PZP zodpovednosti vozidla

PZP_auto.jpg© Aňa Kern-Struhárová, QEP

Každé cestné vozidlo musí byť zo zákona poistené povinným zmluvným poistením (PZP) pre prípad škôd spôsobených inému. Poistenie je na Slovensku v porovnaní s ekonomicky najvyspelejšími krajinami extrémne lacné. Za necelú stovku ročne pri menšom aute je možné kryť miliónové škody na zdraví alebo na majetku.
Nízke predpísané poistné je nezdravý jav, pretože keď sa málo peňazí do spoločného fondu vyberie, pomerne málo peňazí sa aj vypláca, lebo tlak na uplatňovanie poistných nárokov je menší. Toto súvisí s viacerými faktormi.

 • Právne vedomie je stále nízke – ľudia sa nedožadujú svojich oprávnených nárokov v plnom rozsahu;
 • Súdny systém poriadne nefunguje a poisťovne tento stav zneužívajú;
 • Obrovský počet motoristov porušuje zákon a neplatí poistné za PZP, represia zo strany štátu je pritom nedostatočná;
 • Zákony neumožňujú pri škodách na zdraví vyplácať viac ako niekoľko desiatok tisíc eur, v ekonomicky vyspelých štátoch sa pritom za rovnaké škody priznávajú milióny;
 • Nemajetkovú ujmu v prípade smrti nie je možné priznať vôbec, za čo je Slovensko tvrdo kritizované Európskou úniou, ktorá chce, aby pozostalí po obeti dopravnej nehody mohli dostať odškodné aj za „emocionálne utrpenie“.
 • Konkurencia 12 poisťovní je v segmente PZP veľká a každá si chce za každú cenu udržať svoj podiel na trhu.


Zákonné poistenie je užitočné
PZP berú ľudia ako nutné zlo, akúsi ďalšiu z mnohých daní, čo musíme platiť, pričom v skutočnosti ide o azda najširšie krytie spomedzi všetkých typov poistení. Zďaleka nejde len o parkovacie škody typu „oškretý blatník“ alebo vybité čelné sklo, čo je najčastejšie medializované. Predstavte si vodiča dodávky, čo nedá prednosť pri výjazde na hlavnú cestu a skríži cestu osobnému autu, čo ide stovkou, dôjde k zrážke, pričom vodič osobného vozidla sa zabije a auto je úplne zničené.
Ukázalo sa, že vodič bol otcom a živiteľom rodiny s dvomi malými deťmi, poisťovňa teda preplatí:

 • Hodnotu vozidla pred haváriou;
 • Odťah vozidla a ďalšie súvisiace náklady;
 • Pohrebné náklady;
 • Vdovský dôchodok;
 • Sirotské dôchodky pre deti;
 • Právne náklady a súdne poplatky;
 • Prípadný ušlý zisk spôsobený haváriou;
 • Akékoľvek ďalšie nároky poškodeného a pozostalých.

V prípade, že Slovenská republika konečne prijme požadovanú legislatívnu úpravu, bude možné priznávať aj nemajetkovú ujmu pozostalým po obetiach dopravných nehôd.

Problém s čelným sklom
Každá štvrtá hlásená škoda  v PZP sa týka čelného skla. Prednedávnom vznikla polemika ohľadom odmietania nárokov z PZP na preplácanie škôd na čelnom skle auta spôsobených kameňom vymršteným spod kolesa iného vozidla. Niektoré poisťovne tieto škody hromadne zamietajú, niektoré poctivo každú škodu vyšetrujú a individuálne posudzujú. Národná banka Slovenska vydala k problému dosť kontroverzné stanovisko. Najlepšie by bolo, keby čelné sklá boli v základnom poistení vylúčené a poisťovne by umožnili riešiť poškodenie čelného skla ako pripoistenie za príplatok.

Asistenčné služby v PZP
V posledných rokoch sa poisťovne predbiehajú v poskytovaní rôznych výhod naviac, všetky bez výnimky už ponúkajú asistenčné služby, ktoré zabezpečia odťah vozidla, výmenu kolesa pri defekte, doplnenie paliva a podobne.

