Životné poistenie

©ZŠ


Kapitálové životné poistenie
■  Allianz Slovenská poisťovňa si dlhodobo udržuje trend inovatívnej spoločnosti. Každoročne pripravuje zmeny v produktoch tak, ako si to trh vyžaduje. V životnom poistení pripravila produkty tak, že v jednej zmluve je možný široký výber poistných krytí s možnosťou poistenia celej rodiny. Je to poisťovňa, ktorá ponúka všetky segmenty životného a neživotného poistenia. Stále rozširuje svoje služby v prospech klientov.
Príkladom je produkt Flexi život ONA a ON, ktorý je zameraný hlavne na poistenie kritických chorôb, kde v prípade vážnych diagnóz poisťovňa vyplatí dvojnásobok poistného krytia. Produkt je možné si naskladať podľa požiadavky klienta, kde poistenie je pre oboch partnerov s možnosťou aj investovania.
Ivan Penz, Universal maklérsky dom

■  Allianz - Slovenská poisťovňa: Flexi Život ONA a ON. Dostatok kontaktných osôb v poisťovni a primeraná odpoveď na zaslané požiadavky spolu s dobre spracovaným produktom s primeraným krytím pri poistení podnikateľov, robí tento poistný produkt zaujímavý pre našich klientov. Možnosť urobiť si ponuku a vystaviť zmluvu cez systém poisťovne zjednodušuje a zefektívňuje  prácu pre našich obchodníkov, čo boli tiež dôvody, aby som mu dal svoj hlas. Prevažne dobré skúsenosti pri riešení škôd, boli veľmi dôležité pri rozhodovaní sa, prečo si vybrať produkt Allianz poisťovne.
Marek Dudáš, Superpoistenie


■  Poistenie Flexi Život ONA a ON ma zaujalo ako špecifický program kapitálového životného poistenia, ktorý umožňuje plnenie z poistenia kritických chorôb. Každý z nás môže zajtra zistiť, že má takúto chorobu a život sa nám razom zmení. Preto je potrebné mať nejakú poistku. Poistenie je výhodné tak pre ženy, ako aj mužov a pri poistení kritických chorôb poisťovňa vyplatí poistné plnenie vo výške dvojnásobku poistnej sumy.
Anna Harumová, Ekonomická univerzita Bratislava

■  Kapitálové životné poistenie je stálicou na slovenskom poistnom trhu, a to najmä vďaka záujmu konzervatívnejších klientov. Jeho nespornou výhodou je okrem poistného krytia aj garancia dlhodobého zhodnotenia vložených finančných prostriedkov. Práve tento aspekt sa stáva pred záverom roka 2013 dôležitým z dôvodu zmeny technickej úrokovej miery od januára budúceho roku. Po jej zmene sa však kapitálové životné poistenie nestane menej atraktívnym, naopak, klienti ocenia aj jeho nové prvky, ako napríklad možnosť vyskladať si poistné krytie podľa svojich potrieb.
Jozef Adamkov, Wüstenrot poisťovňa a Wüstenrot stavebná sporiteľňa

Investičné životné poistenie
■  Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok od Wüstenrot poisťovne je produkt, ktorý v roku 2013 prešiel inováciou. Napriek tomu, že sa v niektorých parametroch zhoršil, resp. sprísnili sa jeho podmienky, má naďalej svoje postavenie v segmente investičného životného poistenia. Najmä nižšou nákladovosťou a zaujímavou skladbou investičných fondov zaujme fond Wüstenrot, ktorý už dlhodobo dosahuje nadštandardné zhodnotenie v porovnaní s inými garantovanými fondmi a prináša bonusový systém, ktorý platí pre celu rodinu.
Kročian Tomáš, Fin Consulting

■  Poistný produkt musí v prvom rade prinášať klientovi istotu v podobe poistnej ochrany, akú potrebuje. Práve preto by sa človek pri jeho výbere mal pozerať najmä na šírku poistného krytia, výšku poistných súm, respektíve možnosť vyskladať si riziká podľa svojho obrazu. Následným benefitom je možnosť výrazného zhodnotenia klientových peňazí, a to vďaka investičným možnostiam, ktoré poistenie prináša.
Jozef Adamkov, Wüstenrot poisťovňa a Wüstenrot stavebná sporiteľňa

