Transparentný projekt

Od samotného začiatku v roku 2005 je Zlatá minca transparentný a férový projekt, nezávislý na platenej inzercii jednotlivých bánk a poisťovní.

Transparentni projekt.jpg© Vladimír Veverka

 • Každoročným cieľom organizátora Zlatej mince je osloviť všetkých nezávislých odborníkov (nepôsobiacich v bankách a poisťovniach) na slovenskom finančnom trhu.

 • Výsledky sú notársky overené (vrátane adries emailov, z ktorých hlasovacie formuláre prišli).

 • Od prvého ročníka je pri každom produkte zverejnená informácia o tom, koľko bodov v hlasovaní odbornej poroty získal.

 • Taktiež od prvého ročníka je zverejňovaný zoznam členov odbornej poroty.

 • Všetci hlasujúci členovia poroty majú možnosť vyjadriť sa k výsledkom, ich komentáre sú zverejnené.

 • Právo bezplatne nominovať svoje produkty majú všetky finančné subjekty na slovenskom trhu, termíny sú v predstihu komunikované.

 • Výsledky všetkých 30 produktových kategórií (29 v ročníku 2014) sú nezávislé na platenej inzercii jednotlivých finančných subjektov.

 • Žiadny finančný subjekt, ktorého produkty sú v súťaži, nemôže byť partnerom Zlatej mince.

 • Všetky ocenené subjekty môžu 24 mesiacov od vyhlásenia výsledkov zdarma a nezávisle na platenej inzercii používať logo (jediná podmienka je, aby logo bolo použité v súvislosti s oceneným produktom).

 Transparentný projekt

Od samotného začiatku v roku 2005 je Zlatá minca transparentný a férový projekt, nezávislý na platenej inzercii jednotlivých bánk a poisťovní.

Transparentni projekt.jpg© Vladimír Veverka

 • Každoročným cieľom organizátora Zlatej mince je osloviť všetkých nezávislých odborníkov (nepôsobiacich v bankách a poisťovniach) na slovenskom finančnom trhu.

 • Výsledky sú notársky overené (vrátane adries emailov, z ktorých hlasovacie formuláre prišli).

 • Od prvého ročníka je pri každom produkte zverejnená informácia o tom, koľko bodov v hlasovaní odbornej poroty získal.

 • Taktiež od prvého ročníka je zverejňovaný zoznam členov odbornej poroty.

 • Všetci hlasujúci členovia poroty majú možnosť vyjadriť sa k výsledkom, ich komentáre sú zverejnené.

 • Právo bezplatne nominovať svoje produkty majú všetky finančné subjekty na slovenskom trhu, termíny sú v predstihu komunikované.

 • Výsledky všetkých 30 produktových kategórií (29 v ročníku 2014) sú nezávislé na platenej inzercii jednotlivých finančných subjektov.

 • Žiadny finančný subjekt, ktorého produkty sú v súťaži, nemôže byť partnerom Zlatej mince.

 • Všetky ocenené subjekty môžu 24 mesiacov od vyhlásenia výsledkov zdarma a nezávisle na platenej inzercii používať logo (jediná podmienka je, aby logo bolo použité v súvislosti s oceneným produktom).