Sporiace produkty

©ZŠ


Sporiace účty
■  mBank: eMAX plus - Na tomto sporení je možné získať za pomerne jednoduchých a zrozumiteľných podmienok zvýhodnenú sadzbu 2 %, ktorá je aktuálne na trhu vysoko konkurenčná.
Ovčarik Maroš, analytik bankových produktov

■  ČSOB - Sporiaci účet s EXTRA úročením
Zaujímavé zhodnotenie pri krátkej viazanosti vkladov. Produkt ponúka flexibilitu pre vkladateľa.
Viktória Ďurajová, Bankovní institut vysoká škola Banská Bystrica

■  Výhodou sporiaceho účtu eMAX plus je zaujímavý úrok vo výške 0,9 % p.a. na sporení bez viazanosti, ktorý môže byť pre aktívnych klientov banky využívajúcich aj účet mKonto alebo eMAX ešte výhodnejší, a to vo výške 2 % p.a. Zriadenie, vedenie aj zrušenie účtu eMAX plus sú zadarmo. Zadarmo sú aj všetky došlé platby a všetky prevody na vopred definovaný účet realizované cez Internet Banking.
Peter Kolárik, TotalMoney

Termínované vklady
■  Poštová banka: Neviazaný termínovaný vklad – Inovatívny produkt, ktorý v sebe skĺbil vlastnosti sporiacich účtov aj termínovaných vkladov.
Ovčarik Maroš, analytik bankových produktov

■  Tak ako pri každom investovaní aj pri termínovaných vkladoch je dôležitá výnosovosť a rizikovosť. Vyššiu výnosovosť a menšie riziko spĺňa aj Neviazaný termínovaný vklad Poštovej banky. Okrem toho ponúka bonus, že sa môže uzatvoriť bez viazanosti a výpovednej lehoty. Myslím, že to boli hlavné dôvody, prečo bol porotou vysoko hodnotený.  
Anna Harumová, Ekonomická univerzita Bratislava

■  Vzhľadom k tomu, že sa už dlhodobo pohybujem skôr v oblasti verejných ako komerčných financií, bližšie sú mi produkty, s ktorými sa stretáva bežný zákazník. Z výsledkov je vidieť, že odborná porota sa v prípadoch, kedy sa jedná o inovatívny a na zákazníka orientovaný produkt, pomerne jasne zhodla, a takéto produkty získali vysoký počet bodov. V mnohých kategóriách ale takéto „dominantné“ produkty nie sú, a ponúka sa viac menej to isté, len pod iným názvom a inou reklamnou nálepkou. V takých prípadoch už poradie vyjadruje skôr osobný postoj, osobnú skúsenosť hodnotiteľov (ak ma raz finančná inštitúcia sklamala svojím celkovým prístupom, musí sa to prejaviť v hodnotení „vyrovnaných“ produktov – a zlých skúseností mám aj ja pomerne dosť). Situácia, kedy sa v hodnotení objavuje len  málo (som na strane spotrebiteľa) „jasne progresívnych“ produktov, ktoré sú šité viac na zákazníka a jeho výhody, a nie na maximalizáciu absolútneho jednotkového výnosu finančnej inštitúcie, naznačuje, že trh finančných produktov je v našich podmienkach stále ešte málo konkurenčný. Napríklad termínované vklady/sporiace účty/podobné produkty s úročením pod mierou inflácie protirečia tomu, čo študentov o ekonomike v škole učíme, alebo neprotirečia, ak si priznáme oligopolné prostredie. Učil som aj v Poľsku, tam platí, že na bežnom účte sa vklad znehodnocuje len o infláciu, prípadne niečo pod infláciu, ale nie v absolútnych jednotkách.
Juraj Nemec, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

■  Neviazaný termínovaný vklad Poštovej banky je unikátnym produktom na slovenskom bankovom trhu. Ide v podstate o jednodňový termínovaný vklad, ktorý je viazanosťou prakticky na úrovni sporenia bez viazanosti alebo bez výpovednej lehoty, ale z pohľadu úrokov je podstatne výhodnejší. Okrem výhodnejšieho úroku klient pri tomto produkte získa aj rýchly prístup k svojim úsporám a to bez toho, aby prišiel o nasporené úroky.
Peter Kolárik, TotalMoney

■  Prvé miesto v termínovaných vkladoch získala Poštová banka. V čom je podľa Vás ich úspech?
Výhodnosť tohto produktu je zrejme v kombinácii priaznivých úrokových sadzieb a ostatných podmienok, ktoré zvyšujú flexibilitu produktu a komfort pre klienta. Ide o také faktory ako široká sieť pobočiek, veľký počet rôznych období viazanosti vkladu, alebo aj možnosť výhodného úročenia bez viazanosti.
Sivák Rudolf, Ekonomická univerzita Bratislava

