Odborná porota Zlatej mince

O poradí v jednotlivých kategóriách Zlatej mince rozhoduje odborná porota (verejnosť hlasuje v separátnom hlasovaní).
V ročníku 2017 mala odborná porota 47 členov.


Clenovia odbornej poroty 2012.jpg
V popredí členovia odbornej poroty Jindřich Bardon a Rudolf Sivák  © Ingrid Patočková

Členovia odbornej poroty Zlatá minca 2017
Banci Zdenko, nezávislý interný auditor pre finančných sprostredkovateľov
Bardon Jindřich, Rozhlas a televízia Slovenska, programový manažér SRo
Benček Boris, Balington, riaditeľ pre neživotné poistenie a priemysel
Blažek Marcel, Granden, riaditeľ oddelenia prevádzky a starostlivosti o klientov
Cvik Vladimír, Netfinancie, konateľ, výkonný riaditeľ
Čóka Marek, Rýchlepoistenie.sk, konateľ
Čonka Marek, oPeniazoch.sk
Dudáš Marek, Agropoistenie, konateľ
Ďurajová Viktória, Hochschule Fresenius, prodekan
Ďuriš Michal, Umbrella Group, partner
Fekete Imrich, Slovenská kancelária poisťovateľov, výkonný riaditeľ
Fronc Jozef, OVB Allfinanz Slovensko, riaditeľ odboru produktmanažmentu a marketingu
Glomba Andrej, Broker Service Group, vzťahový manažér
Gunišová Bibiána, Slovenská obchodná a priemyselná komora, tlačová tajomníčka
Hadzima Pavol, Winners Group, produktový manažér senior
Harumová Anna, Ekonomická univerzita Bratislava, katedra podnikových financií
Hruška Dušan, Investičné Noviny, šéfredaktor
Huttová Darina, Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov, generálna tajomníčka
Kavický Radovan, GapData Institute, prezident
Kettner Karel, Hypomaklér, managing director
Kočišová Kristína, Ekonomická fakulta TU v Košiciach, katedra bankovníctva a investovania
Kolárik Peter, TotalMoney, konateľ
Kročian Tomáš, Broker Consulting, produktový manažér
Kvasňovský Richard, TASR, vedúci domácej redakcie
Ležovičová Eva, Univerzálna maklérska spoločnosť
Lorenc Jan, Hypocentrum finančné služby, hypotekárny špecialista 
Macko Ondrej, touchIT, editor-in-chief
Maňkošová Edita, Maxima Broker, riaditeľ  pre externú spoluprácu
Minjarík Igor, MBI Marketingberatung International, konateľ
Nagyová Valéria, GoodWill, riaditeľka
Nemec Juraj, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, odborný asistent
Nemeš Marián, IMPERIAL Gold, generálny riaditeľ
Nespala Michal, Respect Slovakia, projektový manažér
Ovčarik Maroš, Finančný Kompas, finančný analytik
Pekarčík Marcel, MPS - Moderné Poisťovacie Služby, obchodný riaditeľ
Penz Ivan, Universal maklérsky dom, člen dozornej rady
Pitoňáková Renáta, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, ústav ekonómie
Révay Andrej, Slovenská asociácia podnikových finančníkov, prezident
Sivák Rudolf, Ekonomická univerzita Bratislava, prorektor pre rozvoj
Sokol Juraj, Juraj Sokol, konateľ
Süčová Erika, Broker Consulting, produktová manažérka a odborný garant
Šimko Peter, Poistenie.sk, výkonný riaditeľ
Vaškovič Ladislav, Slovenská obchodná a priemyselná komora, predseda ekonomického výboru
Végh Viliam, Garančný fond investícií, predseda
Vincúrová Zuzana, Paneurópska vysoká škola, prorektorka pre vzdelávaciu činnosť
Znášik Ivan, Slovenská asociácia správcovských spoločností, výkonný riaditeľ
Žilovec Daniel, Finančné centrum, predseda predstavenstva
Odborná porota Zlatej mince

O poradí v jednotlivých kategóriách Zlatej mince rozhoduje odborná porota (verejnosť hlasuje v separátnom hlasovaní).
V ročníku 2017 mala odborná porota 47 členov.


