OBJAV roka 2013

Cieľom kategórie OBJAV roka je informovať o inovatívnych a jedinečných produktoch na slovenskom finančnom trhu. Každý finančný subjekt mohol nominovať iba jeden produkt daný na trh v rozmezí 1. september 2012 - 30. august 2013.

Najlepšie finančné produkty kategórie OBJAV roka v hlasovaní odbornej poroty 2013

  • Union poisťovňa Komplexné cestovné poistenie na Slovensko cez SMS
  • Generali Slovensko poisťovňa Poistenie nesebestačnosti Sempre
  • Allianz - SP Allianz Best Doctors viac.jpg


Objav roka 2013.jpg
© Braňo Konečný

V kategórii hlasovalo 50 zo 67 členov odbornej poroty (člen odbornej poroty nemusel hlasovať v tejto kategórii, ak produkty v nej nepoznal). Vyberali tri najlepšie produkty. Prvý produkt obdržal 3 body, druhý 2, tretí 1 bod. Produkty s najvyšším počtom bodov získali bez uvedenia poradia ocenenie OBJAV roka 2013.
Výsledky sú notársky overené.


OBJAV roka 2013

Cieľom kategórie OBJAV roka je informovať o inovatívnych a jedinečných produktoch na slovenskom finančnom trhu. Každý finančný subjekt mohol nominovať iba jeden produkt daný na trh v rozmezí 1. september 2012 - 30. august 2013.

Najlepšie finančné produkty kategórie OBJAV roka v hlasovaní odbornej poroty 2013

  • Union poisťovňa Komplexné cestovné poistenie na Slovensko cez SMS
  • Generali Slovensko poisťovňa Poistenie nesebestačnosti Sempre
  • Allianz - SP Allianz Best Doctors viac.jpg


Objav roka 2013.jpg
© Braňo Konečný

V kategórii hlasovalo 50 zo 67 členov odbornej poroty (člen odbornej poroty nemusel hlasovať v tejto kategórii, ak produkty v nej nepoznal). Vyberali tri najlepšie produkty. Prvý produkt obdržal 3 body, druhý 2, tretí 1 bod. Produkty s najvyšším počtom bodov získali bez uvedenia poradia ocenenie OBJAV roka 2013.
Výsledky sú notársky overené.