Stavebné sporenie
■  Bývanie na Slovensku potrebuje zmenu...
...zmena je aj stavebné sporenie

Bytov a domov na Slovensku je stále málo. Dokonca v rebríčku o počte bytov na tisíc obyvateľov sme na chvoste Európskej únie. Z roka na rok sa stavia menej bytov a domov. Kríza stavebníctva vyvoláva u mnohých odborníkov oprávnené obavy. Minimálne sa preto treba vrhnúť do obnovy súčasného bytového fondu. Jeho hodnotu, komfort a kvalitu nahlodal zub času. Investície do rekonštrukcií a modernizácií bytových a rodinných domov sú preto nevyhnutné. Keďže nových bytov a domov pribúda poskromne, treba sa starať aspoň o to, čo máme. Dnes sa obnovuje približne 20 až 25 tisíc bytov ročne. Ak však chceme obnovu ukončiť do roka 2030, je potrebné ročne obnoviť minimálne až 58 tisíc bytov. A bez prostriedkov z finančného sektora to nepôjde.
Obnova dnes dôležitejšia ako nová výstavba
Smernice Európskej únie o znižovaní spotreby energie v budovách do roku 2020 až o 80 % prevzala do svojich záväzkov aj Slovenská republika. Nakoľko ani štát ani jeho občania nemajú dostatok finančných zdrojov, aby mohli vymeniť staré byty a bytové domy za nové, je potrebné čo najviac a čo najskôr investovať práve do obnovy bytového fondu. A práve stavebné sporenie a úvery z tohto systému už 20 rokov pomáhajú nielen novej výstavbe bývania, ale významne aj revitalizácii existujúceho bytového fondu na Slovensku. Obnove bytových domov najmä po zmene legislatívy od roku 2000.
Garancia a istota
Dôležitým kritériom pri rozhodovaní sa klientov o tom, ktorý finančný produkt využijú, je aj stabilita a istota. Práve stabilita je hlavnou doménou stavebného sporenia – a to ako na strane úrokov na vklady, tak aj počas splácania úverov. Túto stabilitu môže stavebné sporenie vytvárať vďaka tomu, že nie je úzko naviazané na obchodovanie na rizikových finančných trhoch. Na poskytovanie úverov používajú stavebné sporiteľne iba peniaze zo systému, teda tie, ktoré im poskytujú stavební sporitelia. Tento kolobeh by nefungoval bez dôvery klientov. Už vyše dva milióny klientov na Slovensku ocenili, že stavebné sporenie im poskytuje garantované podmienky pri sporení aj úveroch. A oceňujú to aj analytici pri hodnotení ankety Banka roka.
Úvery pre každého
Technický stav bytu či domu neraz priamo prinúti aj starších ľudí obnoviť svoje bývanie. Najmä v súvislosti s potrebou znižovať spotrebu energií a znížiť si tak náklady na bývanie. V mnohých bankách už úver nedostanú. Stavebné sporenie je výnimočné aj v tomto. Úver môže získať aj senior nad 60 rokov veku.
Stavebné sporenie poskytuje každoročne do bývania milióny eur. Aj prostredníctvom tohto systému tečú peniaze do výstavby nových bytov či domov, ale dve tretiny prostriedkov smerujú do obnovy súčasného bývania.
Imrich Béreš, Prvá stavebná sporiteľňa

■  Stavebné sporenie je dlhodobo overenou cestou ako zhodnotiť, a to v nadštandardnej miere, svoje peniaze. Úrok zo strany stavebnej sporiteľne a k tomu štátna prémia až vo výške 11,5 % z vkladov sú jedinečnou kombináciou. Benefitom pre stavebných sporiteľov sú napríklad možnosť rozložiť si náklady na uzavretie zmluvy do splátok či ušetriť na poplatkoch vďaka rodinnej zmluve. Stavebné sporenie sa jednoducho oplatí!
Jozef Adamkov, Wüstenrot poisťovňa a Wüstenrot stavebná sporiteľňa

