 Uniqa, Istota & Profit (rizikové životné poistenie s dividendou)
14 Aegon, Penzia Plus
  8 ING, Top Life
  7 KOOPERATIVA poisťovňa, Index Istota

2009
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Miliónové poistenie, 54
2.AXA, Rodinné úrazové poistenie, 36
2.Uniqa, Úraz & Starostlivosť, 36
4.Generali Slovensko Poisťovňa, Úrazové poistenie FIT, 27
5.Amslico AIG Life, Kritické choroby, 15
6.ING, Pripoistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením, 13

2008
1.AXA, Rodinné úrazové poistenie, 47
2.Allianz - Slovenská poisťovňa, Miliónové poistenie, 43
3.Uniqa, Úraz & Starostlivosť, 33
4.Union poisťovňa, Individuálne úrazové poistenie, 17
5.Amslico AIG Life, Poistenie kritických chorôb, 15
6.GENERALI Slovensko, Úrazové poistenie FIT, 14

2007
1.Allianz Slovenská poisťovňa, Miliónové úrazové poistenie, 41
2.Amslico AIG Life, Doktor AMSLICO Extra, 28
3.Uniqa, „úraz & starostlivosť“, 27
4.Česká poisťovňa Slovensko, KOMBI, 14
4.Union poisťovňa, Úrazové poistenie, 14
4.Kontinuita, Zlatá Ochrana, 14   

2006
1.Allianz Slovenská poisťovňa, Miliónové úrazové poistenie, 32
2.Amslico, Doktor Amslico Extra, 29
3.Česká poisťovňa Slovensko, Kombi - kombinované vkladové poistenie, 20
4.Kooperativa, Úrazové poistenie, 20
5.Uniqa, Úraz & starostlivosť, 19
6.Union poisťovňa, Pripoistenia ku kapitálovému životnému poisteniu Život plus, 19

2005
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Miliónové úrazové poistenie, 28
2.Generali, Úrazové poistenie jednotlivca, 21
3.Uniqa, Úraz & starostlivosť, 19
4.Amslico, Zlatý kapitál PlusDoktor Amslico Plus, 17
5.KOOPERATIVA poisťovňa, Pripoistenia k životným a kapitálovým poisteniam, 15

Zdravotné poistenie

2016
1.   57 bodov   Dôvera zdravotná poisťovňa  ■  Zdravotné poistenie
2.   54 bodov   Union zdravotná poisťovňa  ■  Verejné zdravotné poistenie
3.   41 bodov   Všeobecná zdravotná poisťovňa  ■  Zdravotné poistenie
4.   15 bodov   Uniqa  ■  ZdravieHospital

2015
1.   52 bodov   Union zdravotná poisťovňa ■ Verejné zdravotné poistenie
1.   52 bodov   Všeobecná zdravotná poisťovňa ■ Zdravotné poistenie
3.   51 bodov   Dôvera zdravotná poisťovňa ■ Zdravotné poistenie
1.   19 bodov   Union zdravotná poisťovňa ■ Individuálne zdravotné poistenie pre cudzincov na území SR
5.   12 bodov   Uniqa ■ Zdravie & Ochrana

2014
1.   60 bodov   Union zdravotná poisťovňa ■ Zdravotné poistenie
2.   54 bodov   Dôvera zdravotná poisťovňa ■ Zdravotné poistenie
3.   27 bodov   Všeobecná zdravotná poisťovňa ■ Zdravotné poistenie
4.   10 bodov   Uniqa ■ Zdravie & Ochrana
5.     9 bodov   VÚB ■ Zdravotné asistenčné služby k Flexiúčtu
6.     7 bodov   Kooperativa poisťovňa ■ Individuálne zdravotné poistenie - SKORÉ UZDRAVENIE

2013
1.   67 bodov   Union zdravotná poisťovňa ■ Zdravotné poistenie
2.   61 bodov   Dôvera zdravotná poisťovňa ■ Zdravotné poistenie
3.   53 bodov   Všeobecná zdravotná poisťovňa ■ Zdravotné poistenie
4.   25 bodov   Uniqa ■ Zdravie & Ochrana
5.     7 bodov   Kooperativa poisťovňa ■ Individuálne zdravotné poistenie - skoré uzdravenie