Rizikové životné poistenie
■  AXA: ActiveLife je rizikovým životným poistením, ktoré patrí medzi najvariabilnejšie a najkomplexnejšie produkty daného typu. Tento produkt je určený iba pre klientov, ktorí potrebujú kryť riziká, čiže zabezpečiť seba proti nepredvídateľným udalostiam, alebo kryť a finančne zabezpečiť svoju rodinu a blízkych. Jedná sa o čisto poistný produkt, bez sporiacej zložky. V tomto produkte je možné zabezpečiť poistnú ochranu pre prípad úrazov a chorôb až pre 8 osôb. Ponúka jedinečný systém zliav, ktorý umožňuje platiť menej za rozsiahlejšiu poistnú ochranu. V rámci poistnej ochrany automaticky získajú všetky poistené osoby základné a vysokokvalitné asistenčné služby v rámci podpory pri rekonvalescencii, ktoré zahŕňajú zdravotnú aj domácu asistenciu. Navyše, ak sa zabezpečíte pre prípad invalidity, automaticky získate aj asistenčné služby pri invalidite. Nejde len o sprostredkovanie pomoci, ale o poskytnutie veľmi konkrétnych služieb, ako sú napr.: prevoz z lekárskeho zariadenia na kontrolné vyšetrenie, dovoz liekov, telefonická služba zdravotných informácii, upratovanie domácnosti, nákup základných potravín a hygienických potrieb alebo starostlivosť o vaše deti v priebehu liečenia, atď. Jedná sa naozaj o veľmi kvalitný produkt, ktorý nie je limitovaný minimálnym poistným a umožňuje rôznorodú kombináciu pripoistení, čiže je možné ho prispôsobiť plne časovým, poistným, ale aj finančným potrebám a možnostiam klienta.
Marián Nemeš, Business & Financial Planners

■  Aegon pre klientov pripravil produkt Budúcnosť Komplet. Je to produkt, ktorý komplexne rieši poistenie celej rodiny s možnosťou voľby pripoistení prípadne aj investovanie. Pre sprostredkovateľov sa zjednodušilo uzatvorenie poistného návrhu, dokonca s možnosťou bez skúmania zdravotného stavu.
AXA Activ life jednoznačne rieši len riziko bez sporenia resp. investovania. Možnosť poistenia viacerých osôb bez rodinných vzťahov. Ponuka zliav pri väčšom počte pripoistení, prípadne z výšky poistného. Netradičné asistenčné služby pri konzultácii zdravotného stavu, aktívna pomoc pri prevoze pacienta, prípadne opatrovateľská pomoc.
Ivan Penz, Universal maklérsky dom

■  Za Rizikové životné poistenie Budúcnosť KOMPLET poisťovne Aegon som hlasovala preto, že ma zaujala možnosť poistenia pre celú rodinu a dobrovoľného sporenia a investovania s možnosťou výberu nasporených prostriedkov kedykoľvek a bez poplatku. Je to produkt, ktorý vytvára poistku pre celú rodinu a zároveň poskytuje možnosť disponovania s finančnými prostriedkami v prípade potreby.
Anna Harumová, Ekonomická univerzita Bratislava

■  AXA Active Life je rizikové životné poistenie, ktoré ako jediné na trhu nemá stanovenú min. výšku poistného. Je tak možné poistiť sa už za veľmi nízku cenu. Produkt obsahuje široké spektrum pripoistení. Vyzdvihnúť musím najmä riziko kritických chorôb v komplexnom variante, kde pri primeranej cene klient získa vynikajúcu ochranu.
Kročian Tomáš, Fin Consulting

■  AXA: Active Life
Produkt je komplexným krytím rizík, či už z dôvodu choroby alebo úrazu. Reflektuje požiadavky klienta ako aj doby. Ako príklad by som uviedla: prijateľnú cenu rizika smrti vhodné na zabezpečenie úveru. Kritické choroby obsahujúce krytie aj v prípade rakoviny  in situ.
Miriam Štaffová, Deluvis