Doplnkové dôchodkové sporenie
Slováci preberajú zodpovednosť za svoju budúcu finančnú situáciu (komentár z ročníku 2012)
Napriek tomu, že štát má snahu postarať sa o svojich občanov na dôchodku, stále väčšia časť Slovákov si už uvedomuje, že spoliehať sa iba na štát zďaleka nestačí. Vzhľadom k očakávanému demografickému vývoju je totiž viac ako pravdepodobné, že štát sa v budúcnosti nedokáže postarať o dôchodcov ani v takej miere, ako je tomu dnes. Dlhodobé dôchodkové sporenie v podobe 3. piliera, ktoré kombinuje príspevky zamestnanca aj jeho zamestnávateľa, je tak jednou z možností, ako si zabezpečiť slušný životný štandard aj v budúcnosti.
Doplnkové dôchodkové sporenie, čiže tzv. 3. pilier, je alternatívnou formou sociálneho zabezpečenia, ktoré na Slovensku funguje na báze dobrovoľnosti. Sporiteľom poskytuje zvýšený príjem v dôchodkovom veku, pri invalidite alebo v dôsledku ukončenia výkonu špecifických povolaní. Výhodou je, že okrem príspevkov sporiteľa sa zhodnocujú aj príspevky od zamestnávateľa, ktorý má uzavretú zmluvu s danou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou. Podľa aktuálneho prieskumu ING stále viac zamestnávateľov vidí výhodu odmeňovania svojich zamestnancov touto formou tzv. dlhodobých benefitov ako zásadný motivačný nástroj a prostriedok odmeny za ich lojálnosť. Nezanedbateľnou súčasťou fungujúceho systému sú daňové úľavy, ktorými štát podporuje „preklopenie“ aktuálnej spotreby do dlhodobého zabezpečenia svojich občanov.
Rastúca popularita produktov doplnkového dôchodkového sporenia jasne naznačuje, že Slováci si už uvedomujú nutnosť prebrať časť zodpovednosti za svoju budúcu finančnú situáciu. Okrem výnosnosti takýchto fondov majú vysoké nároky aj na doplnkové dôchodkové spoločnosti ako také, hlavne čo sa týka ich komunikácie a starostlivosti o zákazníka. Dobre informovaní sporitelia sa potom môžu lepšie rozhodnúť napríklad o stupni rizikovosti zhodnocovania svojich úspor. Pritom nasporené prostriedky sa „nestratia“ ani v prípade úmrtia, naopak putujú k právoplatným dedičom a dokážu finančne pomôcť rodine.
Juraj Dlhopolček, výkonný riaditeľ ING pre dôchodky a firemný obchod
Sporiace produkty

©ZŠ


Sporiace účty
■  mBank: eMAX plus - Na tomto sporení je možné získať za pomerne jednoduchých a zrozumiteľných podmienok zvýhodnenú sadzbu 2 %, ktorá je aktuálne na trhu vysoko konkurenčná.
Ovčarik Maroš, analytik bankových produktov

■  ČSOB - Sporiaci účet s EXTRA úročením
Zaujímavé zhodnotenie pri krátkej viazanosti vkladov. Produkt ponúka flexibilitu pre vkladateľa.
Viktória Ďurajová, Bankovní institut vysoká škola Banská Bystrica

■  Výhodou sporiaceho účtu eMAX plus je zaujímavý úrok vo výške 0,9 % p.a. na sporení bez viazanosti, ktorý môže byť pre aktívnych klientov banky využívajúcich aj účet mKonto alebo eMAX ešte výhodnejší, a to vo výške 2 % p.a. Zriadenie, vedenie aj zrušenie účtu eMAX plus sú zadarmo. Zadarmo sú aj všetky došlé platby a všetky prevody na vopred definovaný účet realizované cez Internet Banking.
Peter Kolárik, TotalMoney

Termínované vklady
■  Poštová banka: Neviazaný termínovaný vklad – Inovatívny produkt, ktorý v sebe skĺbil vlastnosti sporiacich účtov aj termínovaných vkladov.
Ovčarik Maroš, analytik bankových produktov

■  Tak ako pri každom investovaní aj pri termínovaných vkladoch je dôležitá výnosovosť a rizikovosť. Vyššiu výnosovosť a menšie riziko spĺňa aj Neviazaný termínovaný vklad Poštovej banky. Okrem toho ponúka bonus, že sa môže uzatvoriť bez viazanosti a výpovednej lehoty. Myslím, že to boli hlavné dôvody, prečo bol porotou vysoko hodnotený.  
Anna Harumová, Ekonomická univerzita Bratislava