2012
76 Union zdravotná poisťovňa    Zdravotné poistenie
68 Dôvera zdravotná poisťovňa    Zdravotné poistenie
36 Všeobecná zdravotná poisťovňa    Zdravotné poistenie
22 Uniqa    Zdravie & Ochrana

2011
65 Dôvera zdravotná poisťovňa,  Zdravotné poistenie
63 Union zdravotná poisťovňa,  Zdravotné poistenie  viac
29 Všeobecná zdravotná poisťovňa,  Zdravotné poistenie
19 Uniqa, Zdravie & Ochrana viac

2010
74 Union zdravotná poisťovňa, Zdravotné poistenie viac
66 Dôvera zdravotná poisťovňa, Zdravotné poistenie viac
36 Všeobecná zdravotná poisťovňa, Zdravotné poistenie
33 Uniqa, Zdravie & Hodnota

2009
1.Union zdravotná poisťovňa, Zdravotné poistenie, 74
1.Dôvera zdravotná poisťovňa, Zdravotné poistenie, 74
3.Všeobecná zdravotná poisťovňa, Zdravotné poistenie, 56

2008
1.Union zdravotná poisťovňa, Zdravotné poistenie, 66
2.Dôvera zdravotná poisťovňa, Zdravotné poistenie, 52
3.Všeobecná zdravotná poisťovňa, Zdravotné poistenie, 34
4.Spoločná zdravotná poisťovňa, Zdravotné poistenie, 21

2007
1.Union zdravotná poisťovňa, Zdravotné poistenie, 76
2.Dôvera zdravotná poisťovňa, Zdravotné poistenie, 56
3.Všeobecná zdravotná poisťovňa, Zdravotné poistenie, 35
4.Apollo zdravotná poisťovňa, Zdravotné poistenie, 19
5.Európska zdravotná poisťovňa, Zdravotné poistenie, 15
5.Spoločná zdravotná poisťovňa, Zdravotné poistenie, 15
Kategória byla prvý raz vyhlásena v ročníku 2007.
Kategórie poisťovní 2005 až 2016: Životné a zdravotné poistenie

Kapitálové životné poistenie
Investičné životné poistenie
Rizikové životné poistenie
Úrazové poistenie
Zdravotné poistenie


©ZŠ
Kapitálové životné poistenie
2016
1.  50 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa  ■  Program Senior
2.  39 bodov   Wüstenrot poisťovňa  ■  Životné poistenie pre zdravie a dôchodok
3.  28 bodov   Uniqa  ■  VitalŽivot
4.  26 bodov   Aegon Životná poisťovňa  ■  Detské životné poistenie Štart
5.  19 bodov   Poisťovňa Slovenskej sporiteľne  ■  Poistenie Život
6.    8 bodov   Komunálna poisťovňa  ■  Provital DUO

2015
1.   56   bodov    Allianz - Slovenská poisťovňa Program Senior
2.   41   bodov    Wüstenrot poisťovňa Životné poistenie pre zdravie a dôchodok
3.   39   bodov    Aegon Životná poisťovňa Detské životné poistenie Štart
4.   34   bodov    Uniqa UNIQÁČIK *
5.   17   bodov    Union poisťovňa Kapitálové životné poistenie Život Plus
6.   12   bodov    Poisťovňa Slovenskej sporiteľne Poistenie Život
7.   10   bodov    Komunálna poisťovňa Provital Junior

2014
1.   53 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa ■ Poistenie Program Senior
2.   45 bodov   Wüstenrot poisťovňa ■ Životné poistenie pre zdravie a dôchodok
3.   34 bodov   Generali Poisťovňa ■ Prima Vita
4.   20 bodov   Uniqa ■ VitalŽivot Baby
5.   17 bodov   Union poisťovňa ■ Kapitálové životné poistenie ŽIVOT PLUS
6.     8 bodov   Komunálna poisťovňa ■ Pilier Plus
6.     8 bodov   Poisťovňa Slovenskej sporiteľne ■ Poistenie Život

