OBJAV roka 2015

Cieľom kategórie OBJAV roka je informovať o inovatívnych a jedinečných produktoch na slovenskom finančnom trhu. Každý finančný subjekt mohol nominovať iba jeden produkt daný na trh v rozmezí 1. september 2014 - 31. august 2015.

Najlepšie finančné produkty kategórie OBJAV roka v hlasovaní odbornej poroty 2015

 • Union poisťovňa ■ Šikovné poistenie pre vodičov Onlia
 • Allianz - Slovenská poisťovňa ■ Allianz Best Doctors Plus
 • Generali Poisťovňa ■ AUTOMAX s pripoistením SOS Partner

  Členovia odbornej poroty vyberali tri najlepšie produkty. Prvý produkt obdržal 3 body, druhý 2, tretí 1 bod. Produkty s najvyšším počtom bodov získali bez uvedenia poradia ocenenie OBJAV roka 2015.

  Výsledky sú notársky overené

 
OBJAV roka 2015

Cieľom kategórie OBJAV roka je informovať o inovatívnych a jedinečných produktoch na slovenskom finančnom trhu. Každý finančný subjekt mohol nominovať iba jeden produkt daný na trh v rozmezí 1. september 2014 - 31. august 2015.

Najlepšie finančné produkty kategórie OBJAV roka v hlasovaní odbornej poroty 2015

 • Union poisťovňa ■ Šikovné poistenie pre vodičov Onlia
 • Allianz - Slovenská poisťovňa ■ Allianz Best Doctors Plus
 • Generali Poisťovňa ■ AUTOMAX s pripoistením SOS Partner

  Členovia odbornej poroty vyberali tri najlepšie produkty. Prvý produkt obdržal 3 body, druhý 2, tretí 1 bod. Produkty s najvyšším počtom bodov získali bez uvedenia poradia ocenenie OBJAV roka 2015.

  Výsledky sú notársky overené