■  Vzhľadom k tomu, že sa už dlhodobo pohybujem skôr v oblasti verejných ako komerčných financií, bližšie sú mi produkty, s ktorými sa stretáva bežný zákazník. Z výsledkov je vidieť, že odborná porota sa v prípadoch, kedy sa jedná o inovatívny a na zákazníka orientovaný produkt, pomerne jasne zhodla, a takéto produkty získali vysoký počet bodov. V mnohých kategóriách ale takéto „dominantné“ produkty nie sú, a ponúka sa viac menej to isté, len pod iným názvom a inou reklamnou nálepkou. V takých prípadoch už poradie vyjadruje skôr osobný postoj, osobnú skúsenosť hodnotiteľov (ak ma raz finančná inštitúcia sklamala svojím celkovým prístupom, musí sa to prejaviť v hodnotení „vyrovnaných“ produktov – a zlých skúseností mám aj ja pomerne dosť). Situácia, kedy sa v hodnotení objavuje len  málo (som na strane spotrebiteľa) „jasne progresívnych“ produktov, ktoré sú šité viac na zákazníka a jeho výhody, a nie na maximalizáciu absolútneho jednotkového výnosu finančnej inštitúcie, naznačuje, že trh finančných produktov je v našich podmienkach stále ešte málo konkurenčný. Napríklad termínované vklady/sporiace účty/podobné produkty s úročením pod mierou inflácie protirečia tomu, čo študentov o ekonomike v škole učíme, alebo neprotirečia, ak si priznáme oligopolné prostredie. Učil som aj v Poľsku, tam platí, že na bežnom účte sa vklad znehodnocuje len o infláciu, prípadne niečo pod infláciu, ale nie v absolútnych jednotkách.
Juraj Nemec, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

■  Neviazaný termínovaný vklad Poštovej banky je unikátnym produktom na slovenskom bankovom trhu. Ide v podstate o jednodňový termínovaný vklad, ktorý je viazanosťou prakticky na úrovni sporenia bez viazanosti alebo bez výpovednej lehoty, ale z pohľadu úrokov je podstatne výhodnejší. Okrem výhodnejšieho úroku klient pri tomto produkte získa aj rýchly prístup k svojim úsporám a to bez toho, aby prišiel o nasporené úroky.
Peter Kolárik, TotalMoney

■  Prvé miesto v termínovaných vkladoch získala Poštová banka. V čom je podľa Vás ich úspech?
Výhodnosť tohto produktu je zrejme v kombinácii priaznivých úrokových sadzieb a ostatných podmienok, ktoré zvyšujú flexibilitu produktu a komfort pre klienta. Ide o také faktory ako široká sieť pobočiek, veľký počet rôznych období viazanosti vkladu, alebo aj možnosť výhodného úročenia bez viazanosti.
Sivák Rudolf, Ekonomická univerzita Bratislava

Stavebné sporenie
■  Bývanie na Slovensku potrebuje zmenu...
...zmena je aj stavebné sporenie

Bytov a domov na Slovensku je stále málo. Dokonca v rebríčku o počte bytov na tisíc obyvateľov sme na chvoste Európskej únie. Z roka na rok sa stavia menej bytov a domov. Kríza stavebníctva vyvoláva u mnohých odborníkov oprávnené obavy. Minimálne sa preto treba vrhnúť do obnovy súčasného bytového fondu. Jeho hodnotu, komfort a kvalitu nahlodal zub času. Investície do rekonštrukcií a modernizácií bytových a rodinných domov sú preto nevyhnutné. Keďže nových bytov a domov pribúda poskromne, treba sa starať aspoň o to, čo máme. Dnes sa obnovuje približne 20 až 25 tisíc bytov ročne. Ak však chceme obnovu ukončiť do roka 2030, je potrebné ročne obnoviť minimálne až 58 tisíc bytov. A bez prostriedkov z finančného sektora to nepôjde.
Obnova dnes dôležitejšia ako nová výstavba
Smernice Európskej únie o znižovaní spotreby energie v budovách do roku 2020 až o 80 % prevzala do svojich záväzkov aj Slovenská republika. Nakoľko ani štát ani jeho občania nemajú dostatok finančných zdrojov, aby mohli vymeniť staré byty a bytové domy za nové, je potrebné čo najviac a čo najskôr investovať práve do obnovy bytového fondu. A práve stavebné sporenie a úvery z tohto systému už 20 rokov pomáhajú nielen novej výstavbe bývania, ale významne aj revitalizácii existujúceho bytového fondu na Slovensku. Obnove bytových domov najmä po zmene legislatívy od roku 2000.
Garancia a istota
Dôležitým kritériom pri rozhodovaní sa klientov o tom, ktorý finančný produkt využijú, je aj stabilita a istota. Práve stabilita je hlavnou doménou stavebného sporenia – a to ako na strane úrokov na vklady, tak aj počas splácania úverov. Túto stabilitu môže stavebné sporenie vytvárať vďaka tomu, že nie je úzko naviazané na obchodovanie na rizikových finančných trhoch. Na poskytovanie úverov používajú stavebné sporiteľne iba peniaze zo systému, teda tie, ktoré im poskytujú stavební sporitelia. Tento kolobeh by nefungoval bez dôvery klientov. Už vyše dva milióny klientov na Slovensku ocenili, že stavebné sporenie im poskytuje garantované podmienky pri sporení aj úveroch. A oceňujú to aj analytici pri hodnotení ankety Banka roka.
Úvery pre každého
Technický stav bytu či domu neraz priamo prinúti aj starších ľudí obnoviť svoje bývanie. Najmä v súvislosti s potrebou znižovať spotrebu energií a znížiť si tak náklady na bývanie. V mnohých bankách už úver nedostanú. Stavebné sporenie je výnimočné aj v tomto. Úver môže získať aj senior nad 60 rokov veku.
Stavebné sporenie poskytuje každoročne do bývania milióny eur. Aj prostredníctvom tohto systému tečú peniaze do výstavby nových bytov či domov, ale dve tretiny prostriedkov smerujú do obnovy súčasného bývania.
Imrich Béreš, Prvá stavebná sporiteľňa