2013
1.    81 bodov    Allianz - Slovenská poisťovňa ■ Flexi Život ONA a ON
2.    49 bodov    Wüstenrot poisťovňa ■ Životné poistenie pre zdravie a dôchodok
3.    30 bodov    MetLife Amslico poisťovňa ■ GARANCIA PLUS
4.    24 bodov    Uniqa ■ VitalŽivot
5.    18 bodov    Generali Slovensko poisťovňa ■ Prima Vita
6.    15 bodov    Union poisťovňa ■ Kapitálové životné poistenie ŽIVOT PLUS
7.    13 bodov    Komunálna poisťovňa ■ Prémiové poistenie dieťaťa
8.    10 bodov    Poisťovňa Slovenskej sporiteľne ■ Poistenie Život

2012
93 Allianz - Slovenská poisťovňa    Flexi Život
42 Wüstenrot poisťovňa    Životné poistenie pre zdravie a dôchodok viac
41 Generali Slovensko poisťovňa    Slniečko viac
20 AXA    Tradičné životné poistenie viac
17 Kooperativa poisťovňa    Príjemný život
16 Uniqa    Život & Hodnota
14 Union poisťovňa    Kapitálové životné poistenie ŽIVOT PLUS viac

2011
61 Allianz - Slovenská poisťovňa,  Život Premium  viac
32 Wüstenrot poisťovňa,  Životné poistenie pre zdravie a dôchodok  viac
28 Generali Slovensko poisťovňa,  SLNIEČKO  viac
18 MetLife Amslico, Variabilné životné poistenie MetLife Garant viac
16 Kooperativa poisťovňa, Variant Kapital
13 Union poisťovňa, Život plus viac
12 Kooperativa poisťovňa, Dukátik
  8 Uniqa, Život & Hodnota viac
  8 AXA, Tradičné životné poistenie viac
  7 Kooperativa poisťovňa, Dôchodok Plus

2010
67 Allianz - Slovenská poisťovňa, Život Premium viac
56 Wüstenrot poisťovňa, Životné poistenie pre zdravie a dôchodok s daňovým zvýhodnením viac
26 AXA, Tradičné životné poistenie viac
25 Amslico AIG Life, Global Garant
21 Union poisťovňa, Kapitálové životné poistenie Život Plus
15 ING, Komplet
14 Generali Slovensko poisťovňa, Kapitál
12 KOOPERATIVA  poisťovňa, Variant Kapitál
10 Uniqa, Život & Hodnota
  3 Rapid life životná poisťovňa, Kapitálové životné poistenie Kapitál

2009
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Život Premium, 55
2.Generali Slovensko poisťovňa, Variabilné životné poistenie DYNAMIK Plus, 40
3.Wüstenrot poisťovňa, Euro poistenie, 26
4.AXA, Tradičné životné poistenie, 20
5.Amslico AIG Life, Global Garant, 18
6.KOOPERATIVA poisťovňa, Variant Kapitál, 15

2008
1.Wüstenrot poisťovňa, Jediné rizikové poistenie s garantovaným podielom na zisku a daňovým zvýhodnením, 41
2.Allianz - Slovenská poisťovňa, Program Život, 37
3.GENERALI Slovensko, Variabilné životné poistenie DYNAMIK Plus, 25
4.KOOPERATIVA poisťovňa, Variant Kapital (SD1), 23
5.ING, Životné poistenie KOMPLET, 12
6.Union poisťovňa, Kapitálové životné poistenie Život Plus, 11
6.Kontinuita, KAPITÁL super plus, 11

2007
1.Česká poisťovňa Slovensko, DYNAMIK, 53
2.Allianz - Slovenská poisťovňa, Program Život, 47
3.ING, Životné poistenie KOMPLET, 37
4.KOOPERATIVA poisťovňa, Variant Kapitál, 30
5.Amslico AIG Life, Zlatý Kapitál Plus, 29
6.Generali, KAPITÁL, 14

