Kritériá odporúčané členom odbornej poroty

Kritériá.jpgČlenka odbornej poroty Zlatej mince, pani Erika Süčová  © Ingrid Patočková

 • Prospešnosť produktu pre klienta
 • Efektívnosť
 • Unikátnosť produktu
 • Inovatívnosť
 • Transparentnosť
 • Dostupnosť produktu (využiteľnosť produktu pre čo najširšiu skupinu populácie)

 

 

minca120_svetla
Kritériá odporúčané členom odbornej poroty

Kritériá.jpgČlenka odbornej poroty Zlatej mince, pani Erika Süčová  © Ingrid Patočková

 • Prospešnosť produktu pre klienta
 • Efektívnosť
 • Unikátnosť produktu
 • Inovatívnosť
 • Transparentnosť
 • Dostupnosť produktu (využiteľnosť produktu pre čo najširšiu skupinu populácie)

 

 

minca120_svetla