■  Veľmi sa teším z kategórie Rizikové životné poistenie. Nielen preto, že výsledky zodpovedajú mojim preferenciám. Vždy som totiž tvrdil, že hlavnou úlohou poistenia je krytie rizík. Nie sporenie. Zlepšovanie ponuky práve v tejto kategórii vnímam ako pozitívny trend tak z pohľadu sprostredkovateľa, ako aj klienta. Zostáva len veriť, že nás nečakajú nezmyselné nariadenia Európskej únie, podobné smernici o rovnosti pohlaví, ktoré by tieto produkty opäť negatívne ovplyvnili.
Peter Világi, Medical & Financial Consulting

■  Aké sú výhody rizikového životného poistenia?
Rizikové životné poistenie je riešením pre klientov, ktorí hľadajú poistnú ochranu bez investovania či bez sporenia. Majú napríklad úverové zaťaženie a záleží im na tom, aby v prípade tragickej udalosti neostala rodina v núdzi alebo neprišla o strechu nad hlavou. Prípadne potrebujú pokryť rodinné výdaje pri krátkodobom či dlhodobom výpadku príjmov, alebo chcú jednoducho tú najlepšiu zdravotnú starostlivosť, keď prídu choroby či úrazy. Prednosťou je to, že klient si môže poskladať poistnú ochranu tak, ako práve potrebuje, a môže si ju flexibilne upravovať podľa meniacich sa životných potrieb a požiadaviek. Pritom nie je limitovaný minimálnou výškou poistného, ako je tomu napríklad pri investičnom životnom poistení, kde je povinná investičná zložka poistného. Každý klient má však svoje vlastné predstavy a potreby.
Ako je to so sporením a možnosťou vyberania finančnej hotovosti počas doby poistenia?
Kombináciu poistenia a sporenia, resp. investovania do fondov v stredne až dlhodobom investičnom horizonte prináša investičné životné poistenie. Volia si ho klienti, ktorí chcú dlhodobo po malých čiastkach sporiť napr. do dôchodkového veku alebo pre svoje deti na „vstup do života“. Tieto dlhodobé produkty ponúkajú možnosť tzv. čiastočných odkupov pre prípad, že potrebujete pokryť nečakané výdaje. Podmienkou je splniť limity pre minimálny čiastočný odkup a minimálny zostatok prostriedkov na podielovom účte klienta. K možnosti uskutočniť čiastočný odkup tak dochádza až po niekoľkých rokoch poistenia v závislosti na výške poistného.
Komu by ste rizikové životné poistenie odporúčali?
Určite by som rizikové životné poistenie odporučila doslova každému, kto hľadá poistenie ako také, bez ohľadu na to, či ide o dieťa alebo dospelého v mladom, produktívnom či zrelom veku. Často ma zaráža, akí sú ľudia zodpovední, keď ide o ich majetok, či už dom, byt alebo auto, a na druhej strane ako málo sú zodpovední k svojmu životu a zdraviu. Je škoda, že si hodnotu zdravia a života často vieme vyčísliť až vtedy, keď nás prekvapí choroba či úraz, zatiaľ čo hodnotu domu si vieme vyčísliť ľahko. Životné poistenie nie je len o zodpovednosti voči sebe samému, ale najmä voči rodine. Ak teda nehľadáte kombináciu poistenia a investovania či sporenia, ale chcete poistiť seba a svoju rodinu, nech už ste v akomkoľvek veku, ste slobodní, alebo máte rodinu s deťmi, ste živiteľom rodiny, máte hypotéku, ste aktívni alebo máte stereotypný život, rizikové životné poistenie je určené práve pre vás. Presne viete, za čo platíte a kedykoľvek pripoistíte ďalšiu osobu či zrušíte poistenie jednej či viacerých osôb bez akýchkoľvek sankcií.
Ružena Štiglicová, životná poisťovňa AXA

Úrazové poistenie
■  UNIQA poisťovňa: Úraz a starostlivosť je komplexný produkt pre poistenie úrazu celej rodiny, ktorý rieši nielen odškodnenie, ale aj pomoc pri rehabilitáciách a pri zmierňovaní dôsledkov úrazu. Osobne ma zaujali bonusy pre deti a servis zdarma.
Ivan Penz, Universal maklérsky dom
Životné poistenie