2006 (kategória Životné poistenie)
1.ING, Investičné životné poistenie, 35
2.Allianz - Slovenská poisťovňa, Program Invest, 31
3.Wüstenrot poisťovňa, Životné poistenie pre zdravie a dôchodok, 24
4.Česká poisťovňa Slovensko, Variabilné kapitálové životné poistenie Dynamik, 21
4.Allianz - Slovenská poisťovňa, Program Život, 21
6.KOOPERATIVA poisťovňa, Variant Kapitál, 10

2005 (kategória Životné a kapitálové poistenie)
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Program Život, 33
2.Česká poisťovňa Slovensko, Variabilné kapitálové životné poistenie Dynamik, 27
3.Kontinuita, Kapitál, 26
4.Amslico, Zlatý Kapitál Plus, 19
5.Allianz - Slovenská poisťovňa, Invest - Investičné životné poistenie, 18
5.ČSOB Poisťovňa, Kvarteto - kapitálové životné poistenie s pripoistením vážnych chorôb, 18

Investičné životné poistenie

2016
1.   46 bodov   AXA  ■  Kumulativ MAX
2.   38 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa  ■  Investičné životné poistenie v programe Môj Život
3.   31 bodov   Generali Poisťovňa  ■   La Vita s detskými pripoisteniami*
4.   23 bodov   MetLife   ■  EASY LIFE
5.   10 bodov   NOVIS Poisťovňa  ■  Pre rodiny
6.     8 bodov   NN Životná poisťovňa  ■  NN Smart  
7.     5 bodov   ČSOB Poistovňa  ■  Vario Junior
7.     5 bodov   Groupama poisťovňa  ■  Program Oblúk života - Spolu
7.     5 bodov   Komunálna poisťovňa  ■  Dôstojný život
*Produkt La Vita s detskými pripoisteniami je možné uzatvoriť aj ako investičné životné poistenie aj ako rizikové životné poistenie. 

2015
1.    55    bodov    Allianz - Slovenská poisťovňa    Investičné životné poistenie v programe Môj Život
2.    38    bodov    MetLife     EASY LIFE
3.    35    bodov    AXA    Kumulativ MAX
3.    35    bodov    Generali Poisťovňa     La Vita
5.    16    bodov    NN Životná poisťovňa    NN Smart   
6.    11    bodov    NOVIS Poisťovňa    Pre rodiny
7.      9    bodov    ČSOB Poisťovňa    Vario
8.      7    bodov    Komunálna poisťovňa    Dôstojný život
9.      6    bodov    Union poisťovňa    Investičné životné poistenie pre deti VLÁČIK
10.    5    bodov    Groupama poisťovňa    Program Oblúk života - Spolu

2014
1.   47 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa ■ Investičné životné poistenie v programe Môj Život
2.   36 bodov   MetLife Amslico poisťovňa ■ EASY LIFE
3.   32 bodov   AXA ■ Kumulativ MAX
4.   29 bodov   ING Životná poisťovňa ■ ING Smart
5.   26 bodov   Wüstenrot poisťovňa ■ Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok
6.   16 bodov   Generali Poisťovňa ■ La Vita
7.   13 bodov   Union poisťovňa ■ Flexi Life Extra
8.     9 bodov   Aegon Slovensko ■ Detské životné poistenie - Juventus
9.     7 bodov   ČSOB Poisťovňa ■ Vario

2013
1.   50 bodov   Allianz - SP ■ Invest Plus
2.   41 bodov   AXA ■ Kumulativ Life
3.   38 bodov   Wüstenrot poisťovňa ■ Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok
4.   36 bodov   ING Životná poisťovňa ■ ING Smart    
5.   28 bodov   Generali Slovensko poisťovňa ■ La Vita
6.   17 bodov   Aegon Slovensko ■ Detské životné poistenie - Juventus
7.   16 bodov   MetLife Amslico poisťovňa ■ V.I.P. Prémia
7.   16 bodov   Union poisťovňa ■ Flexi Life Extra
9.     9 bodov   ČSOB Poisťovňa ■ Vario
10.   7 bodov   Komunálna poisťovňa ■ Dôstojný život