■  Stavebné sporenie je dlhodobo overenou cestou ako zhodnotiť, a to v nadštandardnej miere, svoje peniaze. Úrok zo strany stavebnej sporiteľne a k tomu štátna prémia až vo výške 11,5 % z vkladov sú jedinečnou kombináciou. Benefitom pre stavebných sporiteľov sú napríklad možnosť rozložiť si náklady na uzavretie zmluvy do splátok či ušetriť na poplatkoch vďaka rodinnej zmluve. Stavebné sporenie sa jednoducho oplatí!
Jozef Adamkov, Wüstenrot poisťovňa a Wüstenrot stavebná sporiteľňa

Doplnkové dôchodkové sporenie
Slováci preberajú zodpovednosť za svoju budúcu finančnú situáciu (komentár z ročníku 2012)
Napriek tomu, že štát má snahu postarať sa o svojich občanov na dôchodku, stále väčšia časť Slovákov si už uvedomuje, že spoliehať sa iba na štát zďaleka nestačí. Vzhľadom k očakávanému demografickému vývoju je totiž viac ako pravdepodobné, že štát sa v budúcnosti nedokáže postarať o dôchodcov ani v takej miere, ako je tomu dnes. Dlhodobé dôchodkové sporenie v podobe 3. piliera, ktoré kombinuje príspevky zamestnanca aj jeho zamestnávateľa, je tak jednou z možností, ako si zabezpečiť slušný životný štandard aj v budúcnosti.
Doplnkové dôchodkové sporenie, čiže tzv. 3. pilier, je alternatívnou formou sociálneho zabezpečenia, ktoré na Slovensku funguje na báze dobrovoľnosti. Sporiteľom poskytuje zvýšený príjem v dôchodkovom veku, pri invalidite alebo v dôsledku ukončenia výkonu špecifických povolaní. Výhodou je, že okrem príspevkov sporiteľa sa zhodnocujú aj príspevky od zamestnávateľa, ktorý má uzavretú zmluvu s danou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou. Podľa aktuálneho prieskumu ING stále viac zamestnávateľov vidí výhodu odmeňovania svojich zamestnancov touto formou tzv. dlhodobých benefitov ako zásadný motivačný nástroj a prostriedok odmeny za ich lojálnosť. Nezanedbateľnou súčasťou fungujúceho systému sú daňové úľavy, ktorými štát podporuje „preklopenie“ aktuálnej spotreby do dlhodobého zabezpečenia svojich občanov.
Rastúca popularita produktov doplnkového dôchodkového sporenia jasne naznačuje, že Slováci si už uvedomujú nutnosť prebrať časť zodpovednosti za svoju budúcu finančnú situáciu. Okrem výnosnosti takýchto fondov majú vysoké nároky aj na doplnkové dôchodkové spoločnosti ako také, hlavne čo sa týka ich komunikácie a starostlivosti o zákazníka. Dobre informovaní sporitelia sa potom môžu lepšie rozhodnúť napríklad o stupni rizikovosti zhodnocovania svojich úspor. Pritom nasporené prostriedky sa „nestratia“ ani v prípade úmrtia, naopak putujú k právoplatným dedičom a dokážu finančne pomôcť rodine.
Juraj Dlhopolček, výkonný riaditeľ ING pre dôchodky a firemný obchod