Nominácie do kategórií Zlatej mince 2020

Kapitálové životné poistenie
Investičné životné poistenie
Rizikové životné poistenie
Úrazové poistenie
Poistenie majetku
PZP zodpovednosti z prevádzky motorových vozidiel
Havarijné poistenie
Cestovné poistenie
Poistenie schopnosti splácať úver NOVÁ KATEGÓRIA
Poistenie podnikania
Zdravotné poistenie
Bankové účty
Študentské účty
Internet banking
Mobile banking
Sporiace účty
Termínované vklady
Spotrebné úvery
Úvery na bývanie
Kreditné karty
Debetné karty
Stavebné sporenie
Podnikateľské účty
Podnikateľské úvery
Investičné bankovníctvo
Doplnkové dôchodkové sporenie
Akciové fondy
Dlhopisové fondy
Peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií
Realitné fondy
Zmiešané fondy
Fondy fondov

Do kategórie OBJAV roka 2020 môže každý finančný subjekt nominovať iba jeden produkt daný na trh v rozmezí 1. február 2019 - 30. jún 2020.

Uzávierka nominácií je 8. júla 2020.
Nominácie do kategórií Zlatej mince 2020

Kapitálové životné poistenie
Investičné životné poistenie
Rizikové životné poistenie
Úrazové poistenie
Poistenie majetku
PZP zodpovednosti z prevádzky motorových vozidiel
Havarijné poistenie
Cestovné poistenie
Poistenie schopnosti splácať úver NOVÁ KATEGÓRIA
Poistenie podnikania
Zdravotné poistenie
Bankové účty
Študentské účty
Internet banking
Mobile banking
Sporiace účty
Termínované vklady
Spotrebné úvery
Úvery na bývanie
Kreditné karty
Debetné karty
Stavebné sporenie
Podnikateľské účty
Podnikateľské úvery
Investičné bankovníctvo
Doplnkové dôchodkové sporenie
Akciové fondy
Dlhopisové fondy
Peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií
Realitné fondy
Zmiešané fondy
Fondy fondov

Do kategórie OBJAV roka 2020 môže každý finančný subjekt nominovať iba jeden produkt daný na trh v rozmezí 1. február 2019 - 30. jún 2020.

Uzávierka nominácií je 8. júla 2020.