2012
60 Wüstenrot poisťovňa    Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok viac
43 Allianz - Slovenská poisťovňa    Invest Plus viac
38 ING Životná poisťovňa    ING Smart viac
35 AXA    Kumulativ Life viac
28 Generali Slovensko poisťovňa    La Vita viac
26 Aegon Slovensko    Detské životné poistenie - Juventus
20 Uniqa    Istota & Profit 
15 MetLife Amslico    Kamarát
10 Union poisťovňa    Investičné životné poistenie FLEXI LIFE EXTRA viac
  5 ČSOB    Invest Mix
  5    Kooperativa poisťovňa    Tvoja voľba

2011
34 Wüstenrot poisťovňa,  Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok  viac
33 Generali Slovensko poisťovňa, SLNEČNICA+  viac
33 Allianz - Slovenská poisťovňa, Invest Plus  viac
29 AXA, IŽP Comfort Exclussive viac
23 ING Životná poisťovňa, Životné poistenie ING Smart viac
19 Uniqa, Istota & Profit (rizikové životné poistenie s dividendou) viac
15 Union poisťovňa, Flexi Life Extra viac
13 MetLife Amslico, Investičné životné poistenie MetLife Invest viac
13 Aegon Slovensko, Penzia Plus
13 Kooperativa poisťovňa, Futura Invest Plus
  6 ČSOB Poisťovňa, Junior Mix viac
 

2010
53 Wüstenrot poisťovňa, Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok viac
53 Allianz - Slovenská poisťovňa, Invest Plus viac
34 AXA, Comfort Exclusive viac
21 Generali Slovensko poisťovňa, Dynamik Plus
19 Union poisťovňa, Investičné životné poistenie - variabilny životný plán Flexi Life
17 Amslico AIG Life, Global Invest
15 Uniqa, Istota & Profit (rizikové životné poistenie s dividendou)
14 Aegon, Penzia Plus
  8 ING, Top Life
  7 KOOPERATIVA poisťovňa, Index Istota

2009
1.Allianz - Slovenská poisťovňa,  Invest Plus, 58
2.Wüstenrot poisťovňa, Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok, 48
3.AXA, Partner Invest Plus, 32
4.Generali Slovensko poisťovňa, Investičné životné poistenie GARANT Plus, 18
5.Uniqa, GPS – Global Profit System, 15
5.ING, Investičné životné poistenie Invest Life, 15

2008
1.Wüstenrot poisťovňa, Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok, 37
2.Allianz - Slovenská poisťovňa, Program Invest Strategie, 34
3.AXA, Investičné životné poistenie Partner Invest, 25
4.ING, Investičné životné poistenie, 19
5.Uniqa, FIDELITY GPS, 14
6.Amslico AIG Life, Global Invest, 11

2007
1.Wüstenrot poisťovňa, Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok, 54
2.AXA, Investičné životné poistenie Comfort Plus, 33
2.Allianz Slovenská poisťovňa, Program Invest, 33
4.ING, Investičné životné poistenie, 26
5.Česká poisťovňa Slovensko, DYNAMIK Plus, 21
6.Amslico AIG Life, Global Invest, 15   
V ročnících 2006 a 2005 byla pouze jedna kategorie životního pojištení. Viz. výsledky uvedené u kategorie Kapitálové životné poistenie.

 
 

 

Rizikové životné poistenie
2016
1.   45 bodov   AXA  ■  ActiveLife
2.   41 bodov   Generali Poisťovňa  ■   La Vita s detskými pripoisteniami*
3.   36 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa  ■  Program Šťastný Život
4.   19 bodov   MetLife   ■  MetLife EASY
5.   15 bodov   Uniqa  ■  FlexiDividenda
6.   11 bodov   Wüstenrot poisťovňa  ■  Rizikové poistenie Wariabil
7.     9 bodov   Aegon Životná poisťovňa  ■  Budúcnosť KOMPLET
8.     6 bodov   Union poisťovňa  ■  Rizikové životné poistenie UniRisk
9.     5 bodov   NN Životná poisťovňa  ■  NN Protect
*Produkt La Vita s detskými pripoisteniami je možné uzatvoriť aj ako investičné životné poistenie aj ako rizikové životné poistenie.