©ZŠ


Kapitálové životné poistenie
■  Allianz Slovenská poisťovňa si dlhodobo udržuje trend inovatívnej spoločnosti. Každoročne pripravuje zmeny v produktoch tak, ako si to trh vyžaduje. V životnom poistení pripravila produkty tak, že v jednej zmluve je možný široký výber poistných krytí s možnosťou poistenia celej rodiny. Je to poisťovňa, ktorá ponúka všetky segmenty životného a neživotného poistenia. Stále rozširuje svoje služby v prospech klientov.
Príkladom je produkt Flexi život ONA a ON, ktorý je zameraný hlavne na poistenie kritických chorôb, kde v prípade vážnych diagnóz poisťovňa vyplatí dvojnásobok poistného krytia. Produkt je možné si naskladať podľa požiadavky klienta, kde poistenie je pre oboch partnerov s možnosťou aj investovania.
Ivan Penz, Universal maklérsky dom

■  Allianz - Slovenská poisťovňa: Flexi Život ONA a ON. Dostatok kontaktných osôb v poisťovni a primeraná odpoveď na zaslané požiadavky spolu s dobre spracovaným produktom s primeraným krytím pri poistení podnikateľov, robí tento poistný produkt zaujímavý pre našich klientov. Možnosť urobiť si ponuku a vystaviť zmluvu cez systém poisťovne zjednodušuje a zefektívňuje  prácu pre našich obchodníkov, čo boli tiež dôvody, aby som mu dal svoj hlas. Prevažne dobré skúsenosti pri riešení škôd, boli veľmi dôležité pri rozhodovaní sa, prečo si vybrať produkt Allianz poisťovne.
Marek Dudáš, Superpoistenie


■  Poistenie Flexi Život ONA a ON ma zaujalo ako špecifický program kapitálového životného poistenia, ktorý umožňuje plnenie z poistenia kritických chorôb. Každý z nás môže zajtra zistiť, že má takúto chorobu a život sa nám razom zmení. Preto je potrebné mať nejakú poistku. Poistenie je výhodné tak pre ženy, ako aj mužov a pri poistení kritických chorôb poisťovňa vyplatí poistné plnenie vo výške dvojnásobku poistnej sumy.
Anna Harumová, Ekonomická univerzita Bratislava

■  Kapitálové životné poistenie je stálicou na slovenskom poistnom trhu, a to najmä vďaka záujmu konzervatívnejších klientov. Jeho nespornou výhodou je okrem poistného krytia aj garancia dlhodobého zhodnotenia vložených finančných prostriedkov. Práve tento aspekt sa stáva pred záverom roka 2013 dôležitým z dôvodu zmeny technickej úrokovej miery od januára budúceho roku. Po jej zmene sa však kapitálové životné poistenie nestane menej atraktívnym, naopak, klienti ocenia aj jeho nové prvky, ako napríklad možnosť vyskladať si poistné krytie podľa svojich potrieb.
Jozef Adamkov, Wüstenrot poisťovňa a Wüstenrot stavebná sporiteľňa

Investičné životné poistenie
■  Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok od Wüstenrot poisťovne je produkt, ktorý v roku 2013 prešiel inováciou. Napriek tomu, že sa v niektorých parametroch zhoršil, resp. sprísnili sa jeho podmienky, má naďalej svoje postavenie v segmente investičného životného poistenia. Najmä nižšou nákladovosťou a zaujímavou skladbou investičných fondov zaujme fond Wüstenrot, ktorý už dlhodobo dosahuje nadštandardné zhodnotenie v porovnaní s inými garantovanými fondmi a prináša bonusový systém, ktorý platí pre celu rodinu.
Kročian Tomáš, Fin Consulting

■  Poistný produkt musí v prvom rade prinášať klientovi istotu v podobe poistnej ochrany, akú potrebuje. Práve preto by sa človek pri jeho výbere mal pozerať najmä na šírku poistného krytia, výšku poistných súm, respektíve možnosť vyskladať si riziká podľa svojho obrazu. Následným benefitom je možnosť výrazného zhodnotenia klientových peňazí, a to vďaka investičným možnostiam, ktoré poistenie prináša.
Jozef Adamkov, Wüstenrot poisťovňa a Wüstenrot stavebná sporiteľňa