Uzavretie poistnej zmluvy o PZP
Poisťovne ponúkajú svoje produkty rôznymi distribučnými kanálmi, výnimkou nie je ani PZP. Môžete sa rozhodnúť pre niektorý produkt PZP, zájdete do kancelárie poisťovne a uzavriete poistnú zmluvu alebo si zavoláte domov poisťovacieho agenta. Pri kúpe auta vám tieto služby ponúknu priamo v autosalóne alebo v bazáre. Najrýchlejší a efektívny spôsob uzavretia PZP auta je využiť porovnávač na internete, kde môžete uzavrieť poistnú zmluvu online a zaplatiť platobnou kartou, všetko vybavíte z pohodlia domova a ešte ušetríte.

Zrušenie PZP
Zákon pozná niekoľko spôsobov zániku povinného zmluvného poistenia. Pri zmene držiteľa vozidla v technickom preukaze alebo pri vyradení vozidla z evidencie poistná zmluva zaniká, toto však treba oznámiť poisťovni, priložiť potvrdenie z polície a vrátiť bielu a zelenú kartu. Keď chcete zmeniť poistku, je potrebné ju vypovedať najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Na internete existuje veľa nástrojov, ktoré vám uľahčia napísať výpoveď poistnej zmluvy.

Čo robiť v prípade škody z PZP
Motoristi sú v prípade vzniku škody často bezradní, čo je vo veľkej miere zapríčinené stresom. Je potrebné zachovať chladnú hlavu a riadiť sa odporúčaným postupom. V prípade, že si nie ste istý(á), či vinník, ktorý vám škodu spôsobil, je vôbec poistený a v ktorej poisťovni, stačí vedieť evidenčné číslo vozidla a môžete si škodcu overiť na webe Slovenskej kancelárie poisťovateľov.  V prípade, že je škoda väčšieho rozsahu alebo je niekto zranený, ste povinný(á) volať políciu. Policajtov odporúčam volať aj v prípade, že škodca, ktorý do vás nabúral, chce spochybniť okolnosti, za ktorých vznikla nehoda.
Peter Šimko, Poistenie.sk,
člen odbornej poroty Zlatej mince


PZP zodpovednosti vozidla

PZP_auto.jpg© Aňa Kern-Struhárová, QEP

Každé cestné vozidlo musí byť zo zákona poistené povinným zmluvným poistením (PZP) pre prípad škôd spôsobených inému. Poistenie je na Slovensku v porovnaní s ekonomicky najvyspelejšími krajinami extrémne lacné. Za necelú stovku ročne pri menšom aute je možné kryť miliónové škody na zdraví alebo na majetku.
Nízke predpísané poistné je nezdravý jav, pretože keď sa málo peňazí do spoločného fondu vyberie, pomerne málo peňazí sa aj vypláca, lebo tlak na uplatňovanie poistných nárokov je menší. Toto súvisí s viacerými faktormi.

 • Právne vedomie je stále nízke – ľudia sa nedožadujú svojich oprávnených nárokov v plnom rozsahu;
 • Súdny systém poriadne nefunguje a poisťovne tento stav zneužívajú;
 • Obrovský počet motoristov porušuje zákon a neplatí poistné za PZP, represia zo strany štátu je pritom nedostatočná;
 • Zákony neumožňujú pri škodách na zdraví vyplácať viac ako niekoľko desiatok tisíc eur, v ekonomicky vyspelých štátoch sa pritom za rovnaké škody priznávajú milióny;
 • Nemajetkovú ujmu v prípade smrti nie je možné priznať vôbec, za čo je Slovensko tvrdo kritizované Európskou úniou, ktorá chce, aby pozostalí po obeti dopravnej nehody mohli dostať odškodné aj za „emocionálne utrpenie“.
 • Konkurencia 12 poisťovní je v segmente PZP veľká a každá si chce za každú cenu udržať svoj podiel na trhu.