2015
1.  43   bodov    AXA ActiveLife
2.  36   bodov    Allianz - Slovenská poisťovňa Rizikové životné poistenie
3.  33   bodov    Aegon Životná poisťovňa Budúcnosť KOMPLET
4.  32   bodov    Generali Poisťovňa La Vita
5.   30   bodov    MetLife MetLife EASY
6.   16   bodov    Wüstenrot poisťovňa Wariabil - Komplexné rizikové poistenie s vrátením časti poistného
7.   15   bodov    Groupama poisťovňa Bezpečný život - rizikové životné poistenie
7.   15   bodov    Uniqa FlexiDividenda
9.     6   bodov    Union poisťovňa Životné poistenie Grand Duo Life

2014
1.   44 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa ■ Rizikové životné poistenie
2.   38 bodov   MetLife Amslico poisťovňa ■ MetLife EASY
3.   35 bodov   AXA ■ ActiveLife
4.   32 bodov   Generali Poisťovňa ■ La Vita
5.   27 bodov   Aegon Slovensko ■ Budúcnosť KOMPLET
6.   23 bodov   Uniqa ■ FlexiDividenda
7.   16 bodov   ČSOB Poisťovňa ■ Life Plus
8.   11 bodov   ERGO Poisťovňa ■ ERGO Respect

2013
1.   59 bodov   Allianz - SP Rizikové životné poistenie viac.jpg
2.   41
bodov   AXA Active Life
3.   32
bodov   Aegon Slovensko Budúcnosť Komplet
3.   32
bodov   UNIQA poisťovňa FlexiDividenda
5.   31 bodov   MetLife Amslico poisťovňa Život v istote
6.   25 bodov   Generali Slovensko poisťovňa La Vita
7.   21
bodov   Wüstenrot poisťovňa Rizikové poistenie
8.   11
bodov   ING Životná poisťovňa Životné poistenie ING Smart Senior
9.     6
bodov   Komunálna poisťovňa Pokoj
Kategória byla prvý raz vyhlásena v ročníku 2013.Úrazové poistenie

2016
1.   50 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa  ■  Poistenie invalidity následkom úrazu
2.   40 bodov   AXA  ■  Úrazové poistenie 5 PLUS
3.   36 bodov   Uniqa  ■  Úraz & Starostlivosť
4.   28 bodov   MetLife  ■   Kamarát Snoopy**
5.   27 bodov   Union poisťovňa  ■  Úrazové poistenie online
6.   13 bodov   ČSOB Poistovňa  ■  Úrazové poistenie vodiča
** úrazová časť

2015
1.   56   bodov    Allianz - Slovenská poisťovňa Poistenie invalidity následkom úrazu
2.   47   bodov    AXA Úrazové poistenie 5 PLUS
3.   40   bodov    Union poisťovňa Online úrazové poistenie Union Istota
4.   39   bodov    Uniqa Úraz & Starostlivosť
5.   33   bodov    MetLife Kamarát Snoopy

2014
1.   61 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa ■ Poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou a plnením od 10%
2.   37 bodov   MetLife Amslico poisťovňa ■ Kamarát Snoopy
3.   35 bodov   Union poisťovňa ■ Online úrazové poistenie UNION ISTOTA
4.   30 bodov   Uniqa ■ Úraz & Starostlivosť
5.   26 bodov   Wüstenrot poisťovňa ■ Poistenie úrazu a zodpovednosti
6.   22 bodov   Generali Poisťovňa ■ Aktiv+

