Potrebujete domov?

dum_potrebujete domov.jpg© Aňa Kern-Struhárová, QEP

Máte rodinu, pre ktorú potrebujete bývanie, alebo žijete sólo, ale potrebujete iné bývanie ako na prenájme.

Ak potrebujete bývať, sú pre vás najdôležitejšie bankové kategórie:
Stavebné sporenie – ak máte trochu času a môžete najprv sporiť a až potom žiadať o úver.
Úvery na bývanie – ak potrebujete bývať v najbližšej dobe.

Na to nadväzujú:
Poistenie majetku – je priamo podmienkou poskytnutia úveru na bývanie.
Rizikové životné poistenie – v prípade poistnej udalosti sa z nej môže riešiť vyplatenie zostatku úveru (ak máte rodinu a nie je vám ľahostajné, čo sa s ňou stane).

zalozka_domov80.jpg ©ZŠ

Potrebujete domov?

dum_potrebujete domov.jpg© Aňa Kern-Struhárová, QEP

Máte rodinu, pre ktorú potrebujete bývanie, alebo žijete sólo, ale potrebujete iné bývanie ako na prenájme.

Ak potrebujete bývať, sú pre vás najdôležitejšie bankové kategórie:
Stavebné sporenie – ak máte trochu času a môžete najprv sporiť a až potom žiadať o úver.
Úvery na bývanie – ak potrebujete bývať v najbližšej dobe.

Na to nadväzujú:
Poistenie majetku – je priamo podmienkou poskytnutia úveru na bývanie.
Rizikové životné poistenie – v prípade poistnej udalosti sa z nej môže riešiť vyplatenie zostatku úveru (ak máte rodinu a nie je vám ľahostajné, čo sa s ňou stane).

zalozka_domov80.jpg ©ZŠ