Rizikové životné poistenie
■  AXA: ActiveLife je rizikovým životným poistením, ktoré patrí medzi najvariabilnejšie a najkomplexnejšie produkty daného typu. Tento produkt je určený iba pre klientov, ktorí potrebujú kryť riziká, čiže zabezpečiť seba proti nepredvídateľným udalostiam, alebo kryť a finančne zabezpečiť svoju rodinu a blízkych. Jedná sa o čisto poistný produkt, bez sporiacej zložky. V tomto produkte je možné zabezpečiť poistnú ochranu pre prípad úrazov a chorôb až pre 8 osôb. Ponúka jedinečný systém zliav, ktorý umožňuje platiť menej za rozsiahlejšiu poistnú ochranu. V rámci poistnej ochrany automaticky získajú všetky poistené osoby základné a vysokokvalitné asistenčné služby v rámci podpory pri rekonvalescencii, ktoré zahŕňajú zdravotnú aj domácu asistenciu. Navyše, ak sa zabezpečíte pre prípad invalidity, automaticky získate aj asistenčné služby pri invalidite. Nejde len o sprostredkovanie pomoci, ale o poskytnutie veľmi konkrétnych služieb, ako sú napr.: prevoz z lekárskeho zariadenia na kontrolné vyšetrenie, dovoz liekov, telefonická služba zdravotných informácii, upratovanie domácnosti, nákup základných potravín a hygienických potrieb alebo starostlivosť o vaše deti v priebehu liečenia, atď. Jedná sa naozaj o veľmi kvalitný produkt, ktorý nie je limitovaný minimálnym poistným a umožňuje rôznorodú kombináciu pripoistení, čiže je možné ho prispôsobiť plne časovým, poistným, ale aj finančným potrebám a možnostiam klienta.
Marián Nemeš, Business & Financial Planners

■  Aegon pre klientov pripravil produkt Budúcnosť Komplet. Je to produkt, ktorý komplexne rieši poistenie celej rodiny s možnosťou voľby pripoistení prípadne aj investovanie. Pre sprostredkovateľov sa zjednodušilo uzatvorenie poistného návrhu, dokonca s možnosťou bez skúmania zdravotného stavu.
AXA Activ life jednoznačne rieši len riziko bez sporenia resp. investovania. Možnosť poistenia viacerých osôb bez rodinných vzťahov. Ponuka zliav pri väčšom počte pripoistení, prípadne z výšky poistného. Netradičné asistenčné služby pri konzultácii zdravotného stavu, aktívna pomoc pri prevoze pacienta, prípadne opatrovateľská pomoc.
Ivan Penz, Universal maklérsky dom

■  Za Rizikové životné poistenie Budúcnosť KOMPLET poisťovne Aegon som hlasovala preto, že ma zaujala možnosť poistenia pre celú rodinu a dobrovoľného sporenia a investovania s možnosťou výberu nasporených prostriedkov kedykoľvek a bez poplatku. Je to produkt, ktorý vytvára poistku pre celú rodinu a zároveň poskytuje možnosť disponovania s finančnými prostriedkami v prípade potreby.
Anna Harumová, Ekonomická univerzita Bratislava

■  AXA Active Life je rizikové životné poistenie, ktoré ako jediné na trhu nemá stanovenú min. výšku poistného. Je tak možné poistiť sa už za veľmi nízku cenu. Produkt obsahuje široké spektrum pripoistení. Vyzdvihnúť musím najmä riziko kritických chorôb v komplexnom variante, kde pri primeranej cene klient získa vynikajúcu ochranu.
Kročian Tomáš, Fin Consulting

■  AXA: Active Life
Produkt je komplexným krytím rizík, či už z dôvodu choroby alebo úrazu. Reflektuje požiadavky klienta ako aj doby. Ako príklad by som uviedla: prijateľnú cenu rizika smrti vhodné na zabezpečenie úveru. Kritické choroby obsahujúce krytie aj v prípade rakoviny  in situ.
Miriam Štaffová, Deluvis