2013
1.   62 bodov   Allianz - SP ■ Úrazové poistenie osôb
vo vozidle viac.jpg
2.   60 bodov   UNIQA poisťovňa ■ Úraz & Starostlivosť
3.   38 bodov   Union poisťovňa ■ Online úrazové poistenie
Union Istota
4.   35 bodov   Generali Slovensko poisťovňa ■ Aktiv+
4.   35 bodov   Wüstenrot poisťovňa ■ Poistenie úrazu
a zodpovednosti
6.   30 bodov   MetLife Amslico poisťovňa ■ Poistenie denných
dávok nevyhnutného liečenia úrazu / Bolestné za liečenie úrazu


2012
58 Allianz - Slovenská poisťovňa    Úrazové poistenie osôb vo vozidle
48 AXA    Rodinné úrazové poistenie
46 Uniqa    Úraz & Starostlivosť
39 MetLife Amslico    Eva Plus
26 ING Životná poisťovňa    ING Smart Senior
25 Generali Slovensko poisťovňa    Aktiv+
23 Union poisťovňa    Online úrazové poistenie UNION ISTOTA
19 Wüstenrot poisťovňa    Poistenie úrazu a zodpovednosti

2011
47 Allianz - Slovenská poisťovňa,  Miliónové poistenie  viac
45 Uniqa,  Úraz & Starostlivosť  viac
38 AXA,  Rodinné úrazové poistenie  viac
33 Wüstenrot poisťovňa, Poistenie Úrazu a zodpovednosti viac
25 ING Životná poisťovňa, Rizikové životné poistenie ING ProAktiv viac
23 Union poisťovňa, Online úrazové poistenie Union Istota viac
20 Generali Slovensko poisťovňa, BeneFit viac

2010
53 Wüstenrot poisťovňa, Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok viac
53 Allianz - Slovenská poisťovňa, Invest Plus viac
34 AXA, Comfort Exclusive viac
21 Generali Slovensko poisťovňa, Dynamik Plus
19 Union poisťovňa, Investičné životné poistenie - variabilny životný plán Flexi Life
17 Amslico AIG Life, Global Invest
15 Uniqa, Istota & Profit (rizikové životné poistenie s dividendou)
14 Aegon, Penzia Plus
  8 ING, Top Life
  7 KOOPERATIVA poisťovňa, Index Istota

2009
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Miliónové poistenie, 54
2.AXA, Rodinné úrazové poistenie, 36
2.Uniqa, Úraz & Starostlivosť, 36
4.Generali Slovensko Poisťovňa, Úrazové poistenie FIT, 27
5.Amslico AIG Life, Kritické choroby, 15
6.ING, Pripoistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením, 13

2008
1.AXA, Rodinné úrazové poistenie, 47
2.Allianz - Slovenská poisťovňa, Miliónové poistenie, 43
3.Uniqa, Úraz & Starostlivosť, 33
4.Union poisťovňa, Individuálne úrazové poistenie, 17
5.Amslico AIG Life, Poistenie kritických chorôb, 15
6.GENERALI Slovensko, Úrazové poistenie FIT, 14

2007
1.Allianz Slovenská poisťovňa, Miliónové úrazové poistenie, 41
2.Amslico AIG Life, Doktor AMSLICO Extra, 28
3.Uniqa, „úraz & starostlivosť“, 27
4.Česká poisťovňa Slovensko, KOMBI, 14
4.Union poisťovňa, Úrazové poistenie, 14
4.Kontinuita, Zlatá Ochrana, 14   

2006
1.Allianz Slovenská poisťovňa, Miliónové úrazové poistenie, 32
2.Amslico, Doktor Amslico Extra, 29
3.Česká poisťovňa Slovensko, Kombi - kombinované vkladové poistenie, 20
4.Kooperativa, Úrazové poistenie, 20
5.Uniqa, Úraz & starostlivosť, 19
6.Union poisťovňa, Pripoistenia ku kapitálovému životnému poisteniu Život plus, 19

2005
1.Allianz - Slovenská poisťovňa, Miliónové úrazové poistenie, 28
2.Generali, Úrazové poistenie jednotlivca, 21
3.Uniqa, Úraz & starostlivosť, 19
4.Amslico, Zlatý kapitál PlusDoktor Amslico Plus, 17
5.KOOPERATIVA poisťovňa, Pripoistenia k životným a kapitálovým poisteniam, 15