Zákonné poistenie je užitočné
PZP berú ľudia ako nutné zlo, akúsi ďalšiu z mnohých daní, čo musíme platiť, pričom v skutočnosti ide o azda najširšie krytie spomedzi všetkých typov poistení. Zďaleka nejde len o parkovacie škody typu „oškretý blatník“ alebo vybité čelné sklo, čo je najčastejšie medializované. Predstavte si vodiča dodávky, čo nedá prednosť pri výjazde na hlavnú cestu a skríži cestu osobnému autu, čo ide stovkou, dôjde k zrážke, pričom vodič osobného vozidla sa zabije a auto je úplne zničené.
Ukázalo sa, že vodič bol otcom a živiteľom rodiny s dvomi malými deťmi, poisťovňa teda preplatí:

 • Hodnotu vozidla pred haváriou;
 • Odťah vozidla a ďalšie súvisiace náklady;
 • Pohrebné náklady;
 • Vdovský dôchodok;
 • Sirotské dôchodky pre deti;
 • Právne náklady a súdne poplatky;
 • Prípadný ušlý zisk spôsobený haváriou;
 • Akékoľvek ďalšie nároky poškodeného a pozostalých.

V prípade, že Slovenská republika konečne prijme požadovanú legislatívnu úpravu, bude možné priznávať aj nemajetkovú ujmu pozostalým po obetiach dopravných nehôd.

Problém s čelným sklom
Každá štvrtá hlásená škoda  v PZP sa týka čelného skla. Prednedávnom vznikla polemika ohľadom odmietania nárokov z PZP na preplácanie škôd na čelnom skle auta spôsobených kameňom vymršteným spod kolesa iného vozidla. Niektoré poisťovne tieto škody hromadne zamietajú, niektoré poctivo každú škodu vyšetrujú a individuálne posudzujú. Národná banka Slovenska vydala k problému dosť kontroverzné stanovisko. Najlepšie by bolo, keby čelné sklá boli v základnom poistení vylúčené a poisťovne by umožnili riešiť poškodenie čelného skla ako pripoistenie za príplatok.

Asistenčné služby v PZP
V posledných rokoch sa poisťovne predbiehajú v poskytovaní rôznych výhod naviac, všetky bez výnimky už ponúkajú asistenčné služby, ktoré zabezpečia odťah vozidla, výmenu kolesa pri defekte, doplnenie paliva a podobne.

Uzavretie poistnej zmluvy o PZP
Poisťovne ponúkajú svoje produkty rôznymi distribučnými kanálmi, výnimkou nie je ani PZP. Môžete sa rozhodnúť pre niektorý produkt PZP, zájdete do kancelárie poisťovne a uzavriete poistnú zmluvu alebo si zavoláte domov poisťovacieho agenta. Pri kúpe auta vám tieto služby ponúknu priamo v autosalóne alebo v bazáre. Najrýchlejší a efektívny spôsob uzavretia PZP auta je využiť porovnávač na internete, kde môžete uzavrieť poistnú zmluvu online a zaplatiť platobnou kartou, všetko vybavíte z pohodlia domova a ešte ušetríte.

Zrušenie PZP
Zákon pozná niekoľko spôsobov zániku povinného zmluvného poistenia. Pri zmene držiteľa vozidla v technickom preukaze alebo pri vyradení vozidla z evidencie poistná zmluva zaniká, toto však treba oznámiť poisťovni, priložiť potvrdenie z polície a vrátiť bielu a zelenú kartu. Keď chcete zmeniť poistku, je potrebné ju vypovedať najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Na internete existuje veľa nástrojov, ktoré vám uľahčia napísať výpoveď poistnej zmluvy.

Čo robiť v prípade škody z PZP
Motoristi sú v prípade vzniku škody často bezradní, čo je vo veľkej miere zapríčinené stresom. Je potrebné zachovať chladnú hlavu a riadiť sa odporúčaným postupom. V prípade, že si nie ste istý(á), či vinník, ktorý vám škodu spôsobil, je vôbec poistený a v ktorej poisťovni, stačí vedieť evidenčné číslo vozidla a môžete si škodcu overiť na webe Slovenskej kancelárie poisťovateľov.  V prípade, že je škoda väčšieho rozsahu alebo je niekto zranený, ste povinný(á) volať políciu. Policajtov odporúčam volať aj v prípade, že škodca, ktorý do vás nabúral, chce spochybniť okolnosti, za ktorých vznikla nehoda.
Peter Šimko, Poistenie.sk,
člen odbornej poroty Zlatej mince