OBJAV roka 2016

Cieľom kategórie OBJAV roka je informovať o inovatívnych a jedinečných produktoch na slovenskom finančnom trhu. Každý finančný subjekt mohol nominovať iba jeden produkt daný na trh v rozmezí 1. september 2015 - 31. august 2016.

Najlepšie finančné produkty kategórie OBJAV roka v hlasovaní odbornej poroty 201
6

  • Allianz - Slovenská poisťovňa  ■   Program Šťastný Život
  • ČSOB Poisťovňa  ■   Perspektiv
  • mBank  ■  Prvá Pôžička s nulovým úrokom

Členovia odbornej poroty vyberali tri najlepšie produkty. Prvý produkt obdržal 3 body, druhý 2, tretí 1 bod. Produkty s najvyšším počtom bodov získali bez uvedenia poradia ocenenie OBJAV roka 2016.
OBJAV roka 2016

Cieľom kategórie OBJAV roka je informovať o inovatívnych a jedinečných produktoch na slovenskom finančnom trhu. Každý finančný subjekt mohol nominovať iba jeden produkt daný na trh v rozmezí 1. september 2015 - 31. august 2016.

Najlepšie finančné produkty kategórie OBJAV roka v hlasovaní odbornej poroty 201
6

  • Allianz - Slovenská poisťovňa  ■   Program Šťastný Život
  • ČSOB Poisťovňa  ■   Perspektiv
  • mBank  ■  Prvá Pôžička s nulovým úrokom

Členovia odbornej poroty vyberali tri najlepšie produkty. Prvý produkt obdržal 3 body, druhý 2, tretí 1 bod. Produkty s najvyšším počtom bodov získali bez uvedenia poradia ocenenie OBJAV roka 2016.