■  Veľmi sa teším z kategórie Rizikové životné poistenie. Nielen preto, že výsledky zodpovedajú mojim preferenciám. Vždy som totiž tvrdil, že hlavnou úlohou poistenia je krytie rizík. Nie sporenie. Zlepšovanie ponuky práve v tejto kategórii vnímam ako pozitívny trend tak z pohľadu sprostredkovateľa, ako aj klienta. Zostáva len veriť, že nás nečakajú nezmyselné nariadenia Európskej únie, podobné smernici o rovnosti pohlaví, ktoré by tieto produkty opäť negatívne ovplyvnili.
Peter Világi, Medical & Financial Consulting

■  Aké sú výhody rizikového životného poistenia?
Rizikové životné poistenie je riešením pre klientov, ktorí hľadajú poistnú ochranu bez investovania či bez sporenia. Majú napríklad úverové zaťaženie a záleží im na tom, aby v prípade tragickej udalosti neostala rodina v núdzi alebo neprišla o strechu nad hlavou. Prípadne potrebujú pokryť rodinné výdaje pri krátkodobom či dlhodobom výpadku príjmov, alebo chcú jednoducho tú najlepšiu zdravotnú starostlivosť, keď prídu choroby či úrazy. Prednosťou je to, že klient si môže poskladať poistnú ochranu tak, ako práve potrebuje, a môže si ju flexibilne upravovať podľa meniacich sa životných potrieb a požiadaviek. Pritom nie je limitovaný minimálnou výškou poistného, ako je tomu napríklad pri investičnom životnom poistení, kde je povinná investičná zložka poistného. Každý klient má však svoje vlastné predstavy a potreby.
Ako je to so sporením a možnosťou vyberania finančnej hotovosti počas doby poistenia?
Kombináciu poistenia a sporenia, resp. investovania do fondov v stredne až dlhodobom investičnom horizonte prináša investičné životné poistenie. Volia si ho klienti, ktorí chcú dlhodobo po malých čiastkach sporiť napr. do dôchodkového veku alebo pre svoje deti na „vstup do života“. Tieto dlhodobé produkty ponúkajú možnosť tzv. čiastočných odkupov pre prípad, že potrebujete pokryť nečakané výdaje. Podmienkou je splniť limity pre minimálny čiastočný odkup a minimálny zostatok prostriedkov na podielovom účte klienta. K možnosti uskutočniť čiastočný odkup tak dochádza až po niekoľkých rokoch poistenia v závislosti na výške poistného.
Komu by ste rizikové životné poistenie odporúčali?
Určite by som rizikové životné poistenie odporučila doslova každému, kto hľadá poistenie ako také, bez ohľadu na to, či ide o dieťa alebo dospelého v mladom, produktívnom či zrelom veku. Často ma zaráža, akí sú ľudia zodpovední, keď ide o ich majetok, či už dom, byt alebo auto, a na druhej strane ako málo sú zodpovední k svojmu životu a zdraviu. Je škoda, že si hodnotu zdravia a života často vieme vyčísliť až vtedy, keď nás prekvapí choroba či úraz, zatiaľ čo hodnotu domu si vieme vyčísliť ľahko. Životné poistenie nie je len o zodpovednosti voči sebe samému, ale najmä voči rodine. Ak teda nehľadáte kombináciu poistenia a investovania či sporenia, ale chcete poistiť seba a svoju rodinu, nech už ste v akomkoľvek veku, ste slobodní, alebo máte rodinu s deťmi, ste živiteľom rodiny, máte hypotéku, ste aktívni alebo máte stereotypný život, rizikové životné poistenie je určené práve pre vás. Presne viete, za čo platíte a kedykoľvek pripoistíte ďalšiu osobu či zrušíte poistenie jednej či viacerých osôb bez akýchkoľvek sankcií.
Ružena Štiglicová, životná poisťovňa AXA

Úrazové poistenie
■  UNIQA poisťovňa: Úraz a starostlivosť je komplexný produkt pre poistenie úrazu celej rodiny, ktorý rieši nielen odškodnenie, ale aj pomoc pri rehabilitáciách a pri zmierňovaní dôsledkov úrazu. Osobne ma zaujali bonusy pre deti a servis zdarma.
Ivan Penz, Universal maklérsky dom