Zdravotné poistenie

2016
1.   57 bodov   Dôvera zdravotná poisťovňa  ■  Zdravotné poistenie
2.   54 bodov   Union zdravotná poisťovňa  ■  Verejné zdravotné poistenie
3.   41 bodov   Všeobecná zdravotná poisťovňa  ■  Zdravotné poistenie
4.   15 bodov   Uniqa  ■  ZdravieHospital

2015
1.   52 bodov   Union zdravotná poisťovňa ■ Verejné zdravotné poistenie
1.   52 bodov   Všeobecná zdravotná poisťovňa ■ Zdravotné poistenie
3.   51 bodov   Dôvera zdravotná poisťovňa ■ Zdravotné poistenie
1.   19 bodov   Union zdravotná poisťovňa ■ Individuálne zdravotné poistenie pre cudzincov na území SR
5.   12 bodov   Uniqa ■ Zdravie & Ochrana

2014
1.   60 bodov   Union zdravotná poisťovňa ■ Zdravotné poistenie
2.   54 bodov   Dôvera zdravotná poisťovňa ■ Zdravotné poistenie
3.   27 bodov   Všeobecná zdravotná poisťovňa ■ Zdravotné poistenie
4.   10 bodov   Uniqa ■ Zdravie & Ochrana
5.     9 bodov   VÚB ■ Zdravotné asistenčné služby k Flexiúčtu
6.     7 bodov   Kooperativa poisťovňa ■ Individuálne zdravotné poistenie - SKORÉ UZDRAVENIE

2013
1.   67 bodov   Union zdravotná poisťovňa ■ Zdravotné poistenie
2.   61 bodov   Dôvera zdravotná poisťovňa ■ Zdravotné poistenie
3.   53 bodov   Všeobecná zdravotná poisťovňa ■ Zdravotné poistenie
4.   25 bodov   Uniqa ■ Zdravie & Ochrana
5.     7 bodov   Kooperativa poisťovňa ■ Individuálne zdravotné poistenie - skoré uzdravenie


2012
76 Union zdravotná poisťovňa    Zdravotné poistenie
68 Dôvera zdravotná poisťovňa    Zdravotné poistenie
36 Všeobecná zdravotná poisťovňa    Zdravotné poistenie
22 Uniqa    Zdravie & Ochrana

2011
65 Dôvera zdravotná poisťovňa,  Zdravotné poistenie
63 Union zdravotná poisťovňa,  Zdravotné poistenie  viac
29 Všeobecná zdravotná poisťovňa,  Zdravotné poistenie
19 Uniqa, Zdravie & Ochrana viac

2010
74 Union zdravotná poisťovňa, Zdravotné poistenie viac
66 Dôvera zdravotná poisťovňa, Zdravotné poistenie viac
36 Všeobecná zdravotná poisťovňa, Zdravotné poistenie
33 Uniqa, Zdravie & Hodnota

2009
1.Union zdravotná poisťovňa, Zdravotné poistenie, 74
1.Dôvera zdravotná poisťovňa, Zdravotné poistenie, 74
3.Všeobecná zdravotná poisťovňa, Zdravotné poistenie, 56

2008
1.Union zdravotná poisťovňa, Zdravotné poistenie, 66
2.Dôvera zdravotná poisťovňa, Zdravotné poistenie, 52
3.Všeobecná zdravotná poisťovňa, Zdravotné poistenie, 34
4.Spoločná zdravotná poisťovňa, Zdravotné poistenie, 21

2007
1.Union zdravotná poisťovňa, Zdravotné poistenie, 76
2.Dôvera zdravotná poisťovňa, Zdravotné poistenie, 56
3.Všeobecná zdravotná poisťovňa, Zdravotné poistenie, 35
4.Apollo zdravotná poisťovňa, Zdravotné poistenie, 19
5.Európska zdravotná poisťovňa, Zdravotné poistenie, 15
5.Spoločná zdravotná poisťovňa, Zdravotné poistenie, 15
Kategória byla prvý raz vyhlásena v ročníku 2007.