OBJAV roka 2014

Cieľom kategórie OBJAV roka je informovať o inovatívnych a jedinečných produktoch na slovenskom finančnom trhu. Každý finančný subjekt mohol nominovať iba jeden produkt daný na trh v rozmezí 1. september 2013 - 31. august 2014.

Najlepšie finančné produkty kategórie OBJAV roka v hlasovaní odbornej poroty 2014

  • Generali Slovensko poisťovňa ■ AUTOMATIK s havarijnými pripoisteniami AUTOSET
  • Allianz - Slovenská poisťovňa ■ Môj domov
  • Aegon Slovensko ■ Dom KOMPLET


Členovia odbornej poroty vyberali tri najlepšie produkty. Prvý produkt obdržal 3 body, druhý 2, tretí 1 bod. Produkty s najvyšším počtom bodov získali bez uvedenia poradia ocenenie OBJAV roka 2014.

Výsledky sú notársky overené.

OBJAV roka 2014

Cieľom kategórie OBJAV roka je informovať o inovatívnych a jedinečných produktoch na slovenskom finančnom trhu. Každý finančný subjekt mohol nominovať iba jeden produkt daný na trh v rozmezí 1. september 2013 - 31. august 2014.

Najlepšie finančné produkty kategórie OBJAV roka v hlasovaní odbornej poroty 2014

  • Generali Slovensko poisťovňa ■ AUTOMATIK s havarijnými pripoisteniami AUTOSET
  • Allianz - Slovenská poisťovňa ■ Môj domov
  • Aegon Slovensko ■ Dom KOMPLET


Členovia odbornej poroty vyberali tri najlepšie produkty. Prvý produkt obdržal 3 body, druhý 2, tretí 1 bod. Produkty s najvyšším počtom bodov získali bez uvedenia poradia ocenenie OBJAV roka 2014.

Výsledky sú notársky overené.