Clenovia odbornej poroty 2012.jpg
V popredí členovia odbornej poroty Jindřich Bardon a Rudolf Sivák  © Ingrid Patočková

Členovia odbornej poroty Zlatá minca 2017
Banci Zdenko, nezávislý interný auditor pre finančných sprostredkovateľov
Bardon Jindřich, Rozhlas a televízia Slovenska, programový manažér SRo
Benček Boris, Balington, riaditeľ pre neživotné poistenie a priemysel
Blažek Marcel, Granden, riaditeľ oddelenia prevádzky a starostlivosti o klientov
Cvik Vladimír, Netfinancie, konateľ, výkonný riaditeľ
Čóka Marek, Rýchlepoistenie.sk, konateľ
Čonka Marek, oPeniazoch.sk
Dudáš Marek, Agropoistenie, konateľ
Ďurajová Viktória, Hochschule Fresenius, prodekan
Ďuriš Michal, Umbrella Group, partner
Fekete Imrich, Slovenská kancelária poisťovateľov, výkonný riaditeľ
Fronc Jozef, OVB Allfinanz Slovensko, riaditeľ odboru produktmanažmentu a marketingu
Glomba Andrej, Broker Service Group, vzťahový manažér
Gunišová Bibiána, Slovenská obchodná a priemyselná komora, tlačová tajomníčka
Hadzima Pavol, Winners Group, produktový manažér senior
Harumová Anna, Ekonomická univerzita Bratislava, katedra podnikových financií
Hruška Dušan, Investičné Noviny, šéfredaktor
Huttová Darina, Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov, generálna tajomníčka
Kavický Radovan, GapData Institute, prezident
Kettner Karel, Hypomaklér, managing director
Kočišová Kristína, Ekonomická fakulta TU v Košiciach, katedra bankovníctva a investovania
Kolárik Peter, TotalMoney, konateľ
Kročian Tomáš, Broker Consulting, produktový manažér
Kvasňovský Richard, TASR, vedúci domácej redakcie
Ležovičová Eva, Univerzálna maklérska spoločnosť
Lorenc Jan, Hypocentrum finančné služby, hypotekárny špecialista 
Macko Ondrej, touchIT, editor-in-chief
Maňkošová Edita, Maxima Broker, riaditeľ  pre externú spoluprácu
Minjarík Igor, MBI Marketingberatung International, konateľ
Nagyová Valéria, GoodWill, riaditeľka
Nemec Juraj, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, odborný asistent
Nemeš Marián, IMPERIAL Gold, generálny riaditeľ
Nespala Michal, Respect Slovakia, projektový manažér
Ovčarik Maroš, Finančný Kompas, finančný analytik
Pekarčík Marcel, MPS - Moderné Poisťovacie Služby, obchodný riaditeľ
Penz Ivan, Universal maklérsky dom, člen dozornej rady
Pitoňáková Renáta, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, ústav ekonómie
Révay Andrej, Slovenská asociácia podnikových finančníkov, prezident
Sivák Rudolf, Ekonomická univerzita Bratislava, prorektor pre rozvoj
Sokol Juraj, Juraj Sokol, konateľ
Süčová Erika, Broker Consulting, produktová manažérka a odborný garant
Šimko Peter, Poistenie.sk, výkonný riaditeľ
Vaškovič Ladislav, Slovenská obchodná a priemyselná komora, predseda ekonomického výboru
Végh Viliam, Garančný fond investícií, predseda
Vincúrová Zuzana, Paneurópska vysoká škola, prorektorka pre vzdelávaciu činnosť
Znášik Ivan, Slovenská asociácia správcovských spoločností, výkonný riaditeľ
Žilovec Daniel, Finančné centrum, predseda predstavenstva