Realitné fondy

Najlepšie finančné produkty v hlasovaní odbornej poroty 2016

1.   17 bodov   Tatra AM    TAM-Realitný fond
2.   15 bodov   IAD Investments    IAD - Prvý realitný fond
3.   10 bodov   Prvá Penzijná správcovská spoločnosť
                      Poštovej banky    Náš Prvý Realitný š.p.f


4.     9 bodov   AXA  ■  AXA Realitní fond
5.     8 bodov   AM Slovenskej sporiteľne  ■  SPORO
                      Realitný Fond
6.     6 bodov   Fidelity Worlwide Investment  ■  FF - Global
                      Property Fund
7.     5 bodov   ING Investment Management  ■  ING Invest
                      Global Real Estate
mince_ilustr 260x115.jpg

Pýtate sa:
Čo sú to realitné fondy?
bbp23.jpg


Realitné fondy

Najlepšie finančné produkty v hlasovaní odbornej poroty 2016

1.   17 bodov   Tatra AM    TAM-Realitný fond
2.   15 bodov   IAD Investments    IAD - Prvý realitný fond
3.   10 bodov   Prvá Penzijná správcovská spoločnosť
                      Poštovej banky    Náš Prvý Realitný š.p.f


4.     9 bodov   AXA  ■  AXA Realitní fond
5.     8 bodov   AM Slovenskej sporiteľne  ■  SPORO
                      Realitný Fond
6.     6 bodov   Fidelity Worlwide Investment  ■  FF - Global
                      Property Fund
7.     5 bodov   ING Investment Management  ■  ING Invest
                      Global Real Estate
mince_ilustr 260x115.jpg

Pýtate sa:
Čo sú to realitné fondy?
